Texas No.956

ข่าวสั้นและข่าวสังคมเท็กซัส –สัปดาห์ที่….18-24 กรกฏาฯ 2019…..ระหว่าง  วันเสาร์ที่ 6 และอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562  ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต (สอท)  ณ กรุงวอชิงตันได้เดินทางไปให้บริการ “กงสุลสัญจร ณ เมืองดาลลัส รัฐเท็กซัส จัดที่วัดพุทธดัลลัสโดยมีประชาชนผู้อาศัยอยู่ในเขตเมืองดาลลัส และเมืองโดยรอบ เช่น เมืองฮิวส์ตัน ,เมืองซานแอนโทนีโอ, เมืองออสติน, เมืองอมาเรลโล และจาก มลรัฐลุยเซียนา เช่น เมืองเชริฟ พอร์ท, เมืองอเล็กซานเดรีย และจากมลรัฐมิสซิสซิปปี จำนวนกว่า 419 คน สนใจเข้ารับบริการในครั้งนี้ภารกิจของกงสุลสัญจรในครั้งนี้ได้ให้บริการรับคำร้องเพื่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และต่ออายุบัตรประชาชน ตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ด้านกงสุล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนไทยที่อยู่ห่างไกลให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้คณะเจ้าหน้าที่กงสุลฯ ขอกราบขอบพระคุณพระเทพสารสุธี เจ้าอาวาสวัดพุทธดัลลัส และคณะกรรมการบริหารวัดพุทธดัลลัส ตลอดจนทีมอาสาสมัครชุมชนไทย แห่งเมืองดาลลัส อาทิ พันธุ์สัคค์ ศรีเพ็ญ (คุณตุ้ม) นายกสมาคมไทยเทกซัสตอนเหนือ (สททน.) Thai Community Center of North Texas (TCCNT) , เศรษฐา  บูรณณัติ (คุณเอก) รองนายกสมาคมไทยฯ(สททน.) ,พัชรินทร์ ซาโต้ (คุณตุ้ม) ผู้ช่วยเลขานุการ สททน.,ประพันธ์ โพธิ์คำ (คุณเท่ห์) เลขานุการสททน.,เกษรา โตสมบูรณ์ (คุณน้อย) กงสุลอาสาเมืองดาลลัส และ ธีราภรณ์ สานติวัตร (คุณแนน) กงสุลอาสาจากรัฐลุยเซียนา และอีกหลายคน ที่กรุณาเอื้อเฟื้อและอำนวยความสะดวกด้านสถานที่และดูแลผู้มารับบริการอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้การให้บริการกงสุลสัญจรสำเร็จลุล่วงด้วยดี  ในโอกาสนี้ทีมงานกงสุลสัญจรมีโอกาสไปเยี่ยมกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองดัลลัส Mr. W. Forrest Smith  ด้วย….เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2019 น.พ.ถวัลย์ +กัญญา   เรืองอร่าม เปิดบบ้านเชิญเพื่อน ๆ ที่มีวันเกิดด้วยกันใน เดือนกรกฏาคม อาทิ น.พ.สมใจ  ไตรสารศรี (6กค) ,ประดิษฐ์   ถาวรวงษ์ ( 9กค) และ  น.พ.ประพันธ์  ภัทรานุประวัติ (24กค) เลี้ยงฉลองที่บ้านพักเมือง Sulphur Springs มลรัฐเท็กซัส โดยมีคู่สมรสไปร่วด้วยอาทิ พ.ญ. อรอนงค์,วงน้อย   ภัทรานุประวัติ และ อัจฉรา   ถาวรวงษ์ สุโข…สุขี…ขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ….ครบรอบ 6 ปีในการจากของสามี น.พ. นิพนธ์  สุทธิวรเศรษฐ  เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 วราภรณ์  สุทธิวรเศรษฐ พร้อมลูกหลานทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ ที่วัดพุทธดัลลัส เมืองดาลลัสมลรัฐเท็กซัส  โดยมีกัญญา   เรืองอร่าม และ วรรณวิมล  กอนุประพันธ์  ไปร่วมด้วย……  

