East Coast No.911

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…23-29 สิงหาฯ 2018….แม้ว่า 5 กระทรวงคือ กระทรวงมหาดไทย,กระทรวงสาธารณสุข,กระทรวงอุตสาหกรรม,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์  มีมติออกประกาศยกเลิกการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 2 ชนิด ได้แก่ พาราควอต และ คลอร์ไพริฟอส โดยกำหนดห้ามใช้โดยเด็ดขาดในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 และ ห้ามนำเข้าสารเคมีทั้งสองโดยเด็ดขาดภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560  ข้อมูลระบุว่ามี 128 บริษัทนำเข้า พาราควอต  และ 81บริษัทนำเข้า คลอร์ไพริฟอส ….ผลร้ายของ พาราควอต จัดเป็นยาพิษร้ายแรง  ไม่สามารถถอนพิษได้ 47 ประเทศทั่วโลกยกเลิกการใช้โดยเด็ดขาด  ส่วน  คลอร์ไพริฟอส ทำให้มีความผิดปกติด้านสมอง ไอคิวเด็กลดลง, สมาธิสั้น,มีผลกระทบต่อระบบต่อมไร้ท่อ , การเจริญเติบโต และเสี่ยงพัฒนาการเป็นโรคพาร์กินสัน ฯลฯ….จากข้อมูลข้างต้นมีสิ่งที่น่าสังเกตุว่า  ผู้บริหารประเทศ และ ผู้มีอำนาจโดยเด็ดขาดในการรักษา “ทรัพยากรมนุษย์ของชาติ” ไม่ได้ตระหนักว่าการยืดเยื้อเวลาใช้จากการห้ามนำเข้าไปสองปี ( สั่งห้ามนำภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560  แต่ห้ามใช้โดยเด็ดขาดในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ) นั้นจะมีผลทำลายคุณภาพของ “ทรัพยากรมนุษย์ของชาติ –ชาวไร่,ชาวนา,ชาวสวน และลูก ๆหลานๆ ของเขา”  เพราะมีสถิติที่รัฐบาลรับรู้ว่ามีผู้รับภัยจากสารเคมีเหล่านี้มากแค่ไหน  บางคนพิการ, ทารกเกิดมาพิการชาวไร่, การพัฒนาทางสมองและร่างกายของลูก ๆชาวไร่,ชาวนา ไม่สมประกอบ  ซึ่งหากว่าผู้บริหารประเทศคำนึงถึงผลร้ายที่กระทบอนาคตของชาติ  ก็ควรจะสั่ง “ยุติ” ทันที  การไม่สั่ง “ยุติทันที” สารเคมีพิษร้ายที่นำเข้าเหลืออยู่ไปทำลายนั้น  เป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทผู้นำเข้ามีอำนาจและอิทธิพลเหนือ 5  กระทรวงที่มีมติสั่งห้าม  และ ผู้บริหารประเทศ  เพราะสามารถทำให้ผู้บริหารประเทศลืมไปว่า“ทรัพยากรมนุษย์ของชาติ” นั่นไม่สำคัญเท่ากับอะไรสักอย่างที่บางคน,บางกลุ่ม อาจจะมีผลประโยชน์อยู่หลังม่าน “สงครามห้ามใช้สารเคมีเป็นพิษแก่มนุษย์ครั้งนี้ ”….. เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2018 สมาชิกจากสมาคม,ชมรม ชาวไทยรอบปริมณฑลกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. จัดงานเลี้ยงอำลาให้แก่  อัครราชทูต ภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ ในโอกาสเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อไปรับตำแหน่ง เอกอัครราชทูต ประจำกระทรวงการต่างประเทศ  มีชาวไทยรอบปริมณฑลกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. พร้อมทั้งข้าราชการซึ่งมีสำนักงานประจำสถานเอกอัครราชทูต (สอท) ,ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และ ออท.วีรชัย+อลิซาเบธ  พลาศรัย ไปร่วมในงานด้วย น.พ.กรีฑา   อภิบุณโยภาส ผู้ประสานงานในครั้งนี้เป็นตัวแทนชาวไทยประมาณ 60 คนที่ไปร่วมงานกล่าวคำอำลา และมอบโล่ห์ที่ระลึกให้แก่ อ.ท.ภัทราวรรณ  เวชชศาตร์ ในโอกาสเดียวกัน  ออท.วีรชัย   พลาศรัย ได้มอบของที่ระลึกจาก วัดไทย ดี.