East Coast No.937

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคมประจำสัปดาห์ที่… 28 กุมภาฯ-06 มีนาฯ  2019…..เสนอตัดงบกองทัพ, เสนอยกเลิกเกณฑ์ทหาร ฯลฯ พวกทำลายชาติในระยะยาว  คิดได้อยู่อย่างเดียวว่าทำอย่างไรถึงจะจำกัดอำนาจทหารให้ได้  เพราะกลัวการปฏิวัตรัฐประหาร  ความเป็นจริงแล้วการปฏิบัติเกิดขึ้นทุกครั้งเพราะความชั่วของพวกนักการเมืองที่อ้าง “ประชาธิปไตย” (เลือกตั้ง) เข้าไปใช้เสียงข้างมากโกงบ้านกินเมือง   จนประชาชนเอือมระอา  ประเทศเข้าสู่วิกฤตแก้ไม่ตก  ทหารมีไว้ปกป้องประเทศ  รักษาชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่ดูดาย  “จำใจต้องทำรัฐประหาร”  เลิกคิดชั่วด้วยการทำลายประเทศเสียที พระพุทธทาสภิกขุ  กล่าวเตือนสติว่า “ หากไม่มีศีลธรรมเป็นพื้นฐานแล้ว  ระบบประชาธิปไตยนั่นแหละ  จะเป็นระบบที่เลวร้ายที่สุด….”  ถ้าเป็นประชาธิปไตยดีๆ มีคุณธรรมอย่างประเทศที่เจริญแล้ว  ทหารคงไม่ไปเก้าก่ายกับการเมืองแน่นอน!…สมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา (TPAA) จัดโครงการ TPAA Medical Mission ที่คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2019   มีพิธีมอบเครื่องมือต่าง ๆ ทางการแพทย์ ซึ่งบริจาคเงินโดยสมาชิก TPAA และกลุ่มผู้บริจาค ในเมืองไทย สามารถ ซื้อเครื่องมือให้แผนกกุมารสวนดอก มากมาย นอกจากนี้ น.พ.รัธชัย + พ.ญ. ยุพดี  ฤทธาภรณ์ ได้ส่งเครื่องมือหลายชิ้นอาทิ Portable Ultrasound Portable Clinical Lab Bone Density Machine และ เครื่องมืออื่นฯ อีกหลายชิ้น  แต่ยังมีปัญหาการเอาออกจากศุลกากร  ในพิธีมอบครั้งนี้มี น.พ.พิชัย+ พ.ญ.รัชนี  ศรีไพรพรรณ,พ.ญ.อัญชลี  มุสิกะภูมมะ,น.พ.วิเชษฐ์ +สมพร  บุญยปรีดี และ น.พ.วินัย+ นงลักษณ์  อาจแย้มสรวจ ร่วมเป็นสักขีพยาน  โดย ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย์ฯม.ช. เป็นผู้รับ…ในโครงการ TPAA Medical Mission ครั้งนี้ น.พ.วิเชษฐ์ บุญยปรีดี  ได้สอน  S.T.A.B.L.E  คือ การรักษาดูแลเด็กแรกเกิดที่มีปัญหาด้านสุขภาพอาจถึงเสียชีวิตหรือพิการได้ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง  มีแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 60 คน และจากหลายโรงพยาบาลใน จ.เชียงใหม่และ จ.พะเยาด้วย ส่วนปี 2018  สอนที่ โรงพยาบาลพระปรกเกล้า จ.จันทบุรี มีแพทย์และ พยาบาล เข้าฟังจาก 22 โรงพยาบาล…ธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำนครนิวยอร์ก เป็นเจ้าภาพจัดประชุมทีมประเทศไทยครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สำนักงานใหญ่นครนิวยอร์ก โดย กสญ.นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เป็นประธาน  ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้มี อาทิ นพดล ทองมี ผ.อ.อาวุโส สนง.ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นครนิวยอร์ก,วรวรรณ นรสุชา ผ.อ.สนง.เศรษฐกิจการลงทุน นครนิวยอร์ก,กิตติพัฒน์ เจียมศรีพงษ์ หัวหน้า สนง.ตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย นครนิวยอร์ก, มนฑิรา ประคองพรรณ รอง ผ.อ. สนง.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นครนิวยอร์ก,ณัฐวรรณ เพ็ชรไทยพงค์ ผู้ช่วย ผ.อ. สนง.ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, อรรณพ ศูนย์จันทร์ รองกสญ.และ กงสุล ยุพวรรณ เปรมจิตต์ ทานิงุจิ ….เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้เข้าร่วมงาน “วันภาษาแม่นานาชาติ” (International Mother Language Day) ณ ห้องสมุดควีนส์ (Queens Library) จัดโดยสถานกงสุลใหญ่ บังกลาเทศประจำนครนิวยอร์ก โดย กสญ. นิพนธ์  เพ็ชรพรประภาส ได้เป็นหนึ่งในผู้ได้รับเชิญกล่าวสุนทรพจน์ในงาน  อนึ่ง องค์การสหประชาติ กำหนดให้วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวัน International Mother Language Day เพื่อรำลึกและเป็นเกียรติแก่วีรชนชาวบังกลาเทศที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องภาษาถิ่น “บังกลา” (Bangla Language) ของตนเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1952  ….