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 วราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ (ซ้ายสุด) พร้อมลูก ๆ ได้ถวายสังฆทาน และ ถวายผ้าบังสุกุล แก่พระสงฆ์ในพิธีทำบุญครบรอบ 6 ปี ในการจากของสามี น.พ. นิพนธ์ สุทธิวรเศรษฐ ที่ศาลารวมใจ วัดพุทธดัลลัส เมืองดัลลัส เท็กซัส

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2019 น.พ.ถวัลย์ +กัญญา เรืองอร่าม (คู่ซ้ายสุด) เปิดบ้านเชิญเพื่อน ๆ ที่มีวันเกิดด้วยกันใน เดือนกรกฏาคมเลี้ยงฉลองที่บ้านพักเมือง Sulphur Springs มลรัฐเท็กซัส คู่แรกจากขวา น.พ.สมใจ ไตรสารศรี (6กค)+ พ.ญ. อรอนงค์, น.พ.ประพันธ์ ภัทรานุประวัติ (24กค)+ วงน้อย ภัทรานุประวัติ และประดิษฐ์ ถาวรวงษ์ (9กค)+อัจฉรา ถาวรวงษ์

ส่วนหนึ่งของผู้มารับบริการกงสุลสัญจร ซึ่งมาทำการต่อหนังสือเดินทาง (Passport ) ได้นำหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้วยเพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอรับหนังสือเดินทางฉบับใหม่

อีกส่วนหนึ่งของจิตอาสาที่มาช่วยแผนกกงสุลสัญจรให้บริการผู้มารับบริการที่วัดพุทธดัลลัส ระหว่างวันเสาร์ที่ 6 และอาทิตย์ที่ 7 ก.ค. ศกนี้ จากซ้าย ประพันธ์ โพธิ์คำ,เลขานุการสมาคมไทยเทกซัสตอนเหนือ (สททน.), เศรษฐา บูรณณัติ , รองนายกสมาคมไทยเทกซัสตอนเหนือ (สททน.) ผู้มารับบริการกงสุลสัญจร,ธีราภรณ์ สานติวัตร- กงสุลอาสาจากรัฐลุยเซียนา และ พัชรินทร์ ซาโต้ (คุณตุ้ม) ผู้ช่วยเลขานุการสมาคมไทยเทกซัสตอนเหนือ (สททน.)

ระหว่าง วันเสาร์ที่ 6 และอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต (สอท) ณ กรุงวอชิงตันได้เดินทางไปให้บริการ “กงสุลสัญจร ที่วัดพุทธดัลลัส เมืองดาลลัส มลรัฐเท็กซัส โดยมีชาวไทยจิตอาสาช่วยงานกงสุลสัญจรครั้งนี้ จากซ้าย เกษรา โตสมบูรณ์,พันธุ์สัคค์ ศรีเพ็ญ นายกสมาคมไทยเทกซัสตอนเหนือ (สททน.) และพัชรี ศรีเพ็ญ กรรมการสมาคมไทยเทกซัสตอนเหนือ

วราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ ( ที่ 3 จากขวา ) พร้อมลูก ๆ และหลาน (ทางซ้าย) ถ่ายภาพกับเพื่อน วรรณวิมล กอนุประพันธ์ และ กัญญา เรืองอร่าม ( ที่ 1&2 จากขวา ) หลังเสร็จพิธีทำบุญครบรอบ 6 ปี ให้สามี น.พ. นิพนธ์ สุทธิวรเศรษฐ โดยจัดที่วัดพุทธดัลลัส เมืองดาลลัส มลรัฐเท็กซัส เมื่อวันที่ 6 ก.ค. นี้

468x60 ad on post page

Leave a Reply