East Coast No. 873

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…30 พฤศจิกาฯ-06  ธัาฯ  2017…..เนื่องด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้มีพระราชโองการให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยใน 3 วาระ ได้แก่ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ในโอกาสนี้ อุปทูต ภัทราวรรณ  เวชชศาสตร์ แจ้งว่าทางสถานเอกอัครราชทูตฯ( สอท) กำหนดจัดงานฉลองวันดังกล่าวประจำปี 2560  ในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 18.30 – 20.30 น.ที่ห้อง Grand Ballroom โรงแรม Fairmont- 2401 M St. NW.,Washington,D.C 20037 โดยเชิญแขกผู้มีเกียรติทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมในงานครั้งนี้ ตาม วันและเวลาดังกล่าว โดยงานสำคัญนี้เป็นงานพิธีการ จึงขอความกรุณาทุกท่านที่จะไปร่วมฉลองฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่เว็บไซท์ สอท. http://thaiembdc.org/th/registration-for-national-day/ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เพื่อรับบัตรเข้าร่วมงาน และขอความร่วมมือในการแต่งกายเป็นชุดไทยหรือชุดสากลสุภาพในงานดังกล่าว  จะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศรัณย์ สุวรรณเนตร โทร. (202) 640-5671 และ/หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ protection@thaiembdc.org และอรัญญา  จันทร์ลอย โทร. (202) 640-5325 และ/หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ regis@thaiembdc.org ……หลั่งน้ำตา  ทำดีที่สุดแล้ว  แต่ก็โดนเด้งไม่รั้งตำแหน่งที่ไหนอีก อดีต รมว.การท่องเที่ยว และ กีฬาฯ กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร สะอึกสะอื้นก่อนประกาศรายชื่อรัฐมนตรีชุดใหม่ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2560   จะว่าไปแล้วในสายตาของเรา อดีต รมว.การท่องเที่ยวทำงานดีมากทีเดียวมีผลงานให้เห็นหลายโครงการ   แต่ที่ไม่ติดโพย คณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 5 สาเหตุอาจจะเพราะว่า นายกประยุทธ์  จันทร์โอชา กำลังวางแผนจะนั่งเก้าอี้นายกฯ ในการเลือกตั้งในปี 2561  ฉะนั้นจึงต้องวางแผนกลยุทธ์ที่จะหาเสียงสนับสนุน  ดังจะเห็นได้จากการเอา วีระศักดิ์  โควสุรัตน์ มาแทน  ฉะนั้น อดีต รมว.การท่องเที่ยว กอบกาญจน์ ก็ต้องทำใจและปล่อยวาง “หัวโขน” ตั้งหน้าตั้งตาทำความดีที่ทำมาต่อไป  เพราะ “การทำความดี   ความดีไม่ไปไหนเสียหรอก จะกลับมาตอบสนองวันหน้า ”….เด็กไทยรุ่นใหม่ที่หน้ายกย่องมีมากมาย  แต่วันนี้ขอยกหัวแม่โป้งให้กับ ยิปโซ- อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์ ดาราหนังฒละครที.วี.และ พิธีกร  ที่ออกตัวต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของสุภาพสตรี  อย่างต่อเนื่อง  ส่วนดาราหนุ่ม ฌอห์ณ   จินดาโชติ นักแสดงเด็กรุ่นใหม่ออกมาแสดงจุดยืนและทัศนะคติ สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนชาวไทยแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ มากขึ้น โดยบอกว่า “การเสียภาษี ” เป็นหน้าทีที่ประชาชนทุกคนในประเทศจะต้องทำเพราะเป็น “ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ”ของประชาชนทุก ๆ คน  บราโว้!