East Coast No. 850

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…15-21 มิถุนายน 2017….ได้ยินเกือบทุกวันว่าประเทศไทยเราจะเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง“ต้องปฏิรูป” สำนักงานตำตรวจแห่งชาติ,และองค์การโน้น,องค์การนี้ และอะไรต่อมิอะไรมากมายทีเดียว  เพราะมีความเชื่อว่า “ถ้าได้มีการปฎิรูป” แล้วจะทำให้องค์การนั้นดีขึ้นทำงานเพื่อประเทศชาติและสังคมซึ่งจะส่งเสริมให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองแน่นอน   แต่แล้วครั้งแล้วครั้งเล่าการปฎิรูปไม่ได้ทำให้องค์การนั้นทำงานดีขึ้น   เพราะอะไร?  เพราะ “ปฏิรูป” ผิดจุด  สิ่งแรกที่ควรจะ “ปฏิรูป” คือ “การปฏิรูปคน( ตั้งแต่เด็กๆ ) ให้มีจิตสำนึกที่มีคุณธรรม,จริยาธรรม” เมื่อคนมีคุณธรรม,จริยาธรรม” อยู่ในจิตสำนึกแล้ว  การเข้าทำงานในสถานไหน,องค์การใด บุคคลคนนั้นจะใช้ธรรมาภิบาล ในการทำงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เพราะจิตสำนึกที่ประกอบด้วยคุณธรรมได้ตกผลึก แล้ว….เคยลอยหน้าลอยตาอวดโม้ว่าสร้างความเจริญให้วัดบางวัดเพราะตำแหน่งตน  นพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์ อดีต ผ.อ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตอนนี้ ดี.เอสไอ ต้องการจะคุยด้วย  ช่วงนี้หลบหน้าหลบตาเข้ากลีบเมฆ ตอนแรกบอกว่ากลับเมืองไทยไปเคลียร์ตัว ตอนนี้ชาวนครดาลลัส,มลรัฐเท็กซัส ถามหาว่าอยู่ที่ไหน? แต่งงานใหม่ภรรยาไทยได้สัญชาติอเมริกัน….เดินทางไปหลายมลรัฐ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ดร. เกรียงพล พัฒนรัฐ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะ เพื่อร่วมประชุม Chicago Forum และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบรรเทาสาธารณภัยกับเมืองดาลลัส มลรัฐเทกซัส และเขตแฟร์แฟ็กซ์ มลรัฐเวอร์จิเนีย แวะเยือนกรุงวองชิงตัน ดี.ซี ออท.พิศาล มาณวพัฒน์ และภริยา วัญจนา  มาณวพัฒน์  เลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบ เมื่อค่ำวันที่ 12 มิถุนายน 2560 โดยมีผู้แทนชุมชนไทยในกรุงวอชิงตัน สมศักดิ์ +จุฑามาศ อรรถเศรษฐ์ และสุกิจ คณาปราชญ์ เจ้าของกิจการส่งออกกล้วยไม้ไทย Orchid Lei Company จากมลรัฐฮาวาย พร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต (สอท)เข้าร่วม ผู้ร่วมงานได้มีโอกาสหารือแนวทางการพัฒนาบริการจัดการเมือง และนวัตกรรมสมัยใหม่ เช่น ระบบจัดการจราจรทางจีพีเอส,รถยนต์ไร้คนขับและอูเบอร์,การบำบัดน้ำ และการบริการจัดการขยะ เป็นต้น…เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 พุทธสมาคมนานาชาติแห่งอเมริกา (ไอบีเอเอ) ซึ่ง พระวิเทศรัตนาภรณ์เป็นคณะผู้ก่อตั้งในปี 2558 และปัจจุบันเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางวังโม ดิกซี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกับวัดไทยกรุงวอชิงตันจัดพิธีเปิดการสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติครั้งที่ 2 บนภาคพื้นตะวันออกที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ในโอกาสครบรอบ 92 ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) เจ้าอาวาสวัดไทย,ดี.ซี. โดยมีพระมหาเถระและภิกษุณีจากวัดและ สถานปฏิบัติธรรมชาวพุทธในเขตดีซีทั้งไทยและนานาชาติ อาทิ กัมพูชา,เมียนมาร์,ลาว,ทิเบต,อินเดีย เนปาล,ศรีลังกา และเกาหลีใต้ 70 รูป พร้อมพุทธมามกะหลายชาติและคณะทูตานุทูตจากชาติเอเชียในกรุงวอชิงตันเข้าร่วมสาธยาย  ในส่วนของไทย มี อ.ท.ภัทราวรรณ เวชชศาสตร์,วัญจนา มาณวพัฒน์ และชุมชนไทยที่ต่างแต่งขาวนับร้อยร่วมสวดพระสูตรต่างๆ ไปพร้อมกับพระสงฆ์แต่ละชาติที่สลับกันนำสวดตามทำนองของแต่ละชาติ สะท้อนพลังศรัทธาและเอกภาพของพุทธจากนิกายต่างๆ….วัดญาณรังษี วอชิงตัน ดี.ซี.-เวอร์จิเนีย จัดงานเทศกาลอาหารและผลไม้ไทยประจำปี 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 โดยมี ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูตฝ่ายการเกษตร เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ทาง อ.ท.ฝ่ายการเกษตรได้โปรโมทสินค้าเกษตรและสมุนไพรไทยในงานเทศกาลฯ ด้วย อาทิ เม็ดแมงลักผสมน้ำผึ้ง,น้ำใบบัวบก และน้ำว่านหางจระเข้ผสมกลิ่นมะม่วง  นอกจากนั้น อ.