East Coast No.899

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…07-13 มิถุนาฯ 2018……การสื่อสารยุคไซเบอร์ทำให้คนสามารถรับข่าวสารรวดเร็วทันทีทันใด  โดยไม่ต้องรอดู-ฟัง จากวิทยุ และ อ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์อาทิ หนังสือพิมพ์ แต่อย่างไรก็ตามความรวดเร็วจากสื่อออนไลน์นั้นบางครั้งเป็นข่าวหลอก,ข่าวลวง ข่าวเท็จ ฯลฯ  สร้างความสับสนและเสียศูนย์ แก่ผู้เสพสื่อออนไลน์ที่ “อิน” โดยไม่ไตร่ตรอง  ฉะนั้น  จึงมี “กลุ่มไลน์” ขึ้นมา   เพื่อให้ข้อมูล,ข่าวสาร ที่มีประโยชน์แก่สมาชิกใน “กลุ่มไลน์”  และส่วนมากคนใน  “กลุ่มไลน์ ” มักจะมีอุดมการณ์, ความคิด ความอ่าน,ทัศนะคติ และ ค่านิยม ไปทางเดียวกัน….แต่ก็มีสมาชิกบางคนใจดีอยากให้เพื่อนที่รู้จักเข้ากลุ่ม  “กลุ่มไลน์” ก็เติบใหญ่ตามกาลและ แล้วก็มีคนที่มีอุดมการณ์, ความคิด ความอ่าน,ทัศนะคติ และ ค่านิยม ต่างจาก “กลุ่มไลน์” ที่ริเริ่ม  ซึ่งคนเหล่านี้มักจะเสริมแซกเรื่องราวที่ไร้สาระในกลุ่มไลน์    จนสมาชิกดังเดิมบางคนเอือมระอา ถอนตัว และอยากจะถอนตัวไปก็มี  ฉะนั้นสมาชิก “นอกคอก” ที่ถูกเชิญเข้ากลุ่ม  ถ้ามีมรรยาทก็ควรจะสำนึกตนก่อนที่สมาชิกส่วนใหญ่จะลงมิติ “เชิญออก” เพราะเบื่อระอายความคิดที่ไม่ลงรอยกับสมาชิกส่วนใหญ่ในกลุ่ม  จะอยู่หรือจะออกเลือกได้แต่ “ ประชาธิปไตย ” มีกฏมีเกณฑ์ที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม  ส่วนตัวจะชอบไม่ชอบไม่สำคัญ  ถ้าส่วนมากยอมรับและปฏิบัติตามเพื่อความสงบสุขทางใจของชนหมู่มาก….วัดญาณรังษี เมืองสเตอริง,มลรัฐเวอร์จิเนีย จัดพิธีทำบุญวันวิสาขบูชา  เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2018 โดย พระครูสิริธรรมวิเทศ (อุดม อุตฺตมสีโล) เจ้าอาวาส  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ น.อ.ระวิน  ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจำกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี ตัวแทน ออท.วีรชัย  พลาศรัย เอกอัครราชทูตประจำ ดี.ซี. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมภรรยา ณาญาตา  ถนอมสิงห์ ร่วมในพิธี นอกจากนั้นยังมี ผู้ช่วยทูต ท.อ.น.อ.ณัฐพล +นพวรรณ  นิยมไทย , เจ้าหน้าที่จาก สอท. และพุทธศาสนิกชน  ไปร่วมทำบุญด้วย….Thai D.C Forum จัดรายการสังสรรค์ “สภาก๋วยเตี๋ยว ” ด้วยรายการพิเศษ น.พ.พินิจ  กุลละวณิชย์ พูด เรื่อง “การเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มิ.ย. นี้  มีสมาชิกและผู้สนใจร่วมรายการ 48 คน  รวบรวมเงินจากสมาชิกได้ $550.00 ส่งช่วย ASTV ทุกคนได้ความรู้  สนุกสนานพบปะเพื่อน ๆ และมีอาหารและขนมหวานให้ทานอร่อยไปทีเดียว…. เพื่อสนับสนุนลูกครึ่งไทย-อเมริกัน คลิฟ  กรีน ผู้ลงสมัครกรรมการพรรคเดโมเครต เจ้าหน้าที่ VOA พินิจการณ์  ตุลาชม ไปสัภาษณ์หัวคะแนนคนไทยย่าน College Park,มลรัฐแมริแลนด์ สุเมธ  ศิระวจนกุล ที่บ้านเมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน นี้ จะออกอากาศเร็วๆนี้  ก่อนเลือกตั้งวันที่ 26 มิถุนาฯ  ชาวไทยย่านนั้นผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนไปเสริมพลังให้ลูกหลายไทยด้วย…เมื่อวันเสาร์ที่ 2  มิถุนายน ศกนี้  ชมรมอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย , นิวยอร์ก,ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่ชาวต่างชาติ  ในงาน 21th Asian American Heritage Festifal ที่ Kensico Dam Plaza,นครนิวยอร์ก  ซึ่งมีหลายประเทศในย่านเอเซียอาคเนย์เข้าร่วมในงาน ครั้งนี้   สำหรับประเทศไทย  สิรินาฎ  เดวิโดวิส ประธานชมรมฯ นำทีมนาฏศิลป์ไทย ซึ่งฝึกสอนการร่ายรำโดย ครูกานดา  กนกแก้ว  และ ครูธงชัย  สามสี  แต่งบทเพลงศิลปินพื้นบ้านอาเซียน  ศิลปินบนเวทีอาทิ จุฑามาศ  จันทร์วงศ์, อมรา คูปเปอร์, การดา กนกแก้ว, เจียว ดีทาทา, และ นิรมล  ศิริวงศ์ ซักเคอร์…. .