วัดพุทธไทยถาวรวนาราม,นครนิวยอร์ก จัดพิธีทำบุญวันมาฆบูชา  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กพ ศกนี้ โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ประจำอยู่ในนิวยอร์ก และ สนง.กสญ.นิวยอร์ก พร้อมพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมทำบุญ ….เมื่อวันอาทิตย์ 24 ก.พ ศกนี้ ชุมชนไทยในมลรัฐเพนซิลวาเนีย ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวการจัดตั้งสมาคม  ที่ประชุมลงมติจดชื่อใหม่ของสมาคมเป็นทางการ ชื่อ Thai-American Friendship Associationโดย รัตนาภรณ์ ซาฟเวอร์ ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯ และ นวลฉวี  เดสเตฟาโน เป็นรองนายกสมาคมฯ….วัดป่าสันติธรรม เมืองแคร์รอลตัน มลรัฐเวอร์จเนีย  จัดทำบุญวันมาฆบูชา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562  ในช่วงเช้ามี การไหว้พระสวดมนต์ พระสงฆ์ รับอาหารบิณฑบาต .(ปีนี้ อากาศหนาว ใส่บาตรบนธรรมศาลา)  และถวายภัตตาหารเพลแด่ พระสงฆ์ จำนวน 3 รูป ช่วงบ่าย  มีเทศน์ 1 กัณฑ์ โดย พระมหาอุดม ปภงฺกโร เจ้าอาวาส  ในงานมีการถวายผ้าป่าเพื่อพุทธบูชา 1250 กองๆ 10 เหรียญฯ  และถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และเวียนเทียน….นายกสมาคมศิษย์เก่าจุฬา ฯ สดใส   โตวณะบุตร  แจ้งเชิญชวนสมาชิกร่วมพบปะสังสรรค์ปรึกษาหารือเตรียมงงาน  CU  Home Coming Night โดยจะพบกันที่ Fu Lin Restaurant-2235 Bel Pre Rd, Silver Spring, MD 20906 เวลา 12.00 PM กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยจะขอบคุณอย่างยิ่ง…..สุวินิต  โกดาท ได้ข่าวเพื่อนรัก.ชัยยันต์  แสนจันทะ เดินทางมาจากต่างประเทศ  รีบติดต่อเพื่อน ๆ อาทิ อดีตองคมนตรี พลเรือเอก ชุมพล  ปัจจุสานนท์,ออท.ปรีดี  บุญโญภาส และ เสวต  ศรีประยูร ไปเลี้ยงต้อนรับที่ตลาดบองมาเช่ ….เสร็จงานฉลองครบรอบ 60 ปี คณะแพทย์ฯ ม. เชียงใหม่ และ ทำบุญให้เพื่อน ๆรุ่น 1-10 ผู้ล่วงลับไปแล้ว น.พ.โกสิทธิ์ + พ.ญ.สายสวาท  เพรียบจริยวัฒน์ ,พ.ญ.วัฒนา  บุญยาสัย, น.พ.สนั่น+เพลินจิตต์  แสงสำราญ  เข้ากรุงเทพฯ เยี่ยมเพื่อนๆ  สมทบเพื่อนๆ ที่กรุงเทพฯ อาทิ น.พ.สุรพจน์+ พ.ญ.พิสมัย  สุวรรณพานิช,พ.ญ.วิไลวรรณ ละอองทอง, น.พ.สุทธิ  สุรเกียรติชานุกูล, น.พ.เกียรติศักดิ์  พัฒนดิษฎางกูร และ น.พ.บุญยงค์ + เบญจรัตน์  พฤฒิธาดา (รามา รุ่น1) เยี่ยมเพื่อนเก่า พ.ญ.ทวีสุข   เสพย์ธรรม …. เมื่อคืนวัน 20 กุมภาพันธ์  2019 เพื่อน ๆ เตรียมอุดม (ตอ.) รุ่น 21 โดย ประธาน ตอ. 21 อัคคนาถ  กาญจนจารี และ วิธาณ  มกราภิรมย์ อดีตหัวหน้าห้อง 60 พร้อมเพื่อน ตอ. 21  ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมให้ น.พ.ศิริ  โฆษิตสุรังคกุล ที่วัดมกุฐกษัตริยาราม ฯ  ส่วนคืนวัน 23 กุมภาฯ  เพื่อนแพทย์เชียงใหม่รุ่น 3 อาทิ น.พ.สนั่น + เพลินจิตต์   แสงสำราญ,น.พ.สุรพจน์+พ.ญพิศมัย  สุวรรณพานิช, น.พ.เกียรติ  สันดุษฎี,พ.ญ.วิไลวรรณ  ละอองทอง,พ.ญ.วัฒนา  บุญยาสัย,น.พ.เกียรติศักดิ์  พัฒนดิษฎางกูร และ น.พ.สุทธิ  สุรเกียรติชานุกูล เป็นตัวแทนเพื่อน แพทย์ ม.ช. รุ่น 3 ร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมให้ น.พ.ศิริ  โฆษิตสุรังคกุล และได้บริจาคเงินที่รวบรวมมาจากเพื่อน ๆ ร่วมชั้นจำนวน  44,000.00 บาท ทำบุญ โดยได้มอบให้แก่ภรรยา ดวงมณี  โฆษิตสุรังคกุล เป็นที่เรียบร้อย  ในพิธีฌาปนกิจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ก.พ. น.พ.สุรพจน์+ พ.ญ.พิสมัย  สุวรรณพานิช และ น.พ.สนั่น + เพลินจิตต์  แสงสำราญ ทำหน้าที่แทนเพื่อนๆ พชม. รุ่น 3 และชมรมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ในอเมริกา โดยเจ้าภาพให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลก่อนที่จะส่งร่างอันไร้วิญญาณของเพื่อนไปสู่สุคติ  ฝ่าย น.พ.ธาดา   เปี่ยมพงศ์สานต์ รีบเดินทางกลับจากประเทศเมียนม่า  เกือบพลาดโอกาสส่งเพื่อนสู่สุคติ……

