East Coast No.916

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…04-10 ตุลาฯ  2018….กระแสสังคมออนไลน์กระหึ่มในเมื่อมีคนร้องเรียนถึง ผ.อ.เขตบางคอแหลม,กทม.  กรณีย์วัดไทร  บางโคล่ ย่านพระราม 3 ตีระฆังในเทศกาลเข้าพรรษา  ระหว่าง 3.30 น.- 4.00 น โดยผู้ร้องเรียนเพียงไม่กี่รายที่อาศัยในคอนโด สตาร์วิว  ร้องเรียนไป  รอง ผ.องเขต นางสาววันทนีย์  สว่างตระกูล  เขียนจดหมายถึงวัดให้ปรับระดับเสียง และเวลาในการตีระฆัง  เพื่อป้องกันการสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง  เสียงจากสังคมออนไลน์ 90% สนับสนุนกิจกรรมของวัดซึ่งปฏิบัตมาช้านานโดยวัดไทร บลาโคล่ ตั้งมาเกือบ 300 ปี  และปฏิบัตกิจสงฆ์ตามขนบธรรมเนียมประเพณีพุทธศาสนามาช้านาน  คอนโดเพิ่งสร้างมา 10 ปีเท่านั้น  ฉะนั้นชาวพุทธทั้งหลายต้องออกมายืนหยัดปกป้องพระพุทธศาสนาของเราต่อไป  อย่าไปปรองดองกับผู้บุกรุก  ถ้าไม่ชอบสิ่งที่วัดวาอารามทำอยู่ก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นไม่มีใครห้าม เข้าใจมั้ยที่นี้เมืองพุทธ  ไม่ชอบก็ย้ายออกไป !….สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคพื้นมิดแอ๊ตแลนติก  กำหนดจัดงาน .Chula Night วันที่ 20 ตุลาคม 2018 ที่ North Potomac Recreation Center , มลรัฐแมริแลนด์   เพื่อหาทุนส่งไปสนันสนุน “โครงการโรงเรียนชนบท ” ของจุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย ปีละ $10,000.00 โดยทางสมาคมได้ทำติดต่อกันมา 15 ปี แล้ว ศิษย์เก่าผู้ประส่งจะบริจาค  กรุณาจ่ายเช็คจ่าย CUAA-MA ส่งถึง Vipada  Musick 1710 Wilcox Lane, Silver Spring,MD.20906…..ยุคนี้นวดไทย ( Thai Massage )  เป็นที่นิยมแก่ชาวต่างชาติทั่วโลก  โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ตอนนี้เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง และ ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลอย่างกว้างขวาง  โดยเฉพาะทางนครลอสเองเจลิส  กสญ.ธานี  แสงรัตน์  ได้ส่งเสริมให้มีการอบรมและจดทะเบียน และให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม  ทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ ก็ได้รับผลประโยชน์ด้วย  ตอนนี้ “ สุโข ไทย มาสซาส”  ของ ชุติกาญจน์ ฮูเวอร์  ที่นครราเลย์ มลรัฐนอร์ท  แคโรไลน่า ได้ขยายกิจการเปิดสอนหลักสูตรนวดไทยแผนโบราณแก่นักกายภาพบำบัด ในนครนครราเลย์,มลรัฐนอร์ท แคโรไลน่า  ด้วยแล้ว   ซึ่งนับเป็นอีกก้าวหนึ่งของความสำเร็จในธุรกิจนวดไทยแผนโบราณ  บร้าโว้!…..เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 สมาคมชาวไทยชาวใต้, ดี.ซี.  จัดงาน “ราตรีการกุศล” ประจำปี 2018  โดย วัชรินทร์ + พิศมัย จุทิน นายกสมาคมฯ โดยการประสานงงานและช่วยกันคนละไม้ละมือจากสมาชิก อาทิ รัชนี+กลวิทย์  รพีพันธ์, สมศักดิ์+จุฑามาศ   อรรถเศรษฐ, ทิปปี้-พวงทิพย์+ชุชัย  อิถรัชด์, อุทิศ+ศุภฤกษ์  เภกะนันท์,น.พ.กรีฑา+ พ.ญ.จารุรพ  อภิบุณโยภาส, พจน์+ปราณี  วีระจิตเทวิน,วนิดา   ลายทิพยา, สุเทพ  ขำสกุล, จินดา  อินทวงศ์ ฯลฯ ในงาน นพดล  คันธมาศ อัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  พร้อมร้องเพลง “ล่องใต้” กับสมาชิกและผู้ร่วมงาน  ทุกคนสนุกสนานด้วยดนตรีและอาหารอร่อย ๆ…..