East Coast No.947

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคมประจำสัปดาห์ที่… 16-22 พฤษภาฯ 2019….น่าเบื่อพวกนักการเมืองและนักวิชาการปากว่าตาขยิบ บ้าเห่อแต่คำว่า “ประชาธิปไตย” หลับหูหลับตาอะไรต่ออะไร  ถ้าไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็ว่า “เผด็จการ”   โดยไม่คำนึงถึงผลที่จะตามมาของบ้านเมือง  คำว่า “ประชาธิปไตย” กินเข้าไปได้มั้ยละ   ตอนนี้การเลือกตั้งเรียบร้อยไปตามขบวนการที่เรียกว่า “ประชาธิปไตย”  แต่หลังเลือกตั้ง  อีกกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า  กลุ่มประชาธิปไตย  และเรียกอีกฝ่ายว่ากลุ่มสืบทอดอำนาจ คสช.   แสดงให้เห็นว่ายังคงมีวลีสร้างความแตกแยกในสังคมไทย  พวกบ้านามธรรมคำว่า “ประชาธิปไตย” ใช้เวลาว่างไปอ่านคำสอนที่ พุทธทาสภิกขุ ให้ไว้นานแล้วบ้าง  ท่านสอนว่า “ หากไม่มีศีลธรรมเป็นพื้นฐานแล้ว  ระบบประชาธิปไตย  นั่นแหละจะเป็นระบบที่เลวร้ายที่สุด”  และคำสอนนี้ได้พิสูจน์ความจริงให้ปรากฏมาแล้วในยุคหนึ่งที่หัวหน้ารัฐบาลที่ได้มาจากการเลือกตั้งใช้อำนาจทุกอย่างที่มี  ถ้าไม่มีก็สั่งแก้กฏหมายให้มี   จนประเทศจะพังทะลาย  ประชาชนแตกแยกเพราะผู้นำสร้างวาทะกรรมให้เกิดความแตกแยก   ตอนนี้ก็พอจะได้ยินและเห็นพรรคการเมืองบางพรรคกำลังจะสร้างกระแสด้วยวาทะกรรมให้เกิดความแตกแยกอีกโดยขาดความรับผิดชอบในผลที่จะตามมา  ฉะนั้นใครจะชอบใครพรรคไหน  ก็ควรจะต้องใช้วิจารณาญาณ  พิจารณาถึงอนาคตของประเทศชาติ  อย่ามุ่งหวังแค่ความต้องการของตัวเอง  ให้ถามตัวเองว่าได้ทำอะไรให้แก่ประเทศบ้านเมือง  แทนที่จะถามว่าได้อะไรจากประเทศชาติ….. เมื่อต้นเดือน พฤษภาคม 2562 เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประเทศเช็กประจำประเทศไทย นาย Marak Libricky ได้เข้าพบ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ รองปลัดกระทรวงกลาโหม,อดีต ผชท.ทร.ประจำ กรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ได้ ที่ อาคาร สป.ศรีสมาน, กระทรวงว่าการกลาโหม  เพื่อปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  ได้รับความร่วมมืออย่างดีผู้แทนสาธารณะเช๊ค…..เดินทางกลับไปเยี่ยมญาติมิตรที่เมืองไทยได้ไม่นาน ต้องรีบกลับสหรัฐฯ จุฑามาศ   อรรถเศรษฐ กำหนด ได้รับโล่ห์ เกียรติยศ ทำหน้าที่พยาบาลมานาน 45 ปี จากNorth West Nursing ในงานฉลอง Celebrating The Star of Northwest Nursing Week 2019 เมื่อวันที่ 08 พ.ค. 2019 โดยมี Ms. Heather  Wayland (Nurse Manager)และ Kim  Bushnell,Director of Nursing ร่วมในพิธี  และที่ขาดไม่ได้คือ สมศักดิ์  อรรถเศรษฐ (สามี) ซึ่งให้การสนับสนุนภรรยาเสมอมาร่วมในพิธีด้วย….ทราบว่าคณะท่องเที่ยวครุยส์ยุโรป  เมื่อปลายเดือนเมายน 2109 ต่างอิ่มอกอิ่มใจที่ได้ชมบรรยายกาศแปลก ๆ  พร้อมได้ทานอาหารพื้นเมือง ที่ภัตตาคารครอบครัวของชาวโครเอเชีย   ซึ่งเป็นห้องอาหารที่ครอบนั้นได้ทำกิจการปรุงอาหารมาหลายชั่วคน  ด้วยการปลูกผักและผลไม้ในบริเวณบ้าน  และเก็บมาปรุงอาหารบริการลูกค้าสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวอย่าง น.พ. เปี่ยมศักด์ +พูนสุข ลิมปตักมงคล,น.พ. พรชัย+ พ.ญ.พรทิพย์ มูลสินทอง,น.พ.ชูเกียรติ + พ. ญ. สมรจิตร ตันสุวรรณ และน.พ.สนั่น +เพลินจิตต์ แสงสำราญ  ไปนานทีเดียว…สองนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นรพิชญ์ ภัททจารี และ กฤษณะ เทศแจ่ม ซึ่งเดินทางมาสอนศิลปวัฒนธรรมไทยและภาษาไทย  เป็นการฝึกงาน ที่วัดมงคลเทพมุนี (วัดฟิลล่า) เมืองเบนซาเล็ม,มลรัฐเพนซิลวาเนย ครบหนึ่งปีตามกำหนด   และกำหนดจะเดินทางกลับประเทศไทยในเร็ว ๆนี้  ทางคณะกรรมการวัดได้จัดงานเลี้ยงอำลาและพร้อมกันนั้นทางพระสงฆ์ก็ได้ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ให้พรก่อนเดิทางกลับ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 05 พ.ค. 2019 โดยมี พระราชมงคลวิเทศ ท่านเจ้าคุณน้อม เจ้าอาวาส ได้ร่วมในพิธีนี้ด้วย  ….เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12  พฤษภาคม  2019 ศูนย์วัฒนธรรมไทย แห่งรัฐนิวยอร์ก ได้จัดงานวันแม่ไห้เด็กไทยในต่างแดนได้รำลึกถึงบุญคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามา  โดยมี สุจิตรา ปาลีวงศ์ ประธานศูนย์ และ กสญ.นิวยอร์ก นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เป็นประธานในงาน….คณะกรรมการสมาคมพยาบาลแห่งนครนิวยอร์ก นำทีมโดย มานิดา วัฒนพนม นายกสมาคมพยาบาล  จัดงาน “เก-ลา ดินเนอร์” เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2019 ที่วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ นิวยอร์ก  เพื่อหารายได้ช่วยเหลือโรงพยาลบาลภักดีชุมพล ในการซื้อเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในงานนี้มี กสญ.นิวยอร์ก นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เป็นประธานเปิดงาน ผู้ร่วมงานอาทิ ปราณี ปัณฑุวิเชียร, ภาสินี สากยวงศ์,มานิดา วัฒนพนม,กสญ นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส และ พิชญา สระขาว เป็นต้น ในงานมีการเดินแฟชั่นโชว์โดย ศิริวรรณ  โปร่งธุระ ภรรยาของ สุภาค โปร่งธุระ เอกอัครราชทูต รองผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ  เป็นหนึ่งในผู้ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ด้วย…. เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พ.ค. 2562  พวงทอง  ตันฑวิวัฒน์  จั่นเจริญ และ ดำเกิง  เสพย์ธรรม เป็นผู้แทนวาสารศาสตร์รุ่น 8 ( พ.ศ. 2504) ร่วมในการทำบุญครบ 100 วันให้ เพื่อนร่วมรุ่น พ.ต.ท. ประเสริฐ  เสาวคนธ์ ซึ่งได้จากญาติ-มิตรเมื่อวันที่ 02 มกราคม 2562  ซึ่งจัดโดย ภรรยา  ชะอ้อน  ณ พัทลุง ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์  โดยมีญาติๆ ไปร่วมมากมาย ในโอกาสนี้ ลูกชาย น.พ.ภานุมาศ ณ พัทลุง ก็ได้เดินทางมาร่วมด้วย …..

