Texas No.899

 

ข่าวสั้นและข่าวสังคมเท็กซัส –สัปดาห์ที่.. 07-13 มิถุนาฯ 2018…. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 สมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนวัดพุทธดัลลัส จัดงานเลี้ยงอำลาสองคุณครู อาสาสมัครประจำปี น.ส.พิมลพรรณ สังข์ทอง และน.ส.นิภาพร น้อยภักดี ในดอกาสเดียวกันก็เลี้ยงรับ สองครูภาคฤดูร้อน     น.ส.ณัฐฐธิดา รักษาศรี และ น.ส.ปภาวี  ภูทาวัน โดย พระราชกิตติวิมล– ครูใหญ่ ร.ร.วันอาทิตย์วัดพุทธดัลลัส นครดาลลัส เป็นประธานและให้โอวาทแก่ทั้งสี่คุณครู ในโอกาสนี้ น.พ.ไพโรจน์  ประทุมรัตน์ หนึ่งในคณะกรรมการจัดงานได้ได้กล่าวอำลา และ ต้อนรับในนามของสมาคมผู้ปกครอง ด้วย    ซึ่งคุณครูทั้งสี่คนมาจากโครงการครูอาสาสมัครคณะคุรุศาตร์,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย…ป้าทัศนีย์  ทั่งศรี และ ศรัณ  ไม้เต่ง เดินทางมาจากเมืองไทยเพื่อแสดงความยินดีกับหลานชาย ทันตแพทย์หนุ่มโน๊ต-นิติชัย  วงษ์มหามงคล ซึ่งเข้าพิธีมงคลสมรัสกับเภสัชกรสาว Janet  Myong  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. นี้ หลังเสร็จพิธีถือโอกาสท่องเที่ยวชมหลายเมืองในมลรัฐเท็กซัส และ มลรัฐใกล้เคียง  ก่อนทางเดินทางกลับไทย …..

พระราชกิตติวิมล- ครูใหญ่ ร.ร.วันอาทิตย์วัดพุทธดัลลัส นครดาลลัส มลรัฐเท็กซัส ถ่ายภาพกับครูอาสาสมัครจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานเลี้ยงอำลาสองคุณครูประจำปีและ เลี้ยงต้อนรับสองคุณครู ภาคฤดูร้อน พร้อมกับนักเรียน ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนวัดพุทธดัลลัส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ถุนายน 2018

น.พ.ไพโรจน์ ประทุมรัตน์ หนึ่งในคณะกรรมการจัดงาน ขณะกล่าวปราศรัยอำลาแก่สองคุณครู น.ส.พิมลพรรณ สังข์ทอง และน.ส.นิภาพร น้อยภักดี และ ต้อนรับสองคุณครูภาคฤดูร้อน น.ส.ณัฐฐธิดา รักษาศรี และ น.ส.ปภาวี ภูทาวัน

จากซ้าย สองคุณครูประจำปีที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทยตามวาระ น.ส.พิมลพรรณ สังข์ทอง และน.ส.นิภาพร น้อยภักดี และ สองคุณครูฤดูร้อน น.ส.ณัฐฐธิดา รักษาศรี และ น.ส.ปภาวี ภูทาวัน ถ่ายภาพด้วยกันในงานเลี้ยงอำลา และต้อนรับ ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนวัดพุทธดัลลัส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561

น.พ.สันติ ศรีวัฒนกุล (ซ้าย) นายกสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา (TPAA) มีโอกาสพา อดีตนายกฯ น.พ.คริส มาลัยศรี ไปเยี่ยมชม ฟอร์ด อะลาโม ที่นครซาน แอนโทนิโอ ในรายการท่องเที่ยวชมเมือง ระหว่างการประชุมประจำปีของสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา (TPAA) ระหว่างวันที่ 11-14 พ.ค 2018

วิชัย+กฤษติยา วงษ์มหามงคล คุณพ่อคุณแม่ยังหนุ่ม-สาว ถ่ายภาพกับลูกชายทันตแพทย์หนุ่มโน๊ต-นิติชัย วงษ์มหามงคล กับเจ้าสาวสวยเภสัชกร Janet Myong ในพิธีมงคลสมรสเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 2018

สมาชิกทั้งสองครอบครัว “ วงษ์มหามงคล ” และ “Myong ” ถ่ายภาพด้วยกันระหว่างพิธีมงคลสมรสระหว่าง ทันตแพทย์หนุ่มโน๊ต-นิติชัย วงษ์มหามงคล กับเจ้าสาวสวยเภสัชกร Janet Myong อาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 2018

ขณะเดิยทางกลับเมืองไทย เพื่อนๆจาก รร.สายปัญญา นัดเชอร์รี่-ปัทมาวดี อรรถธรรมสุนทร ทานอาหารกลางวันด้วยกันที่ ร้านอาหารทะเล กทม. อาทิ อัจนา กัมปนาทแสนยากร( ขวาสุด) และเอมอร (คนซ้ายสุด) อดีต a senior  flight attendant from Thai airway พร้อม วิลาวัลย์ ( ที่ 2 จากซ้าย) เดินทางจาก แคลิฟอร์เนียซึ่งกลับไปเยี่ยมบ้าน และ ตุ๊ก-พิมพ์ธัญญา(ยืน)

468x60 ad on post page

Leave a Reply