ประสพความสำเร็จอย่างสูง สำหรับงาน “ ไทยแฟร์” ที่ วัดวชิรธรรมปทีป, ลองไอส์แลนด์ นิวยอร์ก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน ศกนี้…..เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน ศกนี้ สมาชิกชมรมคนไทยในเพนซิลเวเนีย โดยการนำของ รัตนาภรณ์ ซาเวอร์ มีการประชุมสามัญประจำปี ที่ร้านอาหาร Thai Thani, Strousburg , Pa สมาชิกที่ร่วมประชุม อาทิ นฤมล สมิท,ดวงกมล สุรินภัณฑ์,อภิลัย แฮริส, แพทติ  ดีมาร์โก,เพ็ญ พัทราพรณ์, ลาลิดา แรนจิท และ ชานทิพย์  ท้าสคาเรลล่า การประชุมครั้งนี้ก็เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะจัดงานสามัคคีประจำปี ซึ่งจะมีขื้นในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2018…เพื่อน ๆ  อาทิ ชานทิพย์ ท้าสคาเรลล่า,แพทติ  ดีมาร์โก,นวลฉวี  ดีสเต็ฟฟาโน,อภิลัย แฮริส,ป้าแต๋ว และ  มณฑา  ดีแอส ได้ข่าวโพยม  ศรีละบุตร ไม่สบายเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลายวัน ออกจากโรงพยาบาลพักฟิ้นที่บ้าน   เพื่อนๆพากันไปเยี่ยมเยือน พร้อมมอบเงินเป็นของขวัญให้กำลังใจด้วย…. ดีอกดีใจ ที่ลูกชาย สหเขตร  เพ็ญสุต รับปริญญาตรีสาขา Computer Science  จาก Brown University, Rhode Island เมื่อปลายเดือน พ.ค. 2018  อ.ท.ประโยชน์  เพ็ญสุต อัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์  และ ภรรยา สุมนา  เพ็ญสุต  เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับลูกชาย ซึ่ง จะไปทำงานที่ Microsoft หลังจากนี้  บร้าโว้…!.เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค.นี้  ด้วยการประสานงานของ วิเศษ  สวนปาน และ พวงทิพย์   อิถรัชด์ นักกอล์ฟย่านปริมณฑล ดี.ซี. 56 คน อาทิ จินดา  อินทวงศ์,อุทิศ  เภกะนันท์,พิศมัย ณ น่าน +วัชรินทร์,ปรียา สมหมาย  พัวตระกูล,พิศมัย ณ น่าน  จุทิน, พร้อมจิตต์ + สุเทพ  ขำสกุล,วันทนีย์  รุจิเรข,วีระศักดิ์  พยัคฆมันตร์,นิรันดร์  วงศ์ปุกแก้ว, สุเมธ รังสิกุล, หับ  ชูจันทร์,และ มาร์ก  ขำสกุล ฯลฯ พร้อมใจลงสนามที่ Red Gate Golf Course, Rockville, MD ได้เงินช่วย วัชรินทร์  จุทิน  รักษาพยาบาล  $3,000.00 พิศมัย  จุทิน ทุกๆ คนที่ให้การสนับสนุนและเป้นกำลังจในยามเจ็บไข้ได้ป่วยครั้งนี้….สมาคมศิษย์เก่าจุฬาฯ ภาคพื้นมิดแอ๊ตแลนด์ติก กำหนดจัด “ ปิคนิค” ประจำปี 2018 ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน นี้ ที่ Black Hill Regional Park เมือง Montgomery,มลรัฐแมริแลนด์ เริ่มงานตั้งแต่เวลา 11.00 -16.00 น. สมาชิกที่มีเสื้อ “ The 100th CU Anniversary ” ใส่ไปด้วย  และใครมีเพื่อน ก็ชักชวนไปร่วมสังสรรค์กันด้วย  นายกฯ สมชาย  ภาอาภรณ์ แจ้งข่าว……ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัว “โยธาบริบาล” ในโอกาสที่สูญเสียคุณพ่อ สุชีพ  โยธาบริบาล ด้วยสิริอายุ 95 ปี ฌาปนกิจไปเรียบร้อยที่วัดจันทาราม  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน นี้….อีกราย สุภาพ  กิจผลิต  จากไปด้วย สิริอายุ 83 ปี ฌาปนกิจไปเรียบร้อยที่วัดชายเขาอำเภอลานสะกา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน นี้ 