สวัสดี  พบกันใหม่สัปดาห์หน้า   “อินทรี  เหินฟ้า”

วัดพุทธไทยถาวรวนาราม,นิวยอร์ก จัดงานทำบุญงานวันมาฆบูชา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาฯ นี้ โดย พระวิทูรธรรมประกาศ เจ้าอาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ กสญ.นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ถ่ายภาพด้วยกันกับพุทธศสานิกชนที่ไปร่วมทำบุญ

สมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา (TPAA) จัดโครงการ TPAA Medical Mission ที่คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2019 ในโครงการนี้มีพิธีมอบเครื่องมือต่าง ๆ ทางการแพทย์ ซึ่งบริจาคเงินโดยสมาชิกTPAA และกลุ่มผู้บริจาคในเมืองไทย สามารถซื้อเครื่องมือให้แผนกกุมารสวนดอก ในพิธีมอบเมื่อวันที่ 30 กุมภาฯ นี้ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย์ฯม.ช. เป็นผู้รับ และ น.พ.สมศักดิ์ วงศ์ไวยเวทย์ เป็นสักขีพยาน

หลังเสร็จพิธีรับ-มอบ ทั้งทีมคณะแพทย์ ม.ช.อาทิ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย์ฯ และน.พ.สมศักดิ์ วงศ์ไวยเวทย์,เลขานุการสมาคมฯ พร้อมทีม TPAA อาทิ น.พ.วินัย +นงลักษณ์ อาจแย้มสรวล,น.พ.พิชัย + พ.ญ.รัชนี ศรีไพรพรรณ,พ.ญ.อัญชลี มุสิกะภูมมะ,น.พ.รัธชัย + พ.ญ.ยุพดี ฤทธาภรณ์,น.พ.วิเชษฐ์+ สมพร บุญยปรีดี ถ่ายภาพด้วยกันเป็นที่ระลึก

