East Coast No.912

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…06-12 กันยาฯ 2018 …การให้สัญชาติไทยแก่ชาวต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย   ตัวบทกฎหมายอาจจะเขียนไว้กว้าง ๆ   เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจและผู้เกี่ยวข้องใช้ดุลยพินิจไปตามกรณีย์   ซึ่งจุดนี้เองกลายเป็นช่องโหว่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจและผู้เกี่ยวข้องใช้ดุลยพินิจไปในทางที่ตนต้องการเพื่อทำให้ขบวนการรับสัญชาติไทยล้าช้า  ซึ่งมาถึงโอกาสของการ “รับสินบน” เพื่อเร่งรัดให้ขบวนการรวดเร็ว  และเป็นการบ่งบอกให้ผู้ร้องขอโอนสัญชาติ “เกรงกลัวอำนาจ”  ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  ถ้าใคร “ไม่ยอมจ่ายใต้โต๊ะ ” ก็คอยไป  และในเมื่อต้องได้สัญชาติไทยจริง ๆ ก็ต้องยอม  “จ่ายใต้โต๊ะ ” ในบางกรณีย์ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจและผู้เกี่ยวข้องได้ทำลาย “ทรัพยาการมนุษย์ของชาติ ” ที่มีคุณค่าไปอย่างน่าเสียดาย  เพราะบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถที่จะ “สร้างชื่อเสียงและสร้างนวัตตกรรม ” ให้กับประเทศไทยเปลี่ยนไปอยู่ประเทศอื่น  ที่เห็นคุณค่าทาง“ทรัพยาการมนุษย์ของชาติ ” โดยให้สิทธิ์ในการโอนสัญชาติอย่างง่ายดายตัวอย่างสหรัฐอเมริกา  มองเห็นคุณค่าของ “ทรัพยาการมนุษย์ของชาติ ” จึงมอบ “สัญชาติ” ให้แก่ อัลเบิร์ต  ไอน์สไตน์ โดยไม่ต้องมี เร้ด เทป หรือความล่าช้าในการทำงานของราชการ  อย่างไรก็ตามปัจจุบันรัฐบาลนี้ (รัฐบาล คสช.) ได้ตระหนักถึงปัญหานี้  จึงได้ออกประกาศิตที่จะทำให้ขบวนการโอนสัญชาติของผู้ที่อยู่และเข้าหลักเกณฑ์ได้โดยง่ายดาย   ดังจะเห็นได้ว่า พลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้อนุม้ติให้สัญชาติแก่ผู้ที่ยื่นโอนสัญชาติถูกต้องแต่เรื่องติดอยู่ที่หน้าประตูห้องอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ยุคยิ่งลักษณ์) หลายร้อยคนโดยไม่ต้องเสียสักสตางค์แดงเดียว  มีกรณีย์หนึ่งคนรู้จักกันเป็นสาวต่างชาติแต่งงานกับหนุ่มไทย  ห้า-หก ปี มีลูกห้า-หกขวบขอโอนสัญชาติไทยเรื่องติดที่หน้าประตูห้องอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เพราะไม่มีเงิน 500,000.00 ( ห้าแสนบาท)  ก็รับ “สัญชาติไทย” โดยทันที  และปัจจุบันมีเด็ก ๆ ที่เกิดในเมืองไทยเติบใหญ่ในเมืองไทยรอความเป็น “คนไทย” อยู่มากมาย  ซึ่งเด็ก ๆเหล่านี้จะเป็น “ทรัพยากรมนุษย์ของชาติ” ในอนาคตอย่างดีเลิศ  ยกตัวอย่าง น้องหม่อง   ทองดี เป็นต้น  ฉะนั้นเราเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลนี้จะต้องแก้ไขปรับปรุงกหมายนี้ให้ง่าย ๆ ไม่มีขบวนการที่เปิดช่องให้ “ผู้มีอำนาจ หรือ เจ้าหน้าที่ใช้ ดุลยพินิจ” อีกต่อไป…ขอแสดงความยินดี กับ พลเรือเอกพิเชฐ  ตานะเศรษฐ, อดีตผู้ช่วยทูตทหารเรือประจำ ดี.ซี.,ปัจจุบัน เสนาฯ ทร.ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหม  และ พลเรือโท ไกร ศรี  เกษร, อดีตผู้ช่วยทหารเรือประจำ ดี.ซี.,ปัจจุบันรองหัวหหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนิการ ได้รับพระบรมราชโองการตำแหน่ง รองเสนาธิการทหารเรือ…..ในการแข่งขันกอล์ฟระหว่างรัฐครั้งที่ 49 ที่ Las Vegas Paiute Golf Resort -10325 Nu-Wav Kaiv Blvd., Las Vegas มลรัฐเนวาดา (NV) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2018 มีคนไทยต่างแดนเข้าร่วมงานนับพันคน รวมทั้งนัก Golf และครอบครัว ซึ่งปีนี้ เข็มปัด  แสงเงิน  จากนครชิคาโก้ เป็นประธาน  ในการแข่งขัน กสญ.