East Coast No.913

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคมประจำสัปดาห์ที่…13-19 กันยาฯ 2018…ตั้งแต่รัฐบาล “คสช.” ยุค พลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา  เป็นนายกรัฐมนตรี  ทางรัฐบาลก็ตั้งหน้าตั้งตาจัดระเบียบสังคมเพื่อให้บ้านเมืองมีระบียบ  ประชาชนมีวินัยในการดำรงชีพประจำวัน  ซึ่งนับว่าเป็นงานหนักชิ้นหนึ่งทีเดียวที่ท้าทายการบริหารของรัฐบาล  ทั้งนี้เพราะชีวิตประจำวันของประชาชนทั้งประเทศคุ้นเคยกับ “นิสัย” ที่ทำอยู่ทุกวี่ทุกวันจนกลายเป็น “พฤติกรรมประจำวัน” ที่ทำไปโดยไม่ต้องคิด  ฉะนั้นกฏข้อบังคับใหม่ที่จะออกใช้บังคับเพื่อเปลี่ยน “นิสัยที่เคยชิน”  ย่อมมีปฏิกริยาต่อต้านหลายรูปแบบ  เพื่อที่รักษา “นิสัยที่เคยชิน” ไว้ซึ่งก็เป็นธรรมดาของมนุษย์   ฉะนั้นการที่เจ้าหน้าที่รัฐจะออกกฏระเบียบหรือกฏหมายทำโทษผู้ฝ่าฝืนสถานหนัก  โดยไม่คำนึงถึงความเป็นจริงที่ว่า “นิสัยที่เคยชิน” นั้นแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ แต่ต้องให้เวลาในการปรับตัวกับกฏและข้อบังคับใหม่ ๆ  อาทิ เมื่อวันที่ 20 ส.ค.61 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมการขนส่งทางบก กำลังบูรณาการกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.รถยนต์ และ พ.ร.บ.ขนส่งทางบก เข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นกฎหมายเดียวง่ายต่อการกำกับดูแล เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน  โดยจะเสนอปรับเพิ่มโทษแก่ผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาติ จากจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท เป็นจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท  พอข่าวนี้ออกมาก็โอละพ่อกันทั้งเมือง  มีเสียงต่อต้านวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆนานา  แต่ในที่สุดก็เงียบหายไป   จากกรณีย์นี้แสดงให้เห็นว่าผู้แก้ไขปัญหาใช้แต่อำนาจโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ความเป็นจริงในชีวิตประจำวันของผู้คนที่ต้องขับขี่รถยนต์หรือมอเตอร์ไซด์ ไปทำงานทุกๆ วัน บางครั้งบางคราวอาจจะลืมไปก็ได้  ควรจะเริ่มด้วยให้ใบสั่งแล้วกำหนดให้เอาใบขับขี่ไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ และสามารถขับรถได้ช่วงนั้นโดยเอาใบสั่งเป็นใบเบิกทาง ถ้ากระทำผิดครั้งที่ 2 ก็ปรับตามความเหมาะสมเช่นเริ่ม 500 บาท,ครั้งที่ 3 ปรับ1,000 บาท,ครั้งที่ 4 ทั้งจำคุกทั้งปรับ ฯลฯ  ขี่จักรยานยนต์ ไม่สวมหมวกนิรภัย ครั้งแรกก็ตักเตือน ครั้งที่ 2ให้ใบสั่งตัดแต้มหรืออะไรก็ได้ครั้งที่3 ปรับ 500 บาท ครั้งที่ 4 ยึดใบขับขี่ส่งเข้าโรงเรียนหลักสูตร “ขับขี่ด้วยความปลอดภัย” (Safety Driving Course )ฯลฯ  ขบวนการอย่างนี้จะทำให้มีการต่อต้านลดน้อย  เพราะทางรัฐได้ให้โอกาสปรับตัวแก้ไข“นิสัยที่เคยชิน”  แต่อาจจะมีคนบางกลุ่มแก้ไม่ได้ทั้งนี้เพราะคนเหล่านั้นไม่ได้มี “นิสัยที่เคยชิน”  แต่เป็น “สันดาน” พวกสันดานชั่วแก้เท่าไหร่ก็ไม่หาย  ให้โอกาสเท่าไหร่ก็ไม่เปลี่ยน “คุก” เท่านั้น  แต่ออกมาพวก “สันดานชั่ว” ก็ไม่เปลี่ยน  ตายไปมันก็ไม่เปลี่ยน  เพราะ “นิสัยที่เคยชิน”  ตกผนึก กลายเป็น “สันดาน” เอวังด้วยประการฉะนี้…..ประธานสมาคมแพทย์ไทย สาขา Midwest พ.ญ.