“ในหลวง ร.10”

privacy

มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า พระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะมีขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 และเสด็จออกมหาสมาคมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ และเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค (ทางถนน) วันที่ 5 พฤษภาคม 2562

เสด็จออกสีหบัญชรเพื่อให้ประชาชนเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท จากนั้นเสด็จออกพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เพื่อให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพร วันที่ 6 พฤษภาคม 2562

ส่วนการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค โปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้นพร้อมกับพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน วัดอรุณราชวรารามในช่วงปลายปี 2562

งานพระราชพิธีครั้งนี้มีความชัดเจนตามประกาศของสำนักพระราชวังแล้วนะครับ ตัวอย่างเช่นปัจจุบันพระปรมาภิไธย “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

หลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระปรมาภิไธย “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”เติมคำว่า “พระบาท” เข้าไป

เราสามารถขานพระองค์สั้นๆได้ว่า “ในหลวง ร.10”

จะมีการสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ อาทิเช่น   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ อาจเป็น “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า”  ฯลฯ  ทั้งนี้จะต้องรอฟังคำประกาศ อย่างเป็นทางการจากสำนักพระราชวัง

#ทรงพระเจริญ

ผมขอนำข่าวมงคลมาลงไว้ก่อนนะครับผมว่าเป็นเรื่องดีหากคนไทยในต่างประเทศจะเดินทางกลับมาเที่ยวเมืองไทย อาจเตรียมการตั้งแต่เทศกาลสงกรานต์คือวันที่ 13-14-15 เมษายน  จากนั้นก็อยู่เมืองไทยต่อจนจบพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกคือวันที่ 4-5-6 พฤษภาคม 2562 ท่านใดที่ต้องดูแลธุรกิจของตนอาจกลับมา 2 ช่วงก็ได้คือช่วงสงกรานต์และช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หรือจะเลือกมาช่วงเดียวพระราชพิธีบรมราชาภิเษกก็ได้

 เมื่อวันที่ 2 มกราคม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศว่ารัฐบาลมีความยินดียิ่งรวมทั้งจะแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบ และจะมีการกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน  

เป็นมหามงคลที่จะได้เห็นกับตาของตนเองเกิดมาในชีวิตหนึ่งเป็นโบราณราชประเพณี ท่านคงเคยได้ยินวลีอมตะที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม…”

ประโยคนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวง ร.9 พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการแก่ประชาชนชาวไทยเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวังในคราวพระราชพิธีบรมราชาภิเษกปี พ.ศ.2493หรือเมื่อ 68 ปีมาแล้ว

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรจะทรงดำเนินตามรอยพระบาทสมเด็จพระราชบิดา ในหลวง ร.9 จึงทรงโปรดให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4-5-6 พฤษภาคม 2562 หลังจากที่พระองค์เสด็จขึ้นทรงราชย์เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ภายหลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วก็จะมี”วันฉัตรมงคล”อันเป็นวันหยุดราชการขึ้นมาตลอดรัชกาล  ผมคิดว่าคราวนี้วันที่ 4 พฤษภาคมจะเป็นวันฉัตรมงคลเพราะ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะมีขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562  

ข้อนี้ก็ต้องคอยประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับวันฉัตรมงคลเป็นอีกหนึ่งวันหยุดของทางราชการ เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย ที่หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจความหมายของคำว่า ฉัตรมงคล

เราย้อนอดีต วันที่ 5 พฤษภาคม ทุกปี ได้จัดให้มีพระราชพิธีฉัตรมงคลขึ้น ซึ่งเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับ พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  

ความหมายของวันฉัตรมงคล

ฉัตรมงคล (อ่านว่า ฉัด-ตระ-มง-คล) มีความหมายว่า พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตรสิริราชกกุธภัณฑ์ พระแสงประจำรัชกาล ซึ่งทำในวันที่ตรงกับวันบรมราชาภิเษกเสวยราชสมบัติตามราชประเพณี ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ในหลวง ร.9)ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 จึงได้มีการจัดพระราชพิธีฉัตรมงคลขึ้นทุกวันที่ 5 พฤษภาคม ซึ่งเป็นพิธีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นผู้ประกอบพระราชพิธีทุกๆปี

พระราชพิธีฉัตรมงคล (Coronation Day) ตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ ซึ่งพระองค์ได้ขึ้นครองราชย์สมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8 ) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489

จากนั้นพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อที่ทวีปยุโรป แล้วเมื่อทรงบรรลุนิติภาวะจึงได้เสร็จกลับประเทศไทย ซึ่งทางรัฐบาลไทยได้น้อมเกล้าฯ ถวายพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 ทำให้เหล่าพสกนิกรชาวไทย ได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลรำลึก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง ร.9 ทรงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง ร.9 เสด็จโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค (ทางถนน)
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พฤษภาคม 2493

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ประกาศของสำนักพระราชวังเรื่อง การตั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ 4-5-6 พฤษภาคม 2562

468x60 ad on post page

Leave a Reply