ชิคาโก้ ศักดิ์ศรี  พรหมโยธี เป็นประธานเปิดงาน ชุมพร  ลาจันทร์ทึก นักกอล์ฟจากนิวยอรก์ คว้าถ้วยชนะเลิศ Low Gross Flight B มาให้ทีมนิวยอร์กชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ชาวนิวยอร์ก  ส่วน สัญชัย  นาคหนุน นักกอล์ฟหนุ่มจากแอล.เอ. คว้าแชมป์ 1 low Gross Flight C  นักกอล์ฟจากนิวยอร์ก ที่ไปร่วมลงสนามครั้งนี้อาทิ  เจต แย้มศิริวงศ์,ชิตพล ศิริบูรณ์,ชัยรัตน์ คำชำนาญ วรวุฒิ อมตะธงชัย,สล้าง นิพิธกุลทอง,รักยอด ธีระกุล,Alex Leroux, เชี่ยวชาญ ร่มโพธิ์ทอง,ชุมพร ลาจันทร์ทึก และ เอ๊ดดี้- บุณยาพร  ดำรักษ์  เป็นต้น …..สุดสัปดาห์ เสาร์ที่ 1 กันยาฯ นี้ ส่วนหนึ่งของนักธุรกิจนิวยอร์ก  นัดพบประสังสรรค์ กันที่ร้านอาหารเกาหลี ในควีนส์ เพื่อพบปะสังสรรค์และพูดคุยกันเรื่องธุรกิจ อาทิ Johny Napolitano,เจสัน พูลผล,สุจิตรา ปาลีวงศ์,สุชา เตียว,ขนิษฐา นโปลิทาโน พิชญา สระขาว เยาวมาลย์ โดเนลเฟล และ เดชา  เลาหะศักดิ์ถาวร โดยมี พ.อ.จุมภฏ นุรักษ์เขต  ที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะผู้แทนถาวรฯ พร้อมครอบครัว ร่วมสังสรรค์ด้วย….ขณะอยู่เมืองไทยสมาชิกสมาคมไทยชาวใต้ ดี.ซี. อาทิ กัลยา อภิสิทธิพงษากุล ,ทรงวุฒิ  อินทวงศ์ พร้อมเพื่อน ๆ สุภัทร  ไกรนรา และ ราตรี  เพ็ชรฆาต ได้ไปเยี่ยม โรงเรียนวัดสโมสร เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561  เพื่อเยี่ยมเยือนและดูสภาพที่แท้จริงของโรงเรียนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสมาคมฯ ในการอนุมัติดำเนินการก่อสร้างแท้งค์น้ำและ ห้องสุขา สองห้องสำหรับเด็กนักเรียน โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูชูศรี  กาญจนวงศ์  และนักเรียนให้การต้อนรับ ทราบว่าทางคณะกรรมการบางคนได้รับรายงานแล้วและจะนำไปปรึกษากับสมาชิกอื่น ๆ…..อยู่เมืองไทย เยี่ยมญาติ-มิตร หลายเดือน บุญอนันต์  จันทรสุข ได้เวลากลับไปรับขวัญภรรยา จินตนา  จันทรสุข อีกแล้ว  ได้ไปกอดคุณแม่ก่อนออกเดินทางเมื่อกลางดึกคืนวันที่ 29 สิงหาฯ นี้ ….ขณะนี้ พล.อ.อ.น.พ.อวยชัย  เปลื้องประสิทธิ์ นายกสมาคมแพทย์ศิริราชรุ่น 74 อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหาร และคณะเดินทางไปท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา  เพื่อนร่วมรุ่นศิริราชฯ น.พ.สุวัฒน์ +พ.ญ.ดวงเดือน  ศิลปสุวรรณ จัดเลี้ยงต้อนรับเมื่อวันที่ 03 กันยายน 2018 ที่ห้องอาหารบางกอก  การ์เดน ในโอกาสเดียวกันก็เลี้ยงฉลองวันเกิดให้ น.พ.โอภาส วงศ์ไชยบูรณ์ ไปด้วยคราวเดียวกัน   มีเพื่อน ๆ ไปร่วม 60 คน อาทิ น.อ.ชัยยงค์+กัญญาภัทร  ชุนทา,น.อ.ระวิน +ณาญาตา  ถนอมสิงห์,ที่ปรึกษา จารุภูมิ+แอน  เรืองสุวรรณ,รอง.ผชท.ทอ.น.อ.ณัฐพล +นพวรรณ นิยมไทย เป็นต้น….ทราบว่าเมื่อไม่นานมานี้ วินัย  กูลณรงค์ เจ้าของเอเย่นขายส่งผักสด และ เครื่องปรุงอาหารไทย ย่าน ดี.ซี. ควงภรรยา รุจิรัตน์  จงเกษม เที่ยวเมืองไทย  ก่อนกลับสหรัฐฯ แวะเยี่ยม กัลยา  อภิสิทธิ์พงษากุล ที่บ้านอ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ได้กินปูม้าปลาทะเลสด ๆ อย่างเอร็ดอร่อยไปทีเดียว…..ฝ่าย รัชนี+กลวิทย์  รพีพันธ์ เดินทางเยี่ยมญาติ ๆ ที่เมืองไทยหลายเดือน  เพิ่งจะกลับไปเมื่อปลายเดือนสิงหาคม นี้   เพื่อเตรียมตัวช่วยงาน “ราตรีชาวใต้” ซึ่งจะมีในวันที่ 30 กันยายน นี้ที่ภัตตาคาร New Fortune เมืองเกตเธอร์เบิร์ก มลรัฐแมริแลนด์….สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังแก่ พรศักดิ์  เลาหะพันธ์ จัดฉลองวันเกิดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2018 สุโข…สุขี…ขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ….