พนิตา (ทิน่า)  เจียมมงคลทิพย์ เรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทุกสาขาร่วมประชุมวิชาการในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2018 ที่ห้องอาหารมณีไทย -3558 N. Pulaski Rd., Chicago, IL.60641 ตั้งแต่เวลา 2.00PM-10.00 PM  โดย พ.ญ.ศิริมน  ริ้วตระกูล,UIC Endocrinology จะบรรยายเกี่ยวกับรื่อง  Diabetes “Timing is Everything!” และ วาสนา  แพนแกน,CFP Wealth Management Advisor Merrill Lynch จะพูดเกี่ยวกับการลงทุนในวัยทอง ฯลฯ เสร็จฟังเช็คเช่อร์  มีการประชุมกรรมการบริหารสมาคม และ กรรมการบริหารมูลนิธิแพทย์ไทยในอเมริกา  จากนั้นรับประทาอหารค่ำด้วยกัน  พร้อมรายการบันเทิงมากมายตามสบายๆ….ขณะอยู่เมืองไทย น.พ.ไพบูลย์+พ.ญ.พัชรินทร์  สุริย์จามร มีโอกาสเยี่ยมญาติ-มิตร และล่องใต้หลายแห่ง โอกาสนี้ สมชัย  ภาอาภรณ์ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคแอ๊ตแลนติก (CUAA-MA) ได้มอบหมายให้เป็นตัวแทนในพิธีกตเวทิตา ประจำปี 2018  ซึ่งทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2018 โดยให้นิสิตผู้รับ ทุนจุฬาชนบท ประมาณ 400 คน มีโอกาศแสดงความเคารพกตัญญู ต่อผู้อุปถัมภ์ ให้ทุนการศึกษา  โดยทุนนี้ทางสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคแอ๊ตแลนติกได้ส่งเงินมาอุปถัมภ์ ตลอดทุกปี 15 ปี ปีละ $10,000 (หมื่นเหรียญสหรัฐฯ) ในพิธีครั้งนี้ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์ฯ ศาตราจารย์ ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ น.พ.ไพบูลย์  สุริย์จามร ในฐานะตัวแทนสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ…เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 ที่วัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ค นำโดย พระกิตติญาณวิเทศ เจ้าอาวาส ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญอุทิศถวายเพื่อรำลึกถึงพระคุณแด่ พระเทพกิตติโสภณฯ อดีตเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีปและผู้ก่อตั้งวัดวชิรธรรมปทีป ในโอกาสมรณะภาพ ครบรอบ 7 ปี โดยมี พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาเป็นประธานในพิธี, พระวิเทศรัตนาภรณ์ ประธาน คณะกรรมการอำนวยการวัดไทยดี.ซี. และพระภาวนาวชิรวิเทศ วิ. ประธานสงฆ์ วัดนวมินทรราชูทิศ เมืองเคมบริดจ์,มลรัฐแมสซาซูเสตต์ ร่วมในพิธี นอกจากนั้น กสญ.นิพนธ์  เพ็ชรพรประภาส,อนงค์พงา และสมพร เกิดลาภ อดีตนายกสมาคมปักษ์ใต้นิวยอร์ก พร้อมพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ มากกว่าร้อยคนร่วมทำบุญด้วย….ยิ่งใหญ่อีกครั้ง ยกเมืองไทยมาไว้ที่นิวยอร์ก กับในงาน “ Experience Thailand” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2018 ที่ Rockefeller Park, New York งานเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 am-7:30pm เป็นการโชว์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทย และของดีจากLand of Smile สู่สายตาชาวโลก โดย กสญ.นิวยอร์กนิพนธ์  เพ็ชรพรประภาส เป็นประธานจัดงาน  นับเป็นอีกงานหนึ่งที่จะทำไห้ชาวต่างชาติรู้จักเมืองไทยมากขึ้น  ซึ่งเป็นการโปรโมทประเทศไทยไปด้วยคราวเดียวกัน…นักออกแบบเสื้อผ้าอาภรณ์ ( Designer )ไทย ธัญญาทร  เชง สร้างชื่อโด่งดังในอเมริกา  ด้วยการเปิดงาน “New York Fashion Week” ที่ Pier 59 Studio เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2018….เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน  2561 มีพิธีมงคลสมรสแบบประเพณีไทยล้านนา ระหว่าง ครูรัชนิกร (ครูหลิน) โฆษิตเกษมสุข ครูสอนนาฎศิลป์ประจำศูนย์วัฒนธรรมไทย นิวยอร์ค กับ วีระกร พุทธิมา  มีการยกขันหมาก สู่ขอ และขอพรจากผู้ใหญ่ โดยจัดที่วัดพุทธไทยถาวรวราราม นิวยอร์ก ในงาน กสญ.นิพนธ์ +  วัฒนา  เพ็ชรพรประภาส ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวอวยพรให้โอวาท แด่คู่บ่าวสาว ,รอง กสญ.สุวนิตย์ สมบัติพิบูล ก็ให้เกียรติ์มาร่วมอวยพร เช่นกันกับ สุจิตรา  ปาลีวงศ์ ประธานศูนย์วัฒนธรรมไทย นิวยอร์ค … ยามว่าง น.พ.ชูเกียรติ +พ.ญ.ปราณี  เอี่ยมแก้ว จากเมืองควินซี่,มลรัฐฟลอริด้า จะเดินทางไปเยี่ยมเพื่อร่วมรุ่น ม.ช.รุ่น 3 น.พ.สนั่น  แสงสำราญ ที่เมืองเซ็นต์หลุยส์,มลรัฐมิสซูรี่ เจ้าบ้านเลยตีฆ้องร้องป่าวเพื่อน ๆที่อยู่เมืองใกล้เคียงร่วมสังสรรค์เป็นการพบปะสังสรรค์เพื่อนร่วมรุ่นแบบ Mini Reunion ที่บ้านเลขที่ 46 Ballas Court  Town , Missouri Tel 618 304 8900 มีเสียงตอบขานจาก น.พ.ธัชพงศ์  ลิมปิพิพัฒน์,น.พ.วีระศักดิ์+พ.ญ.กรรณิการ์  แสงรุจี,น.พ.พิเชษฐ์ + ศิริเพ็ญ สันติลักขะฝ่าย พ.ญ.วัฒนา  บุญยาสัย  ไปเยี่ยมลูกหลาน ๆ ที่นิวยอร์ก,น.พ.วินัย  รักสกุลไทย ไปเยี่ยมลูกหลานที่มลรัฐเท็กซัส  ฝ่าย น.พ.ศุภชัย  สุวัฒนะพงศ์เชฎ ผ่าตัดตาต้อกระจก  เจ้าบ้านจะมีสะเต็กเนื้อและหมู พร้อมปูไก่ ไว้ต้อนรับเพื่อน ๆ  เพื่อนที่อยู่ไกลก็พบกันอีกทีที่เชียงใหม่ ต้นปี 2019….ปวีณา  ฤทธิ์ถาวร ลูกสาวของประจวบ+วณี   ฤทธิ์ถาวร  ได้เลื่อนยศเป็น นาวาตรี ปวีณา  ฤทธิ์ถาวร-พลาธิการเรือ USS Gerald R. Ford เรือบรรทุกเครื่องบินลำล่าสุด โดยมี Capt. Cumming เป็นผู้การเรือแสดงความยินดีพร้อมกับบรรดาครอบครัว  เมื่อต้นเดือนกันยายน 2018….ขณะที่พล.อ.อ.น.พ.อวยชัย  เปลื้องประสิทธิ์ นายกสมาคมแพทย์ศิริราชรุ่น 74 อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหาร และคณะเดินทางไปท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา  เพื่อนร่วมรุ่นศิริราชฯ น.พ.สุวัฒน์ +พ.ญ.ดวงเดือน  ศิลปสุวรรณ จัดเลี้ยงต้อนรับเมื่อวันที่ 03 กันยายน 2018 ที่ห้องอาหารบางกอก  การ์เดน ในโอกาสเดียวกันก็เลี้ยงฉลองวันเกิดให้ น.พ.โอภาส วงศ์ไชยบูรณ์ ไปด้วยคราวเดียวกัน  มีเพื่อน ๆ ไปร่วม 60 คน อาทิ น.อ.ชัยยงค์+กัญญาภัทร  ชุนทา,น.อ.ระวิน +ณาญาตา  ถนอมสิงห์,ที่ปรึกษา จารุภูมิ+แอน  เรืองสุวรรณ, รอง.ผชท.ทอ.น.อ.ณัฐพล +นพวรรณ นิยมไทย, น.พ.ธระ+พ.ญ.สุวิมล พงษ์ศิริ, น.พ.กรีฑา+จารุรพ  อภิบุณโยภาส,พ.ญ.พิมลวรรณ  ลิ้มปวงทิพย์, จุฑามาศ+สมศักดิ์ อรรถเศรษฐ์,พ.ญ.จันทรา  องคะสุวรรณ, และ พรพรรณ  ปรางค์ขำ  เป็นต้น….จากไปอย่างสงบที่บ้านเมื่อเช้าวีนที่ 7 กันยายน 2018 น.พ.สหัสชัย  มุสิกะภูมมะ.ด้วยสิริอายุ 78 ปี กำหนดบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมที่วัดไทย ดี.ซี.วันที่ 09 กันยาฯ นี้ เวลา 7.00 PM และวันที่ 10 กันยาฯ นี้ ที่ Vaughn Greene Funeral Service-Randallstown,มลรัฐแมริแลนด์ และพิธีฌาปนกิจสถานที่เดียวกันวันที่ 11 กันยาฯ นี้ เริ่มพิธี 11.00 AM-1.00 PM และจะทำบุญครบ 7 วันที่วัดไทย ดี.ซี. วันที่ 13 กันยาฯ นี้. เพื่อนๆที่รู้ข่าวฝากความสียใจถึง พ.ญ.อัญชลี  มุสิกะภูมมะ และลูก ๆ หลาน ๆ มา ณ ที่นี้ด้วย เพื่อนแพทย์ร่วมรุ่น น.พ.ทองแดง   บานชื่น  เดิยทางไกลจาก Wise County, VA.