….Harvard T. H. Chan School of Public Health, มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด  ได้ก่อตั้งทุน Prince Mahidol Fellowship ด้วยงบประมาณ 1.5 ล้าน ดอลลาร์ สำหรับแพทย์หรือนักวิชาการไทยที่จะเรียนต่อที่ Harvard T. H. Chan School of Public Health ซึ่งสืบเนื่องมาจากการประชุม ที่ Harvard University เมื่อปีที่แล้ว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติของ สมเด็จพระราชบิดาที่   โดยจุดประสงค์ตั้งทุนครั้งนี้ก็เพื่อให้แพทย์ไทยหรือนักวิชาการไทยที่จะมาเรียนที่ Harvard university อย่างไรก็ตามกองทุนนี้ยังต้องการ  การบริจาคจากผู้ศรัทธาเพื่อสนับสนุนการศึกษาของแพทย์ไทยและนักวิชาการไทยให้รับรับความรู้ความชำนาญในสาขาที่สนใจต่อไป…สถาปนิกหนุ่ม สุรพล  สัจจวาณิชย์ จากเมืองเอเปคฒมลรัฐนอร์แคโรไลน่า  เดินทางถึงกรุงเทพฯเพื่อร่วมฉลองครบรอบ50 ปีของสถาปนิกรุ่นน้องจุฬาฯรุ่น 2510  ซึ่งจัดเมื่อวันพรุ่งนี้ 26 พ.ย. นี้  เสร็จงานน้องชายนำเที่ยวทั่วไทยไปหลายแห่ง ก่อนจะกลับอเมริกา ในวันที่ 2 ธ.ค. นี้….เสร็จร่วมพิธีหล่อพระนอนที่วัดโปรดเกศเชษฐาราม ดร.พระมหาปิยะ  อุตฺตมปญฺโญ  พาโยมพ่อไปทัศนะศึกษาอินเดียเพื่อเยี่ยมชมศึกษาและนมัสการปูชนียสถานทางพุทธศาสนาอาทิ สถานที่เกิด,ตรัสรู้,ปรินิพาน,ปฐมเทศนา และอื่น ๆ ……ทราบว่าขณะนี้  ดร. พระวิเทศรัตนาภรณ์ ( พระมหาถนัด อตฺถจารี )  ได้นำญาติโยมไปท่องเที่ยวประเทศเมียนม่า…..ทราบข่าวว่า พระอาจารย์น้าว  นนฺทิโย เดินทางไปทำศาสนกิจ ที่เมืองไทย แต่ ฤดี   เจคอปป์ ซึ่งอยู่เมืองไทยขณะไม่รู้ว่าท่านจำวัดที่ไหน?  เลยอดไปมัสการ…. ….สวัสดิ์  นันทบุตร แฟนพันธ์แท้ Thai D.C. Forum  และ อดีตพันธมิตร ดี.ซี. ได้จากเพื่อน ๆ ไปอย่างสงบเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2017 จะมีพิธีฌาปนกิจที่ Everly-Wheatley  Funeral Home-1500 W. Braddock Rd., Alexandria,VA.22302 ในวันที่ 10 ธันวาคม นี้  ในพิธีสวดพระอภิธรรมและ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ที่วัดธรรมประทีป ดี. ซี. มีสมาชิก Thai D.C Forum และเพื่อน ๆ ไปร่วมมากหน้าหลายตา อาทิ  น.พ.ยรรยง + มาลินี  ยรรยงยิ่ง,วิไล  อิสระนุวัฒน์กุล,วิชัย+วรพักต์  ยงค์ประดิษฐ์, สุธี ศุภมงคล, ธัชพงศ์+จารุณี  จันทรปรรณิก,ผ่องศรี +แลรี่ Barrett,สยมพร  สีวะรา,พจน์+ปราณี  วีรจิตรเทวิน, น.พ.วีระศักดิ์+พ.ญ.สาลีวรรณ  ลิมะวรารัตน์ และจอห์น+เพ็ญแข  รีด  เป็นต้น…..ยุพิน  เลาหพันธ์ เจ้าของห้องอาหาร “บางกอก   การ์เด้น” Bethesda  แมริแลนด์  ได้จากลูกๆหลานๆและเพื่อน ๆไปอย่างสงบด้วยสิริอายุ 77 ปี 3  เดือน เมื่อวันที่ 24  พ.ย. 2017 สวดพระอภิธรรมที่วัดไทย ดี.ซี. ตั้งแต่คืนวันเสาร์ที่ 25-29 พ.ย. นี้ และจะมีพิธีฌาปนกิจวันอาทิตย์ที่ 03 ธันวาคม 2017 ที่ Robert A. Pumphrey Funernal Home-7557 Wisconsin Ave., Bethesda MD.20814