ครบรอบวันเกิดพพร้อมกันหลายคน อนงค์พงา  เกิดลาภ  จัดฉลองให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ พร้อมกันที่บ้านเมืองอีสเชสเตอร์ นครนิวยอร์ก เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายนนี้ ในงาน ดนัย ตันสุพงษ์ เป็นดาวล้อมเดือนท่ามกลางสาวงามหลายคนทีเดียว  หลับบ้านยิ้มกริ่ม ว่าแต่หูยานหรือป่าว ก็ไม่รู้นะ….เดินทางจากนครนิวยอร์ก พรประธาน  แก่นเมือง,เจสัน พูลผล และ เอ๊ดดี้ บุณยาพร  ดำรักษ์ เป็นตัวแทนชาวนิวยอร์กร่วมงาน “ราตรีการกุศล” ของสมาคมไทยชาวใต้ ดี.ซี. เมื่อคืนวันที่ 30 กันยาฯ นี้  มีโอกาศเจอเพื่อนเก่า อาทิ สุชาติ  สุขสำราญ. และ จุฑามาศ   อรรถเศรษฐ .เป็นต้น…..ศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งนครนิวยอร์ก  จะเปิดภาคเรียนใหม่สำหรับลูกหลานไทยทุกวัยไม่จำกัดอายุ  ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยจะเปิดสอนและรับสมัครในวันที่ 7 ตุลาคม ศกนี้  ค่าธรรมเนียมสมาชิกครอบครัวละ $40.00 ต่อปี ค่าเยนเดือนละ $25.00 และค่าอาหารว่างเดือนละ$5.00 สอนวันอาทิตย์ เวลา 12.00 (noon)-4.00 PM……ระหว่างเดินทางไปเยี่ยม คุณแม่กำมหยี่   รอบคอบ ที่เมืองไทย น.พ.วีระศักดิ์   ลิมะ ( ลิมะวรารัตน์) ถือโอกาสเข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ “ วันโรคข้อสากลปี 2561” เทิดพระเกียรติ 63 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เรื่อง “ คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยห่างไกล  โรคกระดูกและข้อ” จัดโดยมูลนิธิข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย ( 2010-2020)  ในวันที่ 7 ตุลาคม 2018 ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ร.พ. พระมงกุฏเกล้า โดย รมว.กระทรวงสาธารณสุข ศ.เกียรติคุณ น.พ.ปิยะสกล  สกลสัตยาทร  เป็นประธานเปิดงาน  ผู้บรรยายประกอบด้วย น.พ.ประมุข  วนัสบดีกุล, ศ.เกียรติคุณ น.พ.ดิเรก  อิศรางกูล ณ อยุธยา,พล.ต.ต. น.พ.ธนา  ธุระเจน, พ.ญ.ทัศนีย์  กิตอำนวยพงษ์,พ.อ. ศ.น.พ.ทวี ทรงพัฒนาศิลป์,รองศ.น.พ.พงศ์ศักดิ์   ยุกตานันท์,รองศ.พ.ญ.วิไล  คุปต์นิรัติศัยกุล, และ พ.อ.ศ.น.พ.ธไนนิธย์   โชตนภูติ ….ฝ่าย พ.ญ.สาลิวรรณ  ลิมะ ( ลิมะวรารัตน์) ก็ถือโอกาสไปร่วมงาน 53 ปี พบสังสรรค์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์จุฬาฯ 2508 ที่โรงแรมอนันตราราชดำริ เมื่อวันที่16 กันยายน 2561 และศิษย์เก่าเตรียมอุดมรุ่น 26 ด้วย  เธอบอกว่าดีใจมากที่ได้เจอเพื่อนเก่า ที่ไม่นานเจอกันนาน  จนบางคนกลายเป็นคนแปลกหน้าเมือแรกเจอ  แต่ไม่นานเงาภาพหน้าเก่า ๆ ของเพื่อนก็ผุดขึ้นในสมอง….ผลการแข่งขัน F1 in School World Finals ที่ประเทศสิงคโปร์  เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2561  ผลปรากกว่าทีม Pursuit Racing ของโรงเรียนอำนวยศิลป์ได้ตำแหน่งที่ 6 จากการแข่งขันทั้งหมด 50 ทีม จากโรงเรียน 33  ประเทศ  ข่าวนี้ แซนดร้า  หาญอุตสาหะ คุณแม่ของ ธารา  หาญอุตสาหะ ของหนึ่งในทีม Pursuit Racing ซึ่งเป็นผู้อ่านข่าว Newsline ได้ประกาศข่าวด้วยความดีอกดีใจทีเดียว…. ทราบว่า แอร์สาว นก-ศุภกัญญา  ลออนวล  กำลังจะสอบเลื่อนปีกในเร็ว ๆนี้ ขอให้โชคดี  สมความปรารถนาในตำแหน่งที่ต้องการ….