สวัสดี   พบกันใหม่สัปดาห์หน้า  “อินทรี  เหินฟ้า”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 พระกิตติญาณวิเทศ,เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป, ลองไอส์แลนด์ นิวยอร์ก จัดพิธีทำบุญอุทิศถวายแด่พระเทพกิตติโสภณ อดีตเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป ซึ่งมรณะภาพ ครบรอบ 7 ปีโดยพระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และ กสญ.นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ขณะถวายจตุปัจจัย แก่ประธานสงฆ์ในพิธี

เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2018 น.พ.สุวัฒน์ +พ.ญ.ดวงเดือน ศิลปสุวรรณ เลี้ยงต้อนรับพล.อ.อ.น.พ.อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ นายกสมาคมแพทย์ศิริราชรุ่น 74 ,อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหาร และคณะเดินทางไปท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา พร้อมเลี้ยงฉลองวันเกิดให้ น.พ.โอภาส วงศ์ไชยบูรณ์ ไปด้วยคราวเดียวกัน มีเพื่อน ๆ ไปร่วมประมาณ 60 คน

ส่วนหนึ่งของผู้ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับพล.อ.อ.น.พ.อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ และ วันเกิด น.พ.โอภาส วงศ์ไชยบูรณ์ เมื่อวันที่ 03 กันยายน นี้ จากซ้าย รอง.ผชท.ทอ.น.อ.ณัฐพล +นพวรรณ นิยมไทย, น.พ.สุวัฒน์ ศิลปสุวรรณ, ผชท.ทร. นอ. ชัยยงค์ ขุนทา,น.พ.ธระ พงษ์ศิริ, อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พล.อ.อ. อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์, และ น.พ.โอภาส วงศ์ไชยบูรณ์

