East Coast No.946

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคมประจำสัปดาห์ที่… 09-15 พฤษภาฯ 2019….ในที่สุดประเทศไทยเราก็ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 10 สมบูรณ์ และต้องต้องตามจารีตประเพณี  ในเมื่อพิธีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์  และได้พระนามใหม่ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ออกเสียงอ่าน  “ พระ-บาท-สม-เด็จ-พระ-ปอ-ระ-เมน-ทะ-ระ-รา-มา-ธิ-บอ-ดี-ศรี-สิน-ทร-มะ-หา-วะ-ชิ-รา-ลง-กรณ-พระ-วะ-ชิ-ระ-เกล้า-เจ้า-อยู่-หัว ” ……แต่ในห้วงต้นเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ  ชื่นชมที่ได้รับรู้และเห็นพิธีราชาภิเษกในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งได้ถ่ายทอดอย่างละเอียด  เพื่อเพิ่มความเข้าใจและความรู้ในการสืบทอดจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามของประเทศ อีกมุมหนึ่งของโลก  มีคนบางคนที่คิดว่าตนเป็น “ ขงเบ้ง” นอนตีดพิณมานานเพื่อรอวันที่กลับประเทศของตนอย่างเท่ห์ ๆ  แต่แล้วแผนก็ไม่เป็นไปอย่างวางหมากไว้  ตอนนี้คงแทบจะกระอักเลือดตาย  แน่แล้ว…..น่าเบื่อ ปิยบุตร  แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ฟังแล้วทุกอย่างพรรคอนาคตใหม่ถูกเสมอ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ไม่ทำอะไรผิด   แต่ที่มีเรื่องก็เพราะทางการเมืองเป็นสาเหตุ   อะไรที่ กกต. ทำ หรือที่ศาลพิจารณาก็ไม่ถูกต้อง   คิดว่าตนเป็นคนเก่งคนเดียวด้านกฏหมาย   ชักจะหลงลืมตัวเองว่าเป็นใคร ?  เพราะใจอคติเป็นปฐมแห่งความคิด  ฉะนั้นอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจก็ผิดหมด  เหมือน ๆ กับนักการเมืองใครสักคนที่หลงตัวเองในอดีตทีเดียว…เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช2562 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต (สอท.)  ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ทำบุญตักบาตรและถวายเพลแด่พระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดี.ซี. มลรัฐแมริแลนด์ โดยมี นางสาวบุศรา  กาญจนาลัย อุปทูต สอท.ณ กรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการทีมประเทศไทย สอท.และ ครอบครัว พร้อมปวงชนชาวไทยและจิตอาสาในกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.,มลรัฐแมริแลนด์,มลรัฐเวอร์จิเนีย และ เมืองใกล้เคียงกว่า 300 คนเข้าร่วม เสร็จพิธีในช่วงเช้าในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ผู้ร่วมพิธีได้ร่วมแรงร่วมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ด้วยการเก็บกวาดและทำความสะอาดพื้นที่ภายในอุโบสถและโดยรอบเขตวัด เปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างภายในอาคาร,ตัดหญ้า,ปลูกต้นไม้และใส่ปุ๋ยบำรุงดิน ปรับปรุงป้ายวัด รวมทั้งจัดเรียงหนังสือในห้องสมุดให้เป็นระเบียบ นอกจากนี้ ปวงชนชาวไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่จัดแสดงตลอดทั้งวันด้วย….ต่อจากนั้น  ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 สอท.ณ กรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562ที่โรงแรม Four Seasons กรุงวอชิงตัน.ดี.ซี. โดย อุปทูตบุศรา  กาญจนาลัย ได้นำข้าราชการทีมประเทศไทย ประจำกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.และครอบครัว เจ้าหน้าที่ และ พสกนิกรไทยที่พำนักอาศัยในเขตกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.ฒมลรัฐแมริแลนด์,มลรัฐเวอร์จิเนีย และเมืองใกล้เคียงกว่า 200 คน ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล และร่วมชมเทปบันทึกภาพการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้ ปวงชนชาวไทยได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่จัดแสดงในวันดังกล่าวด้วย….พระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00-14.00 น. มีพสกนิกรไทยในมลรัฐนิวยอร์กและมลรัฐใกล้เคียงไปร่วมในพิธีเนื่องแน่น  นอกจากถวายพระพรชัยแล้ว  ผู้ร่วมในพิธีได้ทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้รอบวัดด้วย…..ในพิธีครั้งนี้มีข้าราชการไทยระดับสูง อาทิ นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูต (ออท)  และผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ (ยูเอ็น) พร้อมภริยา,กสญ นิวยอร์ก นิพนธ์  เพ็ชรพรประภาส, นายสุภาค โปร่งธุระ ออท. รองผู้แทนถาวรไทยประจำ ยูเอ็น, พันเอกพิเศษ จุมภฏ นุรักษ์เขต ที่ปรึกษาทางทหาร ผู้แทนถาวรไทยประจำ ยูเอ็น เข้าร่วม  ส่วนพสกนิกรที่ร่วมในพิธีอาทิ . ผอ.ไทยเทรด นิวยอร์ก นพดล ทองมี, สุชา เตียว ตัวแทนสมาคมชาวปักษ์ใต้นิวยอร์ก, มานิดา วัฒนพนม นายกสมาคมพยาบาล, สุจิตรา ปาลีวงศ์ ประธานศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์ก และ จิ้ง ปรึกษา  ตัณฑการ เอเย่นต์ขายตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น….. …..สมาคม Asian American Society of Central Virginia (AASoCV ) จัดฉลองเทศกาลเดือนของชาวเอเซี่ยนแปซิฟีค “ 22nd Annual Asian American Celebration” ที่ Greater Richmond Convention  Center เมื่อวันที่ 04 พ.ค. 2019  ส่วนหนึ่งของสมาชิกชมรมไทยในนครริชมอนด์,มลรัฐเวอร์จิเนีย ร่วมในงาน อาทิ อมรรัตน์  ชมรักษ์, จันทนา ทิพย์มงคล, รัชนี + ทนงศักดิ์  หงษ์ชาติ, สิริพร  ศรีเทวฤทธิ์, ขนิษฐา  ปักกาเวสา, อรณิชา  เกตุพันธ์, ด.ญ.อลิซาเบล ส่วน ครูเชง-จิรัฐิวรรณ  โทลเนอร์ และสามี เจมส์ โรเบิร์ต โทลเนอร์ พาลูกๆ สามคน ลูกสาววัย 7 ขวบ น้อง ดีใจ, ลูกชาย น้องดีพร้อม และน้องดีแท้ ไปสัมผัสบรรยากาศและวัฒนธรรมนานาชาติ ด้วย  ผลงานครั้งนี้ออกมาดีมาก ๆ แม่งานผู้ประสานกิจกรรม ดร.สุวัฒนา  สุริยะคำ  สักก์  ฝากขอบคุณทีมงานทุก ๆ คนที่ช่วยกันคนละไม้ละมือ  มา ณ ที่นี้ด้วย …. “สภาก๋วยเตี๋ยว ” โดย ไทย ดี.ซี.ฟอรัม นัดสมาชิกพบปะสังสรรค์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พ.ค.นี้ ที่บางกอกการ์เด้น มีสมาชิกร่วม 20 คน  รวบรวมเงินบริจาคดังนี้: ASTV $506, มูลนิธิเด็ก(คุณพิภพ ธงไชย) $50 และ มูลนิธิชัยพฤกษ์ (คุณหมอเคลียวพันธ์) $100.00….อดิสร +กนิษฐา  ทยานุกูล กลายเป็นคุณตาคุณยายมือใหม่  ในเมื่อลูกสาว แก้ม-ปรินดา  โทบิโนะ ให้กำเนิดลูกสาวคนแรก น้องนัทสีมา เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2562 ได้ข่าวดี คุณอากิ๊บ-พัทรินทร์  ทยานุกูล ไม่รีรอรีบไปรับขวัญทันที…….เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา น.พ.สุวัฒน์+ พ.ญ.ดวงเดือน   ศิลปสุวรรณ เชิญชวนเพื่อน ๆ เลี้ยงต้อนรับเปลี่ยนฤดู และ ถือโอกาส เลี้ยงส่ง สุจิตตา   ถนอมสิงห์ ลูกสาวของ ผชท.,ทอ.,น.อ.ระวิน+ แอล-ณาญาตา  ถนอมสิงห์ ซึ่งจะกลับไทยไปเรียนต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย…..สมาชิกแพทย์ไทยในอเมริกา (TPAA) และ เพื่อนแพทย์ในไทย  ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว “ ชดารัตน์” ในโอกาสที่ต้องสูญเสีย พ.ญ.เฉลิมขวัญ ชดารัตน์ ภรรยา น.พ. ผดุง ชดารัตน์  ซึ่งได้ถึงแก่กรรม เมื่อ วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2019 เจ้าภาพได้ทำพิธีฌาปนกิจเรียบร้อยแล้วในวันที่ 3 พ.ค. 2019 และจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ พ.ญ. เฉลิมขวัญ ในวันเสาร์ที่ 25 พ.ค. 2019 ที่ วัดพระศรีรัตนาราม  เริ่มพิธีเวลา 10.00 น. จึงขอเรียนเชิญญาติ-มิตร  มา ณ โอกาสนี้ด้วย  และขอความกรุณาให้ทุกท่านช่วยนำอาหาร คาวหรือหวานตามถนัดมาคนละอย่างเพื่อทำบุญถวายเพล และเลี้ยงแขก  ด้วย  เจ้าภาพขอขอบคุณ เทพี   เดชธีรานุกูล และ สมสมัย   วนดิลก ที่ช่วยเป็นธุระในโอกาสนี้ด้วย…….