สวัสดี   พบกันใหม่สัปดาห์หน้า  “อินทรี  เหินฟ้า”

สมาคมไทยชาวใต้ ดี.ซี.จัดงาน “ราตรีการกุศล” ประจำปี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งวัชรินทร์ จุทิน เป็นนายกสมาคมฯ โดยดั้บการประสานงานและช่วยเหลือจากคณะกรรมการและสมาชิกหลายสิบคน ในงาน อ.ท.นพดล คันธมาศ อัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์ เป็นประธานงาน ขณะกล่าวเปิดงานลัร้องเพลง “ล่องใต้” ด้วยกันกับสมาชิก ที่ภัตราคารนิวฟอร์จูน,เมืองเกตเธอร์เบอร์ก,มลแมรี่แลนด์

พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ,อดีตผู้ช่วยทูตทหารเรือประจำ ดี.ซี.,เสนาธิการ ทร.ขณะทำพิธีส่งมอบหน้าที่เสนาธิการทหารเรือให้ พลเรือโท ชาติชาย ศรีวรขาน เสนาธิการทหารเรือท่านใหม่ที่ บก.ทร. เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2018

ขณะเดินทางไปเยี่ยมคุณแม่กำมหยี่ รอบคอย วัย 99 ปี ที่ จ.นครปฐมพ.ญ. สาลีวรรณ ลิมะวรารัตน์ ( ที่ 3 จากซ้าย) ไปร่วมงานพบปะสังสรรค์ 53 ปี คณะวิทยาศาตร์จุฬาฯ ( 2508) ถ่ายภาพด้วยกันกับเพื่อนร่วมรุ่น อาทิจากซ้าย พ.ญ. นภาฉัตร เรืองวัฒนสุข, พ.ญ. ยุพยง แห่งเชาวนิช, พ.ญ. สาลีวรรณ ลิมะวรารัตน์, พ.ญ. มณี สุวรรณศิริกุล และ พ.ญ. คุณไธวดี ดุลยจินดา เป็นต้น

