กรม ส.บ.ส. เตือนห้ามซื้อ-ขายใบวุฒินวด ผิดกฎหมาย

Picture1

This is DHSS ฉบับวันที่ 22 มิถุนายน 2561

สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่านกลับมาอัพเดทข่าวสุขภาพจากประเทศไทยโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกันอีกครั้ง การนวดไทยเป็นอาชีพที่เป็นศาสตร์เก่าแก่ในการดูแลสุขภาพ เป็นอาชีพที่มีครูบาอาจารย์ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีของไทย ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติอย่างมาก จนสามารถสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้แก่ประเทศ โดยการประกอบอาชีพนวดไทยนั้น ผู้นวดจะต้องผ่านหลักสูตรนวดไทยจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกรม ส.บ.ส. ก่อน แล้วจึงไปขอขึ้นทะเบียนกับกรม ส.บ.ส.  แต่ในปัจจุบันเกิดกระแสข่าวการทำใบวุฒินวดปลอมเพื่อขอขึ้นทะเบียนกับกรม ส.บ.ส. รวมถึงการใช้เป็นหลักฐานการสมัครงานทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจุบันการประกอบอาชีพนวดไทยได้รับความนิยมเป็นจำนวนมาก จึงมีบุคคลบางกลุ่มที่ฉวยโอกาส อยากใช้ทางลัดในการเข้ามาประกอบอาชีพนี้ โดยล่าสุดได้เกิดกระแสข่าวในกลุ่มสายอาชีพนวดว่ามีมิจฉาชีพที่รับทำใบวุฒินวดปลอม เพื่อให้นำมาใช้ขึ้นทะเบียนกับกรม ส.บ.ส. รวมถึงเป็นหลักฐานในการสมัครงานหรือประกอบอาชีพทั้งในและต่างประเทศ กรม ส.บ.ส. ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบกฎหมายสปาหรือพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ขอเน้นย้ำประชาชนที่สนใจประกอบอาชีพนวดอย่าคิดเดินทางลัดด้วยการซื้อ-ขายใบวุฒินวด เพื่อใช้ประกอบอาชีพ เพราะการนวดไทยเป็นวัฒนธรรมและเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยที่มีชื่อเสียงมาแต่ช้านาน ควรตั้งมั่นประกอบอาชีพด้วยความสุจริต

ทั้งนี้ การซื้อ-ขายใบวุฒินวดนอกจากจะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังอาจเป็นอันตรายกับผู้รับบริการนวดด้วย เพราะผู้นวดไม่ได้ผ่านการเรียนนวดมาอย่างถูกต้อง โดยหากกรม ส.บ.ส. ตรวจพบการกระทำผิดดังกล่าว จะดำเนินการขั้นเด็ดขาด โดยสถาบันที่ขายใบวุฒิจะถูกขึ้นแบล็คลิสต์การขอรับรองหลักสูตรครั้งใหม่ และเพิกถอนรายชื่อหลักสูตรที่รับรองไปแล้ว รวมทั้งดำเนินคดีตามกฎหมาย หากมีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกระทำการด้วย ก็จะมีความผิดทั้งทางวินัยและอาญา สำหรับผู้นวดที่นำใบวุฒิปลอมมาขึ้นทะเบียนจะไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน กรณีมีรายชื่อขึ้นทะเบียนก็จะถูกลบชื่อออกจากระบบ ได้รับโทษทางกฎหมาย หมดอนาคตในสายอาชีพนวด

หากผู้ใดพบเห็นการซื้อ-ขายใบวุฒินวด สามารถแจ้งเบาะแสหรือส่งหลักฐานมายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรม ส.บ.ส. ทางแอพพลิเคชั่นไลน์ “@spg5107m” และทางอีเมล crmhss.moph@gmail.com พบกันใหม่ฉบับหน้า สำหรับฉบับนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีจากประเทศไทย

“This is DHSS”

Website :http:// www.medicalhub.org

Facebook’s Fanpage : Medicalhub.TH

E-Mail:this.is.dhss@gmail.com

468x60 ad on post page

Leave a Reply