Texas No.857

ข่าวสั้นและข่าวสังคมเท็กซัส -สัปดาห์ที่-…ที่.-10-16 สิงหาฯ 2017….ขณะนี้ทางวัดนิเทศศาสนคุณ-ฟลอริดา,เมืองโอกีโชบี้ ยังคงมีกัณฑ์เทศน์ทำความดีตามคำพ่อสอน อุทิศถวายเป็นพระราชกุศ  พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทุกวันอาทิตย์  จนกระทั่งวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม นี้  พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา  จะรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์ได้  โดยติดต่อทางวัดได้ที่ 863-763-5409 หรือที่ พระครูสังฆรักษ์  สรวิชญ์  มารชิโน เจ้าอาวาส 772-353-2373….เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560 มีพิธีมงคลสมรสระหว่าง  Patrick Mc Dermott กับ Anna  เดชะอำไพ บุตรสาว  ของ ศ.ดร. ปราโมทย์.และยุพา  เดชะอำไพ โดยคุณพ่อคุณแม่ บินมาจากเมืองไทย เพื่อมาร่วมงานแต่งงาน ที่ Venue  Noah , Louisville Kentucky และ พี่ชาย Edward. เดชะอำไพ ก็บินมาร่วมด้วย…จากไปอย่างสงบ คุณยายบี-อุไร  ซิมส์ ด้วยสิริอายุ 72 ปี ขณะมีชีวิตอยู่ได้เป็นผู้อุปถัมภ์วัดวาอาราม และ พระสงฆ์พระธรรมทูต มาเป็นเวลาช้านาน  ได้บริจาคร่างกายเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาต่อไป พระโบ-พระบุญรักษ์  สุทโร เรียนเชิญญาติมิตรไปร่วมในพิธีฌาปนกิจให้โยมแม่ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017 ที่Buxton & Bass Okeechobee Funeral Home-400 N. Parrott Ave. Okeechobee, Fl.34972….                  

…ศ.ดร. ปราโมทย์.และยุพา  เดชะอำไพ บินจากเมืองไทยร่วมในพิธีมงคลสมรส ของลูกสาว Anna  เดชะอำไพ กับ Patrick Mc Dermott ที่ Venue  Noah , Louisville Kentucky เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560 พี่ชาย Edward. เดชะอำไพ (ซ้ายสุด) เดินทางมาร่วมด้วย

ขณะมีชีวิตอยู่ คุณยายบี อุไร ซิมส์ ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกขณะร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรม และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

คุณยายบี อุไร ซิมส์ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ พระโบ-พระบุญรักษ์ สุทโร ซึ่งเป็นลูกชาย หลังพิธีอุปสมบทและขณะนี้พระโบได้อยู่ในร่มสาวพัตร มา 5 ปี แล้ว

468x60 ad on post page

Leave a Reply