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า   “อินทรี  เหินฟ้า”

หลังการฝึกงานที่วัดมงคลเทพมุนี เมืองเบนซาเล็ม มลรัฐ เพนนซิลลเวเนีย สองนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นรพิชญ์ ภัททจารี และ กฤษณะ เทศแจ่ม เตรียมตัวเดินทากลับประเทศไทย ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับพระราชมงคลวิเทศ ท่านเจ้าคุณน้อม เจ้าอาวาส และคณะสงฆ์ที่ประจำพรรษาที่วัด

เมื่อต้นเดือน พฤษภาคม 2562 พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ รองปลัดกระทรวงกลาโหม,อดีต ผชท.ทร.ประจำ กรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ได้ หารือกับ นาย Marak Libricky,เอกอัครราชทูต ประเทศเช็กประจำประเทศไทย ในเรื่องความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ อาคาร สป.ศรีสมาน, กระทรวงว่าการกลาโหม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 05 พ.ค. 2019 น.พ.สุวัฒน์+ พ.ญ.ดวงเดือน ศิลปสุวรรณ เชิญชวนเพื่อน ๆ เลี้ยงฉลองต้อนรับการเปลี่ยนฤดูเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ และ เลี้ยงส่ง สุจิตตา ถนอมสิงห์ กลับเมืองไทยไปเรียนต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เทอมใหม่นี้ ก่อนแยกย้ายกลับบ้านถ่ายภาพด้วยกันริมแม่น้ำ Patuxent River ก่อนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า