สวัสดี  พบกันใหม่สัปดาห์หน้า   “อินทรี  เหินฟ้า”

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.61 ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจำกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. น.อ.ระวินและภรรยา ณาญาตา ถนอมสิงห์ (คู่ซ้าย) ผู้แทน ออท.วีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตประจำ ดี.ซี. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมพิธีวันวิสาขบูชา ณ วัดญาณรังษี มลรัฐเวอร์จิเนีย ถ่ายภาพกับ ผู้ช่วยทูตท.อ. น.อ.ณัฐพล +นพวรรณ นิยมไทย

พระครูสิริธรรมวิเทศ (อุดม อุตฺตมสีโล) เจ้าอาวาสวัดญาณรังษี เมืองสเตอริง,มลรัฐเวอร์จิเนีย พร้อมคณะสงฆ์ ถ่ายภาพร่วมกับ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ น.อ.ระวิน+ณาญาตา ถนอมสิงห์ และ ผู้ช่วยทูต ท.อ. น.อ.ณัฐพล +นพวรรณ นิยมไทย และส่วนหนึ่งของพุทธศาสนิกชนที่ไปร่วมทำบุญ วันวิสาขบูชาเมื่อวันที่ 27 พ.ค. นี้

ส่วนหนึ่งของสมาชิกสมาคมแพทย์ไทยนอเมริกาและ ครอบครัว ที่ไปร่วมในการประชุมประจำปีของสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา (TPAA) ซึ่งจัดที่นครซาน แอนโทนิโอ,มลรัฐเท็กซัส ระหว่างวันที่ 11-14 พ.ค. 2018 ถ่ายภาพด้วยกัน

อ.ท.ประโยชน์ เพ็ญสุต และ ภรรยา สุมนา เพ็ญสุต เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับลูกชาย สหเขตร เพ็ญสุต ซึ่งจบปริญญาตรีสาขา Computer Science จาก Brown University} Rhode Island รับเมื่อปลายเดือน พ.ค. 2018 และจะไปทำงานที่ Microsoft

หนึ่งในก๋วนกอล์ฟ จาก 56 คน ซึ่งลงสนามเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2018 ที่ Red Gate Golf Course, Rockville, MD เพื่อหางเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลให้แก่วัชรินร์ จุทิน นายกสมาคมไทยชาวใต้ ดี.ซี. ในภาพจากซ้ายพวงทิพย์ อิถรัชด์,สมหมาย พัวตระกูล,โจ แก้วจินดา ,จินดา อินทวงศ์, อุทิศ เภกะนันท์, วัชรินทร์ จุทิน,ปรียา พัวตระกูล,พิศมัย ณ น่าน จุทิน และ พร้อมจิตต์ ขำสกุล

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2018 ชมรมอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย,นิวยอร์ก ไปแสดงโชว์ ในงาน 21th Asian American Heritage Festifal at Kensico Dam Plaza, NY ศิลปินผู้แสดง อาทิ จุฑามาศ จันทร์วงศ์, อมรา คูปเปอร์,การดา กนกแก้ว, เจียว ดีทาทา, และนิรมล ศิริวงศ์ ซักเคอร์

สิรินาฎ เดวิโดวิส (ที่ 3จากซ้าย ) ประธานชมรมอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย นิวยอร์ก ได้ร่วมแสดงโชว์นาฏศิลป์ไทย ในงาน 21th Asian American Heritage Festifal at Kensico Dam Plaza, NY  เมื่อวันเสาร์ที่ 2  มิถุนายน ศกนี้ ถ่ายภาพกับนักแสดงอื่น ๆ

สมาชิกชมรมชาวไทยในเพนซิลเวเนีย โดยการนำของ รัตนาภรณ์ ซาเวอร์ มีการประชุมสามัญประจำปี ที่ร้านอาหาร Thai Thani , Strousburg ,มลรัฐเพนซิลเวเนีย เสร็จแล้วคณะกรรมการชุดใหม่ ถ่ายภาพด้วยกัน จาก ซ้าย นฤมล สมิท,ดวงกมล สุรินภัณฑ์,อภิลัย แฮริส, แพทติ  ดีมาร์โก,เพ็ญ พัทราพรณ์, ลาลิดา แรนจิท และ ชานทิพย์ ท้าสคาเรลล่า

โพยม ศรีละบุตร(นั่งกลางแถวหลัง) ไม่สบายเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลายวัน ขณะนี้ออกจากโรงพยาบาลพักฟิ้นที่บ้าน เพื่อนๆในเพนซิลลเวเนีย รู้ข่าวพากันไปเยี่ยมเยือนให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินให้เป็นของขวัญด้วย นั่งแถวหน้า ชานทิพย์ ท้าสคาเรลล่า,แพทติ  ดีมาร์โก  แถวหลังจากซ้าย นวลฉวี  ดีสเต็ฟฟาโน, อภิลัย แฮริส,โพยม ศรีละบุตร,ป้าแต๋ว และ มณฑา ดีแอส

ลีลาออ่นช้อย ลูกหลานไทย ที่ไปแสดงการร่ายรำโชว์ ในงานไทยแฟร์ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ นิวยอร์ก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน ศกนี้

468x60 ad on post page

Leave a Reply