 

….สวัสดี  พบกันใหม่สัปดาห์หน้า   “อินทรี  เหินฟ้า”

วัดมงคลเทพมุนี เมืองเบนซาเล็ม มลรัฐเพนซิลเวเนีย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัฐกาลที่ 10 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พ.ค. 2562 คณะสงฆ์ที่ร่วมในพิธีครั้งนี้ พร้อมพสกนิกรไทย ที่ไปร่วมในพิธี ถ่ายภาพด้วยกันหลังเสร็จงาน

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต (สอท) ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่โรงแรม Four Seasons กรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. โดยปวงชนชาวไทยที่พำนักอาศัยในเขตกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.,มลรัฐแมริแลนด์,มลรัฐเวอร์จิเนีย และเมืองกล้เคียงกว่า 200 คน เข้าร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ในภาพนี้ บรรดาข้าราชการทีมประเทศไทย ณ กรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.และครอบครัว พร้อมเจ้าหน้าที่ ถ่ายภาพด้วยกัน

วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ในภาพจากขวา นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูต (ออท) และผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ (ยูเอ็น) พร้อมภริยา,กสญ นิวยอร์ก นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส, นายสุภาค โปร่งธุระ ออท. รองผู้แทนถาวรไทยประจำ ยูเอ็น, พันเอกพิเศษ จุมภฏ นุรักษ์เขต ที่ปรึกษาทางทหาร ผู้แทนถาวรไทยประจำ ยูเอ็น

จากขวา นายสุภาค โปร่งธุระ ออท.รองผู้แทนถาวรไทยประจำ ยูเอ็น พร้อมภริยา, นายนพดล ทองมี ผอ.ไทยเทรด นิวยอร์ค, พันเอกพิเศษ จุมภฏ นุรักษ์เขต ที่ปรึกษาทางทหาร ผู้แทนถาวรไทยประจำ ยูเอ็น และภริยา ถ่ายด้วยกันในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พ.ค. 2562