ซี. มีคำกลอนแต่งโดย พระมหาคำตัล  พุทธํกโร ให้เป็นที่ระลึกด้วย   ผู้สื่อข่าวรายงานว่างานสนุกสนาน  เป็นที่ชื่นชอบของทุกคนที่ไปร่วมงาน อ.ท.ภัทราวรรณ  เวชชศาตร์ ได้ร้องเพลงร่วมกับนักร้องอื่น ๆ เป็นที่สนุกสนานไปทีเดียว   ผู้ไปร่วมงานครั้งนี้อาทิ เนาวรัตน์  แบรนนาแกน,สยมพร  สีวะรา,พ.ญ.จารุรพ+น.พ.กรีฑา  อภิบุณโยภาส,จุฑามาศ+สมศักดิ์  อรรถเศรษฐ,น.พ.โอภาส+พ.ญ.มณีรัตน์ วงศ์ไชยบูรณ์,น.พ.สุวัฒน์+พ.ญ.ดวงเดือน  ศิลปสุวรรณ,น.พ.ชุติพร+ พ.ญ.ดวงมาลย์  มาลยมาน,ชุติมา  รอดอยู่สุข,น.พ.ปิยะพงษ์+ พ.ญ.วินิตา  พัธนพันธุ์,น.อ.ชัยยงค์+กัญญาภัค  ขุนทา,เกรียงศักดิ์  เมฆดุษฎีรยม์  และ ดารุณี  หิรัญนิรมล เป็นต้น….วัดมงคลเทพมุนี เมืองเบนซาเล็ม  มลรัฐเพนนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 โดย พระเทพพุทธวิเทศ  ประธาน สมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกา และเจ้าอาวาสวัดพุฑธาวาส,นครฮิวส์ตัน มลรัฐเท็กซัส เป็นประธานในการประชุม  ส่วน พระราชมงคลวิเทศ (ท่านเจ้าคุณน้อม) เจ้าอาวาสวัดมงคลเทพมุนี เป็นประธานจัดงาน  และ กสญ.นิวยอร์ก นิพนธ์  เพ็ชรพรประภาส ประธานเปิดงานฝ่ายฆราวาส….ในพิธียกช่อฟ้าที่วัดมงคลเทพมุนี เมืองเบนซาเล็ม  มลรัฐเพนนซิลเวเนีย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม ศกนี้   พระเทพพุทธวิเทศ,ประธาน สมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกา และเจ้าอาวาสวัดพุฑธาวาส,นครฮิวส์ตัน เป็นประธานในพิธี ได้ทำพิธีปิดทองช่อฟ้าเอก ก่อนชักขึ้นประดิษฐานบนยอดอุโบสถ ในพิธีพระราชมงคลวิเทศ ได้มอบผ้าให้แก่ กสญ.นิพนธ์  เพ็ชรพรประภาส และภรรยา วัฒนา  เพ็ชรพรประภาส และ รองกสญ สุวนิจ  สมบัติพิบูลย์  ผูกที่ช่อฟ้าเอกพร้อมกับพุทธศาสนิกชนที่ไปร่วมในพิธี จากนั้นก็ชักขึ้นประดิษฐานบนยอดอุโบสถ  ในโอกาสนี้ ครอบครัว อิสราภร อิสระ และครอบครัว ชยาตรา ขนาน พาลูกหลานไปร่วมนำผ้าผูกช่อฟ้าเอก  ด้วย….หลังเสร็จพิธียกช่อฟ้าเอกที่วัดมงคลเทพมุนี เพื่อน ๆ นำเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดมาฉลองให้แก่ เจสัน  พูนพล  ท่ามกลางเพื่อน ๆ อาทิ.รุจิสยา ประกอบดี,น้องเซร่า, เจสัน,บุญยาพร  ดำรักษ์, กุ๊กเก้- ปัณณิกา  วรรณะบุณศิริ และ น้องมาย่า…ในงานมงคลสมรสระหว่าง กัลย์ชริตา  มารมย์  กับ ริชาร์ด  โฮ ที่สวนหลวง ร.9 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2018  คุณย่าบังอร   โอสถานุเคราะห์ เป็นประธาน  มีการแห่ขันหมาก และ กั้นประตูเงินประตูทองก่อนเจ้าบ่าวจะได้พบตัวเจ้าสาว  ญาติผู้ใหญ่ที่ร่วมในงาน อาทิ น.พ.สมพงษ์+รัชดาวดี  พรวิลาวัลย์,พล.ต.ต.เดชา  ไคยฤทธิ์,มณีรัตน์  เพียรลิขิตสกุล และ ฤดี  จิวาลักษณ์ อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)  นอกจากนี้ยัง  มีเพื่อนสาวของ กัลย์ชริตา  มารมย์ เกือบ 40 คนเดินทางจากสหรัฐฯ มาร่วมในพิธี  ทราบว่าเสร็จแล้วพาเพื่อนๆ ไปพักผ่อนที่พัทยา 3-4 คืน  จากนั้นเพื่อนแยกย้ายท่องเที่ยวประเทศไทยตามชอบ  โดยบางกลุ่มไปเที่ยว เชียงใหม่  บางกลุ่มล่องใต้ลุยภูเก็ต  เสร็จงานเลี้ยงฉลองที่เมืองไทยคุณแม่ของเจ้าสาว วัชรี  มารมย์ และ คุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าว วี+สุภาภรณ์  โฮ  แจ้งว่าจะมีการเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ระหว่างเพื่อนๆ ในสหรัฐฯ ที่ไม่ได้เดินทางไปงานที่เมืองไทยด้วยแต่สถานที่ยังไม่กำหนด ……