สวัสดี  พบกันใหม่สัปดาห์หน้า   “อินทรี  เหินฟ้า”

ระหว่างเดินทางไปทำศาสนกิจที่เมืองไทย พระครูโสภณธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดธรรมประทีป,วอชิงตัน ดี.ซี. มีโอกาสเยี่ยม ลัดดา แล็ปป์ นายกสมาคมฌาปนกิจ ดี.ซี. ซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาฯ ตึกใหม่ ชั้นที่ 17,โซน บี. ห้อง11

ขณะเดินทางเยี่ยมญาติ-มิตร ที่เมืองไทย จากซ้าย วิภา เมฆญารัชชนานนท์,ปรียา พัวตระกูล และ พิศมัย จุทิน ซึ่งหนีหนาวไปอยู่เมืองไทย รู้ข่าว ลัดดา แล็ปป์ นายกสมาคมฌาปนกิจ ดี.ซี. เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬา ถือโอกาสไปเยี่ยมให้กำลังใจ

….เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ศิวาณี ศิระวจนกุล ไปทำบุญถวายสังฆทานที่วัดไทย ดี.ซี. โดยมี พระมหาคำตัล พุทธํกโร เป็นองค์รับถวาย ในโอกาสนี้ อรณี ไวยากร( ซ้ายสุด) ซึ่งเพิ่งเดินทางไปสหรัฐฯ ได้ไปร่วมด้วย

พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และทีมงานให้การต้อนรับตัวแทน สมาคมสตรีไทยในประเทศนอร์เวย์ จากเมืองออสก้า ประเทศนอร์เวย์ วริยา แซ่เล้า ( ซ้ายสุด ) และ นายกสมาคม ไทย-อเมริกัน,นครนิวยอร์ก พ.ญ.สมศรี รัตนประสาทพร(ที่ 2 จากซ้าย) ขณะอาคันตุกะเข้าเยี่ยมคำนับและดูงานที่กระทรวงฯ

เพื่อนๆ และ ทีมงานกงสุลนิวยอร์ก ปี 2106ให้การต้อนรับ เฮียเบิ้ม-อุส่าห์ กิตติกรเจริญ นักธุระกิจชื่อดัง และเจ้าของร้านอาหารBKNY,นิวยอร์ก อย่างอบอุ่นขณะเดินทางกลับมาเยี่ยมเมืองไทย เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน นี้

เพิ่อนเก่า นานๆ เจอกันครั้ง ทองเบิ้ม สุขประไพ อดีตรองกงสุลนิวยอร์ก,เฮียเบิ้ม-อุส่าห์ กิตติกรเจริญ และปรีชา แก่นสา อดีตกงสุลใหญ่เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย ถ่ายภาพด้วยกัน ขณะที่เฮียเบิ้ม เยี่ยมเมืองไทยเมื่อเร็ว ๆนี้

…สุเทพ ขำสกุล อดีตนายกสมาคมชาวใต้ ดี.ซี.( ยืนที่ 3 จากซ้าย) และ ภรรยา พร้อมจิตต์ ขำสกุล( ที่ 7 จากซ้าย) พร้อมพี่ๆ น้อง ๆ และ หลาน ๆ ร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ให้คุณแม่หวานใจ กระแสร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พ.ย. 2560

… สวัสดิ์ นันทบุตร ( แถวหลังที่ 4 จากซ้าย ) แฟนพันธ์แท้ Thai D.C. Forum และ อดีตพันธมิตร ดี.ซี. ได้จากเพื่อน ๆ ไปอย่างสงบเมื่อวันที่ 22 พ.ย. ศกนี้ จะมีพิธีฌาปนกิจที่ Everly-Wheatley Funeral Home-1500 W.Braddock Rd.,Alexandria,VA.22302 ภาพนี้ถ่ายในการพบสังสรรค์ Thai D.C. Forum ประจำเดือน เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2017

ครอบครัว “ เลาหพันธ์” อันประกอบด้วย ลูก ๆ หลานๆ และ พี่น้อง ของ คุณแม่ยุพิน เลาหพันธ์ ซึ่งจากไปอย่างสงบด้วยสิริอายุ 77 ปี 3 เดือน เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2017 ถ่ายภาพด้วยกันในคืนสวดพระภิธรรมที่วัดไทย ดี.ซี.เมื่อคืนวันจันทร์ที่ 27 พ.ย. 2017 จะฌาปนกิจวันอาทิตย์ที่ 03 ธันวาคม 2017 ที่ Robert A. Pumphrey Funernal Home-7557 Wisconsin Ave., Bethesda MD.20814

เพื่อน ๆ พร้อมลูก ๆหลาน ๆ ถ่ายภาพด้วยกันในคืนทำบุญและสวดพระอภิธรรมให้แก่คุณแม่ยุพิน เลาหพันธ์ ซึ่งจัดที่วัดไทย ดี.ซี.เมื่อคืนวันจันทร์ที่ 27 พ.ย. 2017

468x60 ad on post page

Leave a Reply