สวัสดี  พบกันใหม่สัปดาห์หน้า    “อินทรี   เหินฟ้า”

ก่อนที่ อัครราชทูต ภัทราวรณ เวชชศาสตร์ จะเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงว่าการต่างประเทศ น.พ.วีระศักดิ์+ พ.ญ.สาลีวรรณ ลิมะวรารัตน์ และ น.พ.บุญยงค์+เบญจรัตน์ พฤฒิธาดา เลี้ยงส่งที่ห้องอาหารญี่ปุ่น Sono Sushi เมืองโคลัมเบีย มลรัฐแมริแลนด์ เมื่อวันพุธที่ 22 สิงกหาคม 2018 ถ่ายภาพด้วยกันในสวนสาธารณะใกล้ ๆ หลังทานอาหารเสร็จ

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 สมาชิกสมาคมไทยชาวใต้ ดี.ซี. กัลยา อภิสิทธิพงษากุล และทรงวุฒิ อินทวงศ์ ( ที่ 2&3 จากซ้าย ) พร้อมเพื่อน ๆ ราตรี เพ็ชรฆาต และ สุภัทร ไกรนรา ( ที่ 1 & 4 จากซ้าย) ได้ไปเยี่ยม โรงเรียนวัดสโมสร เพื่อดูสภาพของโรงเรียน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติเงินช่วยโรงเรียน โดย ผ.อ.ครูชูศรี กาญจนวงศ์ ( ขวาสุด)ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

พิเชษฐ์ พฤฒิกิตติ ( ที่ 2 จากซ้าย) ถ่ายภาพกับลูกสาวและหลานชายหลานสาว พร้อมดอง ซึ่งเดินทางจากประเทศอังกฤษมาเยี่ยมเยือนเมื่อเดือนที่ผ่านมา โดยหลาน ๆใช้เวลาอยู่กับคุณตาร่วมเดือน