ท. วนิดาฯ และทีมงานอาทิ รัชดา สุเทพากุล-ที่ปรึกษา ,เบญจรัตน์ แพร่หลาย-เลขานุการเอก,บัณฑิตา ทองสาริ– อัครราชทูตที่ปรึกษา,และ ภัทรมน  กนิษฐานนท์ -ที่ปรึกษา  ยังได้ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นที่ระลึกที่วัดญาณรังษีในโอกาสดังกล่าวด้วย…วันที่ 11 มิถุนายน 2560 พุทธศาสนิกชนร่วมใจจัดงานสมโภชอายุวัฒนมงคลพระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) ครบ 92 ปี ที่วัดไทย ดี.ซี.ซึ่งประสาร+พวงทิพย์ มานะกุล และครอบครัวเป็นประธานอุปถัมภ์การจัดงานในปีนี้ มีญาติธรรมชาวไทยและต่างชาติจากบริเวณใกล้เคียงและห่างไกล ตั้งแต่มลรัฐฟลอริดาไปจนถึง จ.มหาสารคาม, แพร่ และอุดรธานี เดินทางมาร่วมด้วย  นอกจากนั้นยังมีพระสงฆ์สมณศักดิ์ อาทิ พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคมและอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม และพระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ตลอดจนพระสงฆ์ทั้งไทยและเทศ เช่น พระสงฆ์ลาว,เกาหลี, จีน และศรีลังกา กว่าร้อยรูปเข้าร่วมในพิธี โดย ออท.พิศาล +วัญจนา มาณวพัฒน์ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส  ข้าราชการสถานทูตฯในพิธี อาทิ พ.อ.พิสิษฐ์ ลิขิตสุภิณ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก,ภัทรียา วัฒนสิน –กงสุล,ชวลิต ชุปวา– เลขานุการเอก และครอบครัว ในงานมีการทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์จำนวน 109 รูป โดยสมาคม ชมรม ร้านอาหารไทยและผู้มีจิตศรัทธากว่า 40 รายได้ร่วมกันเปิดโรงทานพร้อมมีการแสดงดนตรีและรำไทยโดยนักเรียน ร.ร.วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในงาน ชุติมา รอดอยู่สุข อ่านบทกลอนซึ่งเป็นที่ประทับใจผู้ได้ฟัง  ในปีหน้า ปราณี เทพธาราคุณ และกลุ่มพลังบุญซึ่งจะเป็นคณะกรรมการจัดงาน…สุพัฒน์ และพรชุดา อินฟ้าเเสง ใด้เชิญเพื่อนๆทานอาหารเที่ยงที่ร้าน BKNY,Woodside,นครนิวยอร์ก เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน ศกนี้ เพื่อมอบเเหวนเพชร ให้คุณวัชเรศร วิวัชรวงศ์ ผู้ก่อตั้งกองทุนการศึกษา Thai Heritage Scholarship Fund เพื่อนำไปออกบัตรจับรางวัล Raffle นำเงินที่ได้เข้ากองทุนการศึกษา ผู้สนใจจะสบับสนุนโครงการนี้ สามารถติดต่อได้ที่ พรชุดา + สุพัฒน์ อินฟ้าเเสง ( 203-556-2552 or 203-685-6997)  เเละวิไลพรรณ พงษ์ศรีโรจน์…เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน ศกนี้ ที่ศูนย์วัฒนธรรมเเห่งรัฐนิวยอร์ก มีการจัดงาน The 15th Annual Thai Cultural Day (วันวัฒนธรรมไทย ) ในวันปิดภาคเรียนของศูนย์ฯ พร้อมมีพิธีมอบประกาศนียบัตรเเก่เด็กนักเรียนที่เรียนจบการศีกษาประจำปี 2559 ด้วย ส่วนตอนบ่ายมีการเเสดงต่าง ๆเด็กนักเรียน ซึ่งคุณวัชเรศร วิวัชรวงศ์ เป็นเเขกรับเชิญพิเศษ โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก สุจิตรา  ปาลีวงศ์ ประธานศูนย์ฯ ในงานนี้มีผู้ปกครองและผู้สนใจเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการรับประกาศนียบัตรของเด็กๆ และร่วมชมการแสดงต่างๆ ของเด็กอยางสนุกสนานทีเดียว….Asian Pacific American Legal Resource Center ( APALRC ) จะฉลองครบ 19 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิ.ย. นี้ ที่ China Garden in Rosslyn,VA-1100 Wilson Blvd.,VA.22209 , Raha  Wala , Director of National Security Advocacy at Human Rights First เป็นวิทยากร เริ่มงานเวลา 6.30 to 9.30 PM….สมาคมศิษย์เก่านิสืตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดงานปิคนิค ประจำปี วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน ศกนี้ เวลา 11.00 AM -4.00 PM ที่ shelter C ที่ Black Hill Regional Park, Montgomery มลรัฐแมริแลนด์….พ.ญ.สิริพร  กุมกำม์ธร นายกสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา (TPAA).ฝากแสดงความเสียใจกับครอบครัว “ธนะนพวรรณ” ในการจากไปอย่างสงบของ น.พ.เฉลิมพล  ธนะนพวรรณ จุฬาฯ รุ่น 20 จะมีพิธีฌาปนกิจวันอาทิตย์ 18 มิ.ย.นี้ ที่ Hollywood Forever ,Los Angeles, CA น.พ.วิศิษฐ์  ชาติสุทธิพันธ์ ประธานสาขาภาคตะวันตก แจ้งข่าว..  

