เพรชพลอยในรอยยิ้ม

ชื่อเก่า ชื่อใหม่ ชื่อเมือง

———————

       ชื่อเดิมเวียงพิงค์ ชื่อจริงเชียงใหม่

ลาดกุดยางใหญ่ มหาสารคาม ตามภาษา

เมืองบังมุก คือมุกดาหาร นะกานดา

หัวร่อไม่ร่า อาจบังมุก ซะทุกครั้ง

       ร้อยเอ็ด-งง สงสัย ไยชื่อนี้

เพราะเคยมี ๑๐๑ประตู ดูสะพรั่ง

เคยเมืองใหญ่ หลายประตู เลิศหรูจัง

บอลนี้หวัง ทำได้ หลายประตู

      จังหวัดเลย เป็นจังหวัด อากาศหนาว

คนเป็นชาว หลวงพระบาง ย่างมาอยู่

เดิมชื่อเมืองเซไล ถามใครดู

ไปสุดกู่ หลงเฉย เลยไม่ถึง

      สระแก้ว คือสระน้ำ เพื่อดำสรง

เคยเสริมส่ง ทัพมีชัย สมัย ร.๑

สระแก้ว สระขวัญ อันตราตรึง

สองสระซึ้ง ประวัติศาสตร์ ของชาติไทย

       เมืองไชยา มาด้ามขวาน การแผนที่

เป็นสุราษฎร์ธานี นี่นามใหม่

ราษฎร์ คือคน สุ ดีล้น จนพอพระทัย

ร.๖ให้ ชื่อเด่น ทรงเห็นมา

       บางกอก บางเกาะ เลาะเลี้ยวลด คูคดเคี้ยว

น้ำไหลเชี่ยว ต้นมะกอกแหล่ง วัดแจ้งหนา

ฝรั่งเรียกบางกอก บอกกิ๊บเก๋ ยามเจรจา

เปลี่ยนใหม่ว่า กรุงเทพมหานคร

       ต้นมะขาม งามใหญ่ ตายหลายปี

แต่กลับมี ใบงอก ออกสลอน

ก่อเจดีย์ มีจารธรรม คำชินวร

แล้วเรียกกร่อน เป็นขอนแก่น แดนอีสาน

       ศรีวัชรบุรี ศรีนคร บวรชาติ

มีกษัตริย์ บุรีเรือง ครองเมืองบ้าน

ฝรั่งต่าง ย่างเยือนไป ในโบราณ

ค้าขายผ่าน เมืองนี้ ดูดีจัง

       “พิพพีล์”ดัง ฝรั่งเศส เขตเรียกขาน

เป็นตำนาน พริบพรี มีมนต์ขลัง

วัดพริบพรี มีกลางเมือง รุ่งเรืองปัง

เสียงฝรั่ง ชาติฝรั่งเศส เป็นเพชรบุรี

       “ศรีวัชรบุรี” ศรี มิ่งขวัญ

วัชระ นั้น คือเพชร วิเศษศรี

บุรีหรือ คือพารา หรือธานี

จังหวัดที่ ล้ำเลิศ เกิด “สียวน”

 

ศ. สียวน

 

468x60 ad on post page

Leave a Reply