อีกมุมของผู้ไปร่วมงานเลี้ยงที่บ้าน น.พ.สุวัฒน์+ พ.ญ.ดวงเดือน ศิลปสุวรรณ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 05 พ.ค. ศกนี้ ถ่ายภาพด้วยกัน ในภาพ อาทิ กัญญาภัค ขุนทา,ชุติมา รอดอยู่สุข, ดรุณี หิรัญนิรมล และ พ.ญ.พิมลวรรณ ลิมปวงทิพย์ เป็นต้น

ปฏิบัติหน้าที่พยาบาลมานาน 45 ปี จุฑามาศ อรรถเศรษฐ ได้รับโล่ห์ เกียรติยศจากNorth West Nursing ในงานฉลอง Celebrating The Star of Northwest Nursing Week 2019 เมื่อวันที่ 08 พ.ค. 2019 ในภาพจากซ้าย สมศักดิ์ อรรถเศรษฐ (สามี) , Ms. Heather Wayland (Nurse Manager), จุฑามาศ อรรถเศรษฐ และ Kim Bushnell , Director of Nursing

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2019 ศูนย์วัฒนธรรมไทย แห่งรัฐนิวยอร์ก ได้จัดงานวันแม่ไห้เด็กไทยในต่างแดนได้รำลึกถึงบุญคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูก ๆ ให้เติบใหญ่ โดยมี คุณสุจิตรา ปาลีวงศ์ ประธานศูนย์ และ กงสุลใหญ่นิวยอร์ก นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เป็นประธาน ในงาน

 
 

คณะกรรมการสมาคมพยาบาลแห่งนครนิวยอร์ก นำทีมโดย มานิดา วัฒนพนม นายกสมาคมพยาบาล จัดงาน “เก-ลา ดินเนอร์” เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2019 ที่วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ นิวยอร์ก เพื่อหารายได้ช่วยเหลือโรงพยาลบาลภักดีชุมพล ในการซื้อเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในภาพ จากขวาอาทิ ปราณี ปัณฑุวิเชียร, ภาสินี สากยวงศ์,มานิดา วัฒนพนม,กสญ นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส, พิชญา สระขาว เป็นต้น

หลังเสร็จการเดินแฟชั่น ในงาน “เก-ลา ดินเนอร์” เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2019 ที่วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ นิวยอร์ก ซึ่งจัดโดยสมาคมพยาบาล นิวยอร์ก ศิริวรรณ โปร่งธุระ ได้รับกำลังใจจากสามี สุภาค โปร่งธุระ เอกอัครราชทูต รองผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ

ขณะเดินทางไปครุยส์แถวประเทศยุโรป กับเพื่อนแพทย์ 16 คน และนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น ๆ 42 คน คณะได้แวะทานอาหารที่ภัตตาคารครอบครัวของชาวโครเอเชีย ในภาพอาทิ น.พ. เปี่ยมศักด์ +พูนสุข ลิมปตักมงคล,น.พ. พรชัย+ พ.ญ.พรทิพย์ มูลสินทอง,น.พ.ชูเกียรติ + พ. ญ. สมรจิตร ตันสุวรรณ,น.พ.สนั่น +เพลินจิตต์ แสงสำราญ ทราบว่าครอบครัวนี้ปลูกผักและผลไม้เองบริเวณรอบบ้านแล้วเก็บมาปรุงอาหารโดยคนในครอบครัวทั้งหมดได้เปิดทำอาหารมาหลายอายุคนแล้ว เป็นบรรยายกาศที่อบอุ่นเหมือนได้กินอาหารในบ้านตัวเอง

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พ.ค. 2562 ชะอ้อน ณ พัทลุง ได้ทำบุญครบ 100 วันให้สามี พ.ต.ท. ประเสริฐ เสาวคนธ์ ซึ่งได้จากญาติ-มิตร ไปเมื่อวันที่ 02 มกราคม นี้ ในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้สามีครั้งนี้ มีญาติ ๆ ไปร่วมมากมายที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ในโอกาสนี้เพื่อนร่วมรุ่นวารสารศาตร์รุ่น 8 ( พ.ศ. 2504) พวงทอง ตันฑวิวัฒน์ จั่นเจริญ และ ดำเกิง เสพย์ธรรม เป็นผู้แทนรุ่นได้ไปร่วมด้วย

468x60 ad on post page

Leave a Reply