Texas No.908

ข่าวสั้นและข่าวสังคมเท็กซัส –สัปดาห์ที่.. 09-15 สิงหาฯ 2018….. ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2018  บรรดาลูกหลานเหลน ของฝาแฝดไทย “อิน-จัน” ได้จัดงาน “ รวมญาติประจำปีครั้งที่ 29” ที่เมืองเม้าท์ แอรี่,มลรัฐนอร์ท  แคโรไลน่า  มีบรรดาหลาน ๆ เหลน ๆ หลายรุ่นไปร่วมพบปะสังสรรค์มากมายทีเดียว    นอกจากนี้มีชาวไทยที่อยู่ไปไกลจากเมืองเม้าท์  แอรี่ ไปร่วมด้วย   อาทิ สถาปนิก สุรพล+ ดร.ไพรินทร์    สัจจวาณิชย์, ดร.โกวิท + พ.ญ. จิราภา   สินธุเสก นอกจากนี้ อดีตนักร้องรางวัลพระราชทานแผ่นเสียงทองคำ ปี 2522 รุ่งฤดี   แพ่งผ่องใส และ ครอบครัวไปร่วมในงานนี้ด้วย…..นอกจากทัศนะศึกษาและท่องเที่ยวชมกรุงเทพฯ น.พ.แดน  เสพย์ธรรม  และครอบครัว  มีโอกาสเยี่ยมคุณลุง และคุณป้า ร.ศ.นฤตย์ +วิจิตร   พันธ์บูรณะ  ที่บ้านย่านดิแดง และ เลยไปเยี่ยมญาติที่บ้านสวนย่านบางใหญ่  ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก สุชาติ+สุจิตรา  คงทอง มีโอกาสลงเรือ Kayak ท่องคลองชงโค เป็นการพักผ่อนกินลมชมทิวทัศน์สองฝั่งคลองไปด้วยคราวเดียวกัน …..

ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฏาคม 2018 บรรดาลูกหลานเหลนของฝาแฝดไทย อิน-จัน จัดงานรวมญาติประจำปีครั้งที่ 29 ที่ เมืองเม้าท์ แอรี่( Mount Airy) ,มลรัฐนอร์ท แคโรไลน่า โดยมีชาวไทยในเมืองใกล้เคียง อาทิ ดร.โกวิท+ พ.ญ.จิราภา สินธุเสก,ดร.ไพรินทร์ สัจจวาณิชย์ และ รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ( ที่ 4 จากซ้าย) อดีตนักร้อง พระราชทานแผ่นเสียงทองคำ จากเพลง “บัวขาว ” ไปร่วมด้วย

ขณะไปร่วมงานรวมญาติประจำปีครั้งที่ 29 ของลูกหลานเหลนของฝาแฝดไทย อิน-จัน ระหว่างวันที่ 27-28 ก.ค. ศกนี้ ที่ เมืองเม้าท์ แอรี่,มลรัฐนอร์ท แคโรไลน่า รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ( ที่ 3 จากซ้าย) ถ่ายกับเพื่อนชาวไทยที่ไปร่วมงาน หน้าอนุสาวรีย์นักร้องนักแสดงโด่งดังในอดีต แอนดี้ กริ๊ฟฟิ่น กับลูกชาย โอปี่ ( Ron Howard) ขณะเดินไปตกปลา

สถาปนิกหนุ่ม สุรพล สัจจวาณิชย์ ( ซ้ายสุด) นำทีมพี่น้องชาวไทย อาทิ ดร.ไพรินทร์ สัจจวาณิชย์ และ พ.ญ.จิราภา สินธุเสก (ที่ 7&8 ) ,รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ( ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมเพื่อน ๆ ไปร่วมแจมในร่วมงานรวมญาติประจำปีครั้งที่ 29 ของลูกหลานเหลนของฝาแฝดไทย อิน-จัน ระหว่างวันที่ 27-28 ก.ค. ศกนี้ ด้วย

ส่วนหนึ่งของ ลูกหลานเหลนของฝาแฝดไทย อิน-จัน ถ่ายภาพด้วยกันในงาน รวมญาติครั้งนี้ 29 ระหว่างวันที่ 27-28 ก.ค. ศกนี้ ที่ เมืองเม้าท์ แอรี่,มลรัฐนอร์ท แคโรไลน่าท ก่อนรับประทานอาหารร่วมกัน

ขณะอยู่เมืองไทย น.พ.แดน เสพย์ธรรม และ ครอบครัว มีโอกาสเยี่ยมคุณลุง และคุณป้า ร.ศ.นฤตย์ +วิจิตร พันธ์บูรณะ ที่บ้านย่านดิแดง ถ่ายภาพด้วยกันเป็นที่ระลึก

นอกจากเยี่ยมญาติในกรุงแล้ว น.พ.แดน เสพย์ธรรม พาครอบครัวไปเยี่ยมญาติที่บ้านสวนย่านบางใหญ่ด้วย แถวหน้าจากซ้าย เอียน,บาร์บาร่า,ฌอน,ญาณี และ กอบกาญจน์ เสพย์ธรรม แถวหลังจากซ้าย สุชาติ คงทอง,น.พ.แดน เสพย์ธรรม, สุจิตรา คงทอง,ธันธิวา+วิทู เสพย์ธรรม โดย สุชาติ+สุจิตรา คงทอง ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นทีเดียว

 

468x60 ad on post page

Leave a Reply