การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศโลก

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิดายน 2018 สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากระทรวงตลอดจนสำนักงานของสหรัฐรวม 13 แห่งตั้งแต่กระทรวงเกษตรถึงองค์การ NASA ซึ่งรวมกันเป็นคณะกรรมการ the National Climate Assessment ได้ออกคำ เตือนว่าการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศโลก (Climate change) จะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเกิดความเสียหายหลายแสนล้านดอลลาร์ (Hundreds of billions of dollars) เมื่อสิ้นสุดศตวรรษที่ 21 ความเสียหายจะเกิดขึ้นทุกด้านนับตั้งแต่สุขภาพของมนุษย์ถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ก็รายงานผลการค้นคว้าทราบว่าการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ(ห่อหุ้มโลก)จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมหาศาลและเป็นไปในทางลบ เช่นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานถูกทำลาย,ความเสียหายยังส่งผลไปยังระบบน้ำ,การเกษตร,คุณภาพของอากาศรอบตัวเราลดลง,เพิ่มการกระจายและติดต่อของเชื้อโรคได้ง่าย,สุขภาพจิตของมนุษย์เลวลง เป็นต้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ทำเนียบขาวไม่เชื่อรายงานรวมทั้งระบุว่าไม่เที่ยงตรง

รายงานนี้จัดทำโดยหน่วยงานของสหรัฐโดยตรงระบุว่าการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศห่อหุ้มโลกจะทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (global warming) ทุกมุมของสังคมอเมริกัน คำเตือนยังส่งผลไปยังนโยบายของฝ่ายบริหารรัฐบาลดอนัลด์ ทรัมพ์ที่ยังต้องการใช้พลังงานจากน้ำมันดิบ (pro-fossil-fuels) รายงานการประเมินสภาพภูมิอากาศแห่งชาติครั้งที่ 4 ฉบับที่ 2 ระบุว่า”การปลดปล่อยมลพิษอย่างต่อเนื่องตลอดมาทำให้การสูญเสียในภาคเศรษฐกิจมีมูลค่าสูงถึงหลายแสนล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่าตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในหลายรัฐของสหรัฐฯ”  

รายงานยังชี้ว่าภาวะโลกร้อนทำให้คนยากจนอยู่แล้วทุกข์หนักมากขึ้นไปอีกอาทิเช่นสุขภาพของมนุษย์,ทำลายสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน,เปลี่ยนแปลงชายฝั่งมหาสมุทร,เพิ่มค่าใช้จ่ายในอุตสาหกรรมการทำฟาร์ม,การประมงและการผลิตพลังงาน แต่หากสามารถควบคุมก๊าซเรือนกระจก(greenhouse gas emissions) ได้อย่างทันท่วงทีความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะลดลงและเปลี่ยนไปในทางที่ดี แต่หากยังปล่อยปละละเลย เราจะได้พบเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเช่นการเกิดของพายุนับวันจะถี่และรุนแรงขึ้นการเกิดภาวะน้ำท่วม,การเกิดภาวะฝนแล้ง “ความเสี่ยงในอนาคตสามารถแก้ปัญหาได้ในปัจจุบันและต้องทำเดี๋ยวนี้”

รายงาน ออกเมื่อปีที่แล้วสรุปว่ามนุษย์เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและเตือนถึงผลกระทบร้ายแรงต่อโลก แน่นอนว่านโยบายของทรัมพ์เป็นสิ่งที่สร้างความปวดเศียรเวียนเกล้าให้กับคนทั่วโลกเช่นทั่วโลกบอกว่าเกิดภาวะโลกร้อนทุกชาติโดยเฉพาะประเทศอุตสาหกรรมหนักที่ปล่อยควันจากโรงงานจะต้องร่วมกันแก้ปัญหาจนมีการลงนามที่กรุงปารีส( the 2015 Paris Deal)เพื่อขจัดโลกร้อน แต่ดอนัลด์ ทรัมพ์ ไม่เชื่อพร้อมจะถอนตัวออกมาจาก Paris Deal นี้ โลกเรามันวุ่นพออยู่แล้ว ผู้นำระดับโลกไม่น่าจะมาซ้ำเติมเรื่องที่ได้รับการพิสูจน์และเป็นวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอย การเลือก ดอนัลด์ ทรัมพ์ มาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐถือเป็นความโชคร้ายของมนุษยชาติ

468x60 ad on post page

Leave a Reply