กัลย์ชริตา มารมย์ และริชาร์ด โฮ บินกลับสหรัฐฯ หลังเสร็จพิธีมงคลสมรส ที่สวนหลวง ร.9 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2018 ถ่ายภาพกับคุณแม่วัชรี มารมย์ (ภาพซ้าย) และ คุณพ่อคุณแม่ วี+สุภาภรร์ โฮ (ภาพขวา) หลังเสร็จพิธีจดทะเบียนสมรสที่ Montgomery County Courthouse ,มลรัฐแมริแลนด์ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม นี้

ส่วนหนึ่งของเพื่อน ๆ ที่ไปร่วมแสดงความยินดีในงานฉลองวันเกิดของ พรศักดิ์ เลาหะพันธ์ จัดที่ห้องอาหาร Bangkok Garden เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม นี้ ในภาพอาทิ ธัชพงศ์ +จารุณี จันทรปรรณิก,น.พ. ชุติพร+ พ.ญ.ดวงมาลย์ มาลยมาน และ สมหมาย พัวตระกูล เป็นต้น

ในการแข่งขันกอล์ฟระหว่างรัฐครั้งที่ 49 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2018 ที่ Las Vegas Paiute Golf Resort -10325 Nu-Wav Kaiv Blvd., Las Vegas มลรัฐเนวาดา (NV)
สัญชัย นาคหนุน คว้าถ้วย Low Gross Flight C ถ่ายภาพพร้อมครอบครัว ออย  และ Skyler นาคหนุน, Joy Alchin จาก แอล.เอ. และ เอ็ดดี้ บุญยาพร ดำรักษ์ จากนิวยอร์ก

ชุมพร ลาจันทร์ทึก จากนิวยอร์ก คว้าถ้วย Low Gross Flight B ให้กับทีมนิวยอร์ก ในการแข่งขันกอล์ฟระหว่างรัฐครั้งที่ 49 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2018 ที่ Las Vegas Paiute Golf Resort -10325 Nu-Wav Kaiv Blvd., Las Vegas มลรัฐเนวาดา (NV) ถ่ายภาพกับเพื่อน ๆ หลังรับถ้วยไปครอง

ทีมจากนิวยอร์กที่เข้าร่วมแข่งขัน งาน  Thai Inter-State Golf Tournament ครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 2 กันยายน ศกนี้ ที่ Paiute Golf Resort, Las Vegas, เจต แย้มศิริวงศ์,ชิตพล ศิริบูรณ์,ชัยรัตน์ คำชำนาญ,วรวุฒิ อมตะธงชัย,สล้าง นิพิธกุลทอง,รักยอด ธีระกุล, Alex Leroux, เชี่ยวชาญ ร่มโพธิ์ทอง,ชุมพร ลาจันทร์ทึก, เอ๊ดดี้-บุณยาพร ดำรักษ์

เข็มปัด แสงเงิน ประธานจัดงาน พร้อมด้วย กสญ ชิคาโก ศักดิ์ศรี พรหมโยธี และคณะกรรมการจัดงาน Thai Interstate Golf Tournament ครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 2 กันยายน ศกนี้ ที่ Paiute Golf Resort, Las Vegas ถ่ายภาพด้วยกัน

นักธุรกิจนิวยอร์ก นัดพบประสังสรรค์ กันที่ร้านอาหารเกาหลี ในควีนส์ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน นี้ เพื่อพบปะสังสรรค์และพูดคุยกันเรื่องธุรกิจ ภาพจากซ้ายอาทิ Johny Napolitano,เจสัน พูลผล,สุจิตรา ปาลีวงศ์,สุชา เตียว,ขนิษฐา นโปลิทาโน พิชญา สระขาว เยาวมาลย์ โดเนลเฟล และ เดชา เลาหะศักดิ์ ถาวร โดยมี พ.อ.จุมภฏ นุรักษ์เขต  ที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะผู้แทนถาวรฯ พร้อมครอบครัว ร่วมสังสรรค์ด้วย

468x60 ad on post page

Leave a Reply