Texas No.911

ข่าวสั้นและข่าวสังคมเท็กซัส –สัปดาห์ที่.. 30 สิงหาฯ-05 กันยาฯ 2018….พ.ญ.ทิพวรรณ   นาคจินดา  ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา ที่เมืองแอ๊ตแลนต้า,มลรัฐจอร์เจีย เดินทางไปประเทศเคนย่าตามโครงการช่วยเหลือคนจนในประเทศเคนย่า  ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง วันที่ 21 กรกฏาคม 2018  โดยได้ควบคุมดูแลทีมงานของเคนย่า ที่เข้าไปให้ความรู้และดูแลเด็ก และครอบยากจนในแห่งสลัมของสาธารณรัฐเคนย่า…เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 น.พ.ไพโรจน์  ประทุมรัตน์  เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอำลาให้แก่ ครูภาคฤดูร้อน น.ส.ณัฐฐธิดา รักษาศรี และ น.ส.ปภาวี ภูทาวัน ที่ร้านอาหารเวียดนาม Saigon Block  ในโอกาสเดียวกันก็เลี้ยงต้อนรับสองครูประจำปี น.ส.ชุติมา ชารัมย์ (สอนดนตรีไทย) และน.ส.ปัทมาพร  จันทาเกิด (สอนภาษาไทย) ซึ่งจะอยู่ประจำสอนนักเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์วัดพุทธดัลลัส,นครดาลลัส ,มลรัฐเท็กซัส  โดยมีประดิษฐ์ +อัจฉรา  ถาวรสงษ์ ไปร่วแจมด้วย….

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง วันที่ 21 กรกฏาคม 2018 พ.ญ.ทิพวรรณ นาคจินดา ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา ที่เมืองแอ๊ตแลนต้า,มลรัฐจอร์เจีย ถ่ายภาพกับส่วนหนึ่งของครอบครัวและเด็กเคนย่า ขณะเดินทางไปให้ความช่วยเหลือเด็กๆ ยากจนในสลัมเคนย่า ตามโดรงการช่วยเหลือคนจนของศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐฯ

น.พ.ไพโรจน์ ประทุมรัตน์ ( แถวซ้ายที่ 4 จากซ้าย) เลี้ยงส่งครูภาคฤดูร้อน ประจำโรงเรียนวันอาทิตย์ วัดพุทธดัลลัส,นครดาลลัส มลรัฐเท็กซัส เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ขณะเดียวกันก็เลี้ยงต้อนรับครูประจำปีซึ่งเพิ่งเดินทางถึงด้วยคราเดียวกัน

หลังทานอาหารเสร็จครูภาคฤดูร้อน น.ส.ณัฐฐธิดา รักษาศรี และ น.ส.ปภาวี ภูทาวัน และ ครูประจำปีซึ่งเพิ่งเดินทางมารับหน้าที่น.ส.ชุติมา ชารัมย์ (สอนดนตรีไทย) และน.ส.ปัทมาพร จันทาเกิด (สอนภาษาไทย) พร้อมเพื่อน ๆที่ไปร่วมถ่ายภาพด้วยกันหน้าร้านเมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาฯ ศกนี้

ครูภาคฤดูร้อน ซึ่งจะต้องเดินทางกลับเมืองไทย และ ครูประจำปี 2018-2019 จากโรงเรียนวันอาทิตย์ วัดพุทธดัลลัส,นครดาลลัส มลรัฐเท็กซัส ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนจากกัน

468x60 ad on post page

Leave a Reply