….เมื่อเดือนสิงหาคม 2018 ประจวบ+วณี ฤทธิ์ถาวร( คู่กลาง) จัดเลี้ยงฉลองให้ลูกสาวที่ได้เลื่อนยศเป็น นาวาตรี ปวีณา ฤทธิ์ถาวร( ที่ 3 จากซ้าย) ถ่ายภาพด้วยกันกับครอบครัวและ Capt. Cumming ผู้การเรือ USS Gerald R. Ford, Capt. Cumming เรือบรรทุกเครื่องบินลำล่าสุด ในภาพ นิรภัทร หอมหวล- สามี (คนแรกจากซ้าย) และ ครอบครัวของน้า และหลานไปร่วมแสดงความยินดีด้วย

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ที่วัดพุทธไทยถาวรวราราม นิวยอร์ก มีพิธีมงคลสมรสแบบประเพณีไทยล้านนา ระหว่าง ครูรัชนิกร (ครูหลิน) โฆษิตเกษมสุข ครูสอนนาฎศิลป์ประจำศูนย์วัฒนธรรมไทย นิวยอร์ค กับ วีระกร  พุทธิมา โดย กสญ.นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส และ ภรรยา วัฒนา เพ็ชรพรประภาส ไปร่วมอวยพรแก่คู่บ่าว-เจ้า ด้วย

สุจิตรา ปาลีวงศ์(ซ้ายสุด) ประธานศูนย์วัฒนธรรมไทย นิวยอร์ค ได้ร่วมอวยพรให้แก่คู่บ่าว-สาว วีระกร  พุทธิมา และครูรัชนิกร โฆษิตเกษมสุข ในพิธีมงคลสมรส ที่วัดพุทธไทยถาวรวราราม นิวยอร์ก เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน นี้ ถ่ายภาพกับเจ้าบ่าว-เจ้าสาว

ธัญญาทร เชง นักออกแบบเสื้อผ้าอาภรณ์ ( Designer )ไทย สร้างชื่อโด่งดังในอเมริกา ด้วยการเปิดงาน “New York Fashion Week” ที่ Pier 59 Studio เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2018 จบรายการโชว์ได้รับเสียงปรบมือจากผู้ชมกึกก้องทีเดียว

หลาน ๆ พร้อมใจกันไปร่วมอวยพรวันเกิดให้กับคุณย่าและ คุณยาย เพลินจิตต์ แสงสำราญ –รับสองตำแหน่งคุณย่าและคุณยาย เมื่อต้นเดือนกันยายน 2018 โดยมีคุณปู่-คุณตา สนั่น แสงสำราญ แจมด้วยคน

เมื่อต้นเดือนกันยายน 2018 บรรดาลูกหลานจัดฉลองวันเกิดครบ 80 ปี ให้ไข่นวล-เสงี่ยม ธานินพงศ์ (นั่งคนแรกจากซ้าย),โดยมีพี่สาว เจ้เงียบ-สมพิศ ธานินพงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย ) วัย 83 ปี และ ญาติ ๆ พร้อมเพื่อน ๆ ไปอวยพรเกือบตลอดวันร่วม 80 คน

พ.ญ.อัญชลี มุสิกะภุมมะ ( ที่ 4 จากซ้าย ) ถ่ายภาพกับลูก ๆ,พร้อมเขย และ หลาน ๆ ในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมให้แก่สามีน.พ.สหัสชัย มุสิกะภุมมะ ที่วัดไทย ดี.ซี. เมื่อวันที่ 09 กันยาฯ 2018 จะพิธีฌาปนกิจ ที่ Vaughn Greene Funeral Service-8728 Liberty Rd., Randallstown,มลรัฐแมริแลนด์ วันที่ 11 กันยาฯ นี้เริ่มพิธี เวลา 11.00 AM-1.00 PM และทำบุญครบ 7 วันที่วัดไทย ดี.ซี. วันที่ 13 กันยาฯ นี้.

468x60 ad on post page

Leave a Reply