เมื่อเย็นวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2018 น.พ.สมบัติ แสนทอง (ที่ 2 จากซ้าย) และเพื่อนเลี้ยงต้อนรับพลเรือตรีอาภากร อยู่คงแก้ว ( ที่ 3 จากซ้าย) ผ.บ.หน่วยซีล ซึ่งได้สร้างวีรกรรมช่วยทีมหมูป่าอะคาเดมี่ ติดถ้ำหลวงขุนเขานางนอน ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2018 -8 ก.ค.2018 จัดกันที่ร้าน MAE PLOY,16769 Bernardo Center Drive ,San Diego,มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

เมื่อกลางเดือนกันยายน ศกนี้ อดีตดาราภาพยนต์คนดัง สรพงษ์ ชาตรี (ที่ 4 จากซ้าย)พร้อม ภรรยาดวงเดือน จิไธสงค์ รองอันดับ1มิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2529 เดินทางเยี่ยมคลินิกคุณหมอสมพงษ์ พรวิลาวัลย์ ( ที่ 2 จากซ้าย) ที่สำโรงหลังจากไม่ได้เจอกันนาน ถ่ายภาพด้วยกันกับครอบครัวในภาพอาทิ รัชดาวดี พรวิลาวัลยื,คุณย่าบังอร โอสถานุเคราะห์,ฤดี จิวาลักษณ์ และ มณีรัตน์ เพียรลิขิตสกุล เป็นต้น

จากซ้าย พรประธาน แก่นเมือง,เจสัน พูลผล และ เอ๊ดดี้ บุณยาพร ดำรักษ์ ตัวแทนชาวนิวยอร์ก เดินทางไปร่วมงาน “ ราตรีการกุศล” ประจำปี 2018 ของสมาคมไทยชาวใต้ ณ. กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อคืนวันที่ 30 กันยาฯ นี้ ถ่ายภาพกับเจ้าถิ่น สุชาติ สุขสำราญ (ยืน)

รัชนี หงษ์ชาติ และ สารที วิลาสศักดานนท์ ( ที่ 2 &3 ยืนหลัง) เดินทางกลับเมืองไทยเยี่ยมคุณแม่พาณี ธนาพูลวิวัฒน์ วัย 89 ปี พร้อมหลานสาวและน้องสาวสุนทรี พาคุณแม่กินลมชมวิวทานอาหารทะเลสดๆ ที่พัทยา จ.ชลบุรี แวะเยี่ยมชมพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ ซึ่งเป็นโครงการมาจากพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี โดยมีสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ในวาระทรงครองราชย์ฯ 50 ปี

เพื่อน ๆ หลายคนครบรอบวันเกิดพร้อมกัน อนงค์พงา เกิดลาภ นัดจัดฉลองพร้อม ๆกันที่บ้านในเมืองอีสเชสเตอร์,นิวยอร์ก ในภาพอาทิ ดนัย ตันสุพงษ์ และ อนงค์พงา เกิดลาภ และเพื่อนๆย่านนครนิวยอร์ก ที่มาฉลองวันเกิดด้วยกันเมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายนนี้

ศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งนครนิวยอร์ก จะเปิดภาคเรียนใหม่สำหรับลูกหลานไทยทุกวัยไม่จำกัดอายุ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยจะเปิดสอนและรับสมัครในวันที่ 7 ตุลาคม ศกนี้ ค่าธรรมเนียมสมาชิกครอบครัวละ $40.00 ต่อปี ค่าเยนเดือนละ $25.00 และค่าอาหารว่างเดือนละ$5.00 สอนวันอาทิตย์ เวลา 12.00 (noon)-4.00 PM

ภาพควันหลงจากงานพบปะสังสรรค์เป็นทางการครั้งแรกของ ออท.วีรชัย พลาศรัย หลังจากเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2018 สาวๆ จากแผนกกงสุล,สอท.ในภาพอาทิ อรัญญา จันทร์ลอย และ แคเรน เพ็ญศิริ ( ที่ 2 จากซ้าย และ ขววาสุด )

468x60 ad on post page

Leave a Reply