Texas No.953

ข่าวสั้นและข่าวสังคมเท็กซัส –สัปดาห์ที่….-27 มิถุนาฯ-03 กรกฏาฯ 2019……ขณะนำทีมกงสุลสัญจร จากสถานเอกอัครราชทูต ( สอท)  ไปเปิดบริการกงสุลสัญจรแก่พี่น้องชาวไทยและชาวต่างชาติที่ วัดมอนต์โกเมอรี่ พุทธาราม, เมืองมอนต์โกเมอรี่ มลรัฐแอละแบมา  หัวหน้ากงสุล ภาณุภัทร   ชวนะนิกุล ลงสนามให้บริการต่ออายุหนังสือเดินทางไทยให้แก่ประชาชนไทยด้วยตนเอง   สร้างความประทับใจแก่ผู้มารับบริการ ซึ่งเดินทางจากมลรัฐและเมืองใกล้เคียงอาทิ เมือง Atlanta,มลรัฐจอร์เจีย ( GA ) ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง, เมือง Mobile, มลรัฐแอละแบมา ( AL) ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง, เมือง Pensacola,มลรัฐฟลอริดา ( FL) ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง และ เมือง Navarre, มลรัฐฟลอริดา (FL) ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง….ในการเปิดบริการกงสุลสัฐจรครั้งนี้ มีทีมอาสาสมัครจากชาวไทย อาทิ กิตติชัย  เกิดส่องแสง และ เพื่อน ๆ  ไปให้ความสะดวกตรวจสอบเอกสารเตรียมความพร้อมแก่ผู้รับบริการด้วย   ผู้รับบริการประทับใจในการให้บริการของ เคเร็น  คณะเพิ่มศิริ  หนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรี เช่นเดียวกับ สุจิตรา เศวตะโศภณ หลังเสร็จงาน โรเบิร์ต เฮนรี่ จูเนียร์ อดีตกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองมอนต์โกเมอรี่ รัฐแอละแบมา พร้อมครอบครัว เลี้ยงต้อนรับ  นอกจากนั้น อัจฉรา  สมายล์  กรรมการวัดมอนต์โกเมอรี่  พุทธาราม  เปิดบ้านเลี้ยงก่อนเดินทางกลับ กรุงวิชิงตัน ดี.ซี. จอบ เวล ดัน…….

หัวหน้ากงสุล ภาณุภัทร ชวนะนิกุล ลงสนามให้บริการต่ออายุหนังสือเดินทางไทยให้แก่ประชาชนไทยด้วยตนเอง ขณะนำทีมงานไปเปิดบริการกงสุลสัญจรให้แก่ประชาชนที่เมืองมอนต์โกเมอรี่ รัฐแอละแบมา ณ วัดมอนต์โกเมอรี่ พุทธาราม ระหว่างวันเสาร์ที่ 15 และอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562

ส่วนหนึ่งของประชาชนไทยจำนวนมากที่ไปรับบริการกงสุลสัญจร ที่วัดมอนต์โกเมอรี่ พุทธาราม ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน นี้ ขณะนั่งรอรับบริการต่ออายุหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนไทย

กิตติชัย เกิดส่องแสง (ซ้ายสุด) อาสาสมัครไทย และทีมอาสาสมัครที่มาให้ความช่วยเหลือและให้ความสะดวกแก่ผู้รับบริการกงสุลสัญจร ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ตรวจเอกสารเตรียมความพร้อมให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการ ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส

อีกมุมหนึ่งเจ้าหน้าที่กงสุล ขณะให้บริการต่ออายุหนังสือเดินทางแก่ผู้สูงวัยที่เดินทางมารับบริการกงสุลสัญจรที่วัดมอนต์โกเมอรี่ พุทธาราม ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน นี้

เจ้าหน้าที่กงสุลสัญจร เคเร็น คุณะเพิ่มศิริ ยิ้มแย้มแจ่มใสให้บริการกงสุลสัญจรด้วยการต่อบัตรประชาชนให้แก่หนุ่มไทย โดยเจ้าตัวไม่จำป็นต้องเดินทางไปกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อต่อบัตรประชาชน

คณะเจ้าหน้าที่กงสุลสัญจร ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับโรเบิร์ต เฮนรี่ จูเนียร์ อดีตกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองมอนต์โกเมอรี่ รัฐแอละแบมา พร้อมครอบครัว หลังเสร็จการบริการกงสุลสัญจรที่วัดมอนต์โกเมอรี่ พุทธาราม ระหว่างวันเสาร์ที่ 15 และอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562

 

 

468x60 ad on post page

Leave a Reply