สวัสดี   พบกันใหม่สัปดาห์หน้า  “อินทรี  เหินฟ้า”

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม2561 มีงานประชุม สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ที่วัดมงคลเทพมุนี เมืองเบนซาเล็ม  มลรัฐเพนนซิลเวเนีย โดยพระเทพพุทธวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เป็นประธานในการประชุม และ พระราชมงคลวิเทศ(ท่านเจ้าคุณน้อม) เจ้าอาวาสวัดมงคลเทพมุนี เป็นประธานจัดงาน

ในพิธีทำบุญยกช่อฟ้าเอกที่วัดมงคลเทพมุนี เมืองเบนซาเล็ม มลรัฐเพนนซิลเวเนีย เมื่อ 19 สิงหาคม 2018 ในภาพ กสญ.นิวยอร์ก นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส พร้อมด้วยภรรยา วัฒนา เพ็ชรพรประภาส และ รองกสญ สุวนิจ สมบัติพิบูลย์ ขณะรับผ้าจากพระราชมงคลวิเทศ(ท่านเจ้าคุณน้อม) เจ้าอาวาสวัดมงคลเทพมุนี เพื่อนำไปผูกช่อฟ้าเอก

ออท.วีรชัย พลายศรัย ขณะมอบของที่ระลึกให้แก่ อ.ท.ภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ ในงานเลี้ยงอำลากลับเมืองไทยเพื่อไปรับตำแหน่ง เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งจัดโดยสมาชิกจากสมาคม,ชมรม ชาวไทยรอบปริมณฑลกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2018 ในภาพจากซ้าย เนาวรัตน์ แบรนนาแกน,สยมพร สีวะรา,พ.ญ.จารุรพ+น.พ.กรีฑา อภิบุณโยภาส และ จุฑามาศ อรรถเศรษฐ

ส่วนหนึ่งของผู้ร่วมเลี้ยงอำลาให้แก่ อ.ท.ภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2018 ที่ Bangkok Garden, Bethesda มลรัฐแมริแลนด์ ถ่ายภาพด้วยกันเป็นที่ระลึกก่อนจากกัน

กัลย์ชริตา มารมย์ บินไปเข้าพิธีมงคลสมรสกับ ริชาร์ด โฮ ที่สวนหลวง ร.9 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2018 โดย คุณย่าบังอร โอสถานุเคราะห์(ซ้าย) เป็นประธานในพิธี ขณะเจิมหน้าเจ้าบ่าว-ริชาร์ด โฮ เพื่อเป็นสิริมงคล ฝ่ายคุณแม่วัชรี มารมย์ (ขวา) ก็เจิมหน้าให้ลูกสาว-เจ้าสาวกัลย์ชริตา มารมย์

หลังเสร็จพิธีรดน้ำสังข์และประเพณีทางศาสนา จ้าบ่าว ริชาร์ด โฮ และเจ้าสาว กัลย์ชิตา มารมย์ ถ่ายภาพด้วยกันกับสองครอบครัว จากซ้าย รัชดาวดี+น.พ.สมพงษ์ พรวิไลวัลย์,พล.ต.ต.เดชา ไคยฤทธิ์, คุณย่าบังอร โอสถานุเคราะห์, ฤดี จิวาลักษณ์,มณีรัตน์ เพียรลิขิตสกุล และ ซาริน่า โอสถานุเคราะห์

ในพิธีทำบุญยกช่อฟ้าเอก ที่วัดมงคลเทพมุนี เมืองเบนซาเล็ม มลรัฐเพนนซิลเวเนีย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2018 ในภาพ ครอบครัว อิสราภร อิสระ และครอบครัว ชยาตรา ขนาน กำลังนำผ้าผูกช่อฟ้าเอก ก่อนชักขึ้นไปประดิษฐานบนวิหาร

พุทธศาสนิกชน ทั่วสารทิศ จากมลรัฐใกล้เคียงที่ไปร่วมทำบุญในพิธียกช่อฟ้าเอก ที่วัดมงคลเทพมุนี เมืองเบนซาเล็ม มลรัฐเพนนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ขณะชักช่อฟ้าเอกขึ้นประดิษฐานบนวิหารท่ามกลางพระเทพพุทธวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และ พระราชมงคลวิเทศ (ท่านเจ้าคุณน้อม) เจ้าอาวาสวัดมงคลเทพมุนี

วิไล อิสระนุวัฒน์กุล เดินทางไปส่งลูกสาว อาภาภรณ์ อิสระนุวัฒน์กุล และหลาน น้องแอ็บบี้-ด.ญ.อาภาภัทร,น้องลูกัส-ด.ช.ศุภกิจ และ น้อง เลย่า-ด.ญ.ศิระภัทร กลับสหรัฐอเมริกา หลังจากมาพักผ่อนบ้านคุณยายคุณตาสองเดือนเศษ ๆ

468x60 ad on post page

Leave a Reply