….สวัสดี  พบกันใหม่สัปดาห์หน้า   “อินทรี  เหินฟ้า”

ระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2560 สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ประชุมสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 41 ที่วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา พร้อมจัดงานสมโภช ครบ 35 ปี วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า ซึ่งมีพระสงฆ์ทั่งโลกร่วมประชุมประมาณ 300 รูปภาพนี้ พระวิเทศรัตนาภรณ์ (รูปที่ 2 จากซ้าย) เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ ฯ และพระมหาอุดม ปภงฺกโร เจ้าอาวาสวัดป่าสันติธรรม ถ่ายภาพกับเพื่อนพระเป็นที่ระลึก และ สุชาติ สุขสำราญ(นั่ง) ที่ไปร่วมในพิธี

ขณะไปร่วมพิธีและเป็นประธานฝ่ายฆราวาสกล่าวในพิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 41 ของ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ระหว่างการประชุมเมื่อวันที่ 2 – 4 มิ.ย. ศกนี้ อ.ท.ภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ (ที่ 6 จากซ้าย) ได้พบปะสังสรรค์และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากแกนนำชาวไทย ในคืนวันที่ 1 มิถุนายน ศกนี้ ที่ร้านไทยเบย์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 พุทธสมาคมนานาชาติแห่งอเมริกา (ไอบีเอเอ) ร่วมกับวัดไทยกรุงวอชิงตันจัดพิธีเปิดการสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติครั้งที่ 2 บนภาคพื้นตะวันออกที่วัดไทย,ดี.ซี. ในโอกาสสมโภชอายุวัฒนมงคล 92 ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) เจ้าอาวาสวัดไทย,ดี.ซี.โดยมีงานตั้งแต่วันที่ 8-10 มิ.ย. นี้ พุทธมามกะผู้ร่มงานถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับพระสงฆ์ หน้าวิหาร

ก่อนพิธีสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติครั้งที่ 2 บนภาคพื้นตะวันออกที่วัดไทย,ดี.ซี. ได้มีพธีแห่พระไตรปิฎกรอบวิหาร โดยสองครูสาวที่มาประจำสอนศิลปวัฒนธรรมไทยที่วัดไทย ดี.ซี. ครูศิริกาญจน์ จันทร์โสภา (ครูเอี้ยม) และ ครูเยาวมาลย์ พูลกิจวัฒนา(ครูทอรุ้ง) ถือป้ายนำขบวน

พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนที่ไปร่วมในงาน สมโภชอายุวัฒนมงคลพระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) ครบ 92 ปี ที่วัดไทย ดี.ซี. เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยกันหน้าวิหาร

ส่วนหนึ่งของพุทธศาสนิกชนที่ไปร่วมทำบุญในงาน เทศกาลอาหารและผลไม้ไทยประจำปี 2560 ที่วัดญาณรังษี, วอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ศกนี้ ถ่ายภาพด้วยกันกับพระสงฆ์หน้าพระพุทธรูปประธานในวิหาร

ทีมอัครราชทูตฝ่ายการเกษตร นำโดย ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ขณะร่วมกันปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกในงานเทศกาลอาหารและผลไม้ไทยประจำปี 2560 ซึ่งจัดที่วัดญาณรังษี วอชิงตัน ดี.ซี.-เวอร์จิเนีย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ศกนี้

ส่วนหนึ่งของพุทธศาสนิกชนที่ไปร่วมทำบุญในงานเทศกาลอาหารและผลไม้ไทยประจำปี 2560