ตัวแทนสมาคมและชมรมต่างๆในนิวยอร์ก,ประชาชนในนครนิวยอร์ก และมลรัฐใกล้เคียง พร้อมใจกันมาถวายพระพร เนื่องโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พ.ค. 2562 ที่วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ ในภาพอาทิเช่น สุชา เตียว ตัวแทนสมาคมชาวปักษ์ใต้นิวยอร์ก, มานิดา วัฒนพนม นายกสมาคมพยาบาล, สุจิตรา ปาลีวงศ์ ประธานศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์ก และ จิ้ง ปรึกษา ตัณฑการ เป็นต้น

สถานเอกอัครราชทูต(สอท) ณ กรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในชุมชนเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พ.ค. 2562 ที่วัดไทย ดี.ซี. โดยอุปทูต บุศรา กาญจนาลัย เป็นประธานในพิธี มีพสกนิกรไทยและจิตอาสาใน กรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.มลรัฐแมริแลนด์.มลรัฐรัฐเวอร์จิเนีย และเมืองใกล้เคียงกว่า ๓๐๐ คนเข้าร่วมซึ่งร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ด้วย

สมาคม Asian American Society of Central Virginia (AASoCV ) จัดฉลองเทศกาลเดือนของชาวเอเซี่ยนแปซิฟีค “ 22nd Annual Asian American Celebration” ที่ Greater Richmond Convention Center เมื่อวันที่ 04 พ.ค. 2019 ส่วนหนึ่งของสมาชิกชมรมไทยในนครริชมอนด์,มลรัฐเวอร์จิเนีย ในภาพอาทิ อมรรัตน์ ชมรักษ์,จันทนา ทิพย์มงคล, วิคตอเรีย, นิตยา, ขนิษฐา ปักกาเวสา, อรณิชา เกตุพันธ์,และ ด.ญ.อลิซาเบล ถ่ายภาพด้วยกันที่คูหาวัฒนธรรมไทย

อีกกลุ่มของคนไทยในนครริชมอนด์ที่ไปเที่ยวงาน “ 22nd Annual Asian American Celebration” ที่ Greater Richmond Convention Center เมื่อวันเสาร์ที่ 04 พ.ค. 2019 ในภาพ ครูเชง-จิรัฐิวรรณ โทลเนอร์ และสามี เจมส์ โรเบิร์ต โทลเนอร์ พาลูกๆ สามคน คือ ลูกสาววัย 7ขวบน้อง ดีใจ,ลูกชาย น้องดีพร้อม และน้องดีแท้ ไปเที่ยวงาน

ไทย ดี.ซี.ฟอรัม นัดสมาชิกพบปะสังสรรค์ในรายการ “สภาก๋วยเตี๋ยว ” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม นี้ ที่บางกอกการ์เด้น มีสมาชิกร่วม 20 คน รวบรวมเงินบริจาคดังนี้: ASTV $506, มูลนิธิเด็ก(คุณพิภพ ธงไชย) $50 และ มูลนิธิชัยพฤกษ์ (คุณหมอเคลียวพันธ์) $100

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2562 อดิสร +กนิษฐา ทยานุกูล กลายเป็นคุณตาคุณยาย มือใหม่ ในเมื่อลูกสาว แก้ม-ปรินดา ให้กำเนิดลูกสาวคนแรก น้องนัทสีมา เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2562 ในภาพ จากที่ 2 จากซ้าย อา กิ๊บ-พัทรินทร์ ทยานุกูล,กนิษฐา ทยานุกูล (คุณยาย),โทโมฮิโร โทบิโนะ (สามี),แก้ม ปรินดา โทบิโนะ และ อดิสร ทยานุกูล (คุณตา)

468x60 ad on post page

Leave a Reply