นิด้าโพลชี้ 3 ปี คนยังพอใจการทำงาน “บิ๊กตู่”

นิด้าโพลเผยคนส่วนใหญ่ยังพอใจการทำงานนายกฯหลังครบ 3 ปี ชี้จุดเด่นที่มีอุดมการณ์-กล้าตัดสินใจ-แก้ปัญหาประเทศ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยประชาชนส่วนใหญ่มีความพอใจต่อการทำงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี แต่ความพึงพอใจของประชาชนมีแนวโน้มลดลงจากการสำรวจครั้งก่อนเมื่อเดือน ก.พ. นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่านายกรัฐมนตรีมีอุดมการณ์และความตั้งใจทำงานเพื่อชาติและประชาชน ตลอดจนมีความกล้าตัดสินใจในประเด็นทางการเมืองและการบริหารที่สำคัญ

“ประชาชนร้อยละ 30.16 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ดีมาก ร้อยละ 48.72 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯได้ค่อนข้างดี ขณะที่ร้อยละ 12.16 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ไม่ค่อยดี ร้อยละ 5.20 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ไม่ดีเลย ร้อยละ 1.76 ระบุ ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ดีในระดับปานกลาง และร้อยละ 2.00 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พบว่า เมื่อรวมสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่าทำงานได้ค่อนข้างดีและดีมาก พบว่า มีสัดส่วนลดลง ส่วนผู้ที่ระบุว่าทำงานได้ไม่ค่อยดีจนถึงระดับไม่ดีเลยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น” เอกสารเผยแพร่ ระบุ

โดยประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 81.28 ระบุว่า นายกรัฐมนตรีมีอุดมการณ์และความตั้งใจทำงานเพื่อชาติและประชาชน ขณะที่ร้อยละ 12.64 ระบุว่า นายกรัฐมนตรีไม่มีอุดมการณ์ คิดแต่จะทำงานเพื่อรักษาอำนาจของตนเองและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ร้อยละ 0.16 ระบุว่า บางเรื่องก็มีอุดมการณ์ แต่ในบางครั้งก็ไม่มีอุดมการณ์ และร้อยละ 5.92 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พบว่า มีสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่า มีอุดมการณ์ลดลงเพียงเล็กน้อย

ด้านความกล้าตัดสินใจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 82.32 ระบุว่า มีความกล้าตัดสินใจในประเด็นทางการเมืองและการบริหารที่สำคัญ ขณะที่ร้อยละ 10.56 ระบุว่า ไม่มีความกล้าตัดสินใจในประเด็นทางการเมืองและการบริหารที่สำคัญ ร้อยละ 0.16 ระบุว่า บางประเด็นมีความกล้าตัดสินใจ

ทั้งนี้ นิด้าโพล ได้สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “3 ปีของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ระหว่างวันที่ 15-17 ส.ค.ที่ผ่านมา จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง

ขอบคุณข่าวโดย  posttoday

468x60 ad on post page

Leave a Reply