Texas No.947

ข่าวสั้นและข่าวสังคมเท็กซัส –สัปดาห์ที่….16-22 พฤษภาฯ 2019 …..เงียบ ๆ เดินทางกลับเมืองไทย อัจฉรา   ถาวรวงษ์  ทราบว่ากลับไทยไปดูแลสถานที่จัดงานวิวาห์ให้ลูกชาย พร้อมกับตัดชุดสวมใส่ให้ตัวเองใส่ในวันวิวาห์ลูกชายด้วย   เพื่อน ๆ ทราบข่าวส่งความยินดีมาล่วงหน้า  วันเวลาจะกำหนดในเร็ว ๆนี้…..เข้าสู่ประตูวิวาห์ นิพนธ์+ยุวภรณ์ ชัยประวัฒน์วงษ์  และ โกเมศร์+ พัชราภรณ์  ศิลาสานต์ เรียนเชิญญาติ-มิตร ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมงคลระหว่าง ปรเมศร์   ศิลาสานต์ กับพรทิพย์  ชัยประวัฒน์วงษ์  เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2019 ที่วัดพุทธดัลลัส, นครดาลลัส มลรัฐเท็กซัส ในงานนี้มีเพื่อน ๆไปร่วมมากมาย อาทิ น.พ.ถวัลย์+กัญญา   เรืองอร่าม,น.พ.ธรรมศักดิ์+เตือนใจ  ศรีรัตนากร, น.พ.ไพโรจน์  ประทุมรัตน์ และ สัมฤทธิ์   เลอวิศิษฏ์ เป็นต้น ขอให้โชคดีมีความสุขในชีวิตสมรสตลอดกาล…. 

ปรเมศร์ ศิลาสานต์ และพรทิพย์ ชัยประวัฒน์วงษ์ ถ่ายภาพด้วยกันกับสมาชิกครอบครัว หน้าพระพุทธรูปพระประธาน ในวิหารวัดพุทธดัลลัส หลังประกอบพิธีวิวาห์ เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2019 ที่วัดพุทธดัลลัส, นครดาลลัส มลรัฐเท็กซัส

น.พ.ถวัลย์ + กัญญา เรืองอร่าม ขณะหลั่งน้ำสังข์ให้แก่คูบ่าว-สาว ปรเมศร์ ศิลาสานต์ +พรทิพย์ ชัยประวัฒน์วงษ์ ในพิธีมงคลสมรส เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2019 ที่วัดพุทธดัลลัส, นครดาลลัส มลรัฐเท็กซัส

เพื่อน ๆ ที่ไปร่วมในพิธีมงคลสมรส ระหว่างปรเมศร์ ศิลาสานต์ +พรทิพย์ ชัยประวัฒน์วงษ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2019 ที่วัดพุทธดัลลัส, นครดาลลัส มลรัฐเท็กซัส ถ่ายภาพด้วยกันเป็นที่ระลึกหน้าพระพุทธรูปพระประธานในวิหาร

 

468x60 ad on post page

Leave a Reply