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย, นครนิวยอร์ก เป็นเจ้าภาพ ประชุมทีมประเทศไทยครั้งที่ 1/2562 ที่สำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย โดย กสญ.นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เป็นประธาน ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นพดล ทองมี ผ.อ.อาวุโส สนง.ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศฯ ,วรวรรณ นรสุชา ผ.อ.สนง.เศรษฐกิจการลงทุน,กิตติพัฒน์ เจียมศรีพงษ์ หัวหน้า สนง.ตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย ,มนฑิรา ประคองพรรณ รอง ผ.อ.สนง.ท.ท.ท.นิวยอร์ก,ณัฐวรรณ เพ็ชรไทยพงค์ ผู้ช่วย ผ.อ.ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ,อรรณพ ศูนย์จันทร์ รอง กสญ. และ ยุพวรรณ เปรมจิตต์ ทานิงุจิ กงสุล

พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ( ที่ 9 จากซ้าย) รองปลัดกระทรวงกลาโหม อดีตผู้ช่วยทูต ทหารเรือประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. รับเข็มดุลยาธิปัตย์ ของกรมพระยาธรรมนูญ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีพลเอกณัฐ อินทรเจริญปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี

เพื่อนแพทย์ ม.เชียงใหม่ รุ่น 3 และ 6 อาทิ น.พ.โกสิทธิ์ + พ.ญ.สายสวาท เพรียบจริยวัฒน์ (6 ),พ.ญ.วัฒนา บุญยาสัย,น.พ.สนั่น+เพลินจิตต์ แสงสำราญ สมทบเพื่อนๆ ที่กรุงเทพฯ อาทิ น.พ.สุรพจน์+ พ.ญ.พิสมัย สุวรรณพานิช,พ.ญ.วิไลวรรณ ละอองทอง,น.พ.สุทธิ สุรเกียรติชานุกูล,น.พ.เกียรติศักดิ์ พัฒนดิษฎางกูร และ น.พ.บุญยงค์ + เบญจรัตน์ พฤฒิธาดา (รามา รุ่น 1 ) เยี่ยมเพื่อนเก่า พ.ญ.ทวีสุข เสพย์ธรรม ไปเลี้ยงกันที่ ภัตตาคารตงเพ้ง โชคชัย 4

ศักดิ์ คูปศรีมงคล อดีตผู้อำนวยการกองทุนต่างประเทศธนาคารโลก ประจำ ดี.ซี.( ขวาสุด ) พร้อมภรรยา สิริปัญญา คูปศรีมงคล เดินทางเยี่ยมคุณแม่เทอเรส เดอ เซซูย์ พาไปทานอาหารเที่ยงที่ห้องอาหารในโรงแรมแชงการีล่า บางรัก กทม. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019

หลังประชุม วันอาทิตย์ที่ 24 ก.พ. 2019 ชาวไทยในมลรัฐเพนซิลวาเนีย ได้จดทะเบียนสมาคมเป็นทางการว่า “ Thai-American Friendship Association” โดยมี รัตนาภรณ์ ซาฟเวอร์ เป็นนายกสามคมฯ และนวลฉวี เดสเตฟาโน เป็นรองนายกสามคมฯ ส่วนหนึ่งของผู้ร่วมประชุมถ่ายภาพด้วยกันเป็นที่ระลึก

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 กงสุลใหญ่ บังกลาเทศประจำนครนิวยอร์ก จัดงาน “วันภาษาแม่นานาชาติ” (International Mother Language Day) ที่ห้องสมุดควีนส์ (Queens Library) รำลึก และเป็นเกียรติแก่วีรชนชาวบังกลาเทศที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องภาษาถิ่น “บังกลา” (Bangla Language) ของตนเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1952 งานนี้ กสญ.นิวยอร์ก นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ได้เป็นหนึ่งในผู้ได้รับเชิญกล่าวสุนทรพจน์ในงานด้วย

เพื่อนๆแพทย์ ม.ช. รุ่น3 ในภาพอาทิ พ.ญ.วัฒนา บุญยาสัย,น.พ.สุทธิ สุรเกียรติชานุกูล,น.พ.สนั่น + เพลินจิตต์ แสงสำราญ,น.พ.สุรพจน์+พ.ญพิสมัย สุวรรณพานิช,น.พ.เกียรติ สันดุษฎี,พ.ญ.วิไลวรรณ ละอองทอง และน.พ.เกียรติศักดิ์ พัฒนดิษฎางกูรไปเป็นตัวแทนในนามของเพื่อนๆ ร่วมรุ่น ในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมให้ น.พ.ศิริ โฆษิตสุรังคกุล เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 23 กุมภาฯ 2019 ที่วัดมกุฐกษัตริยาราม ฯ พร้อมมอบเงิน 44,000.00 บาท ที่เพื่อน ๆร่วมทำบุญให้แก่ครอบครัวด้วย

468x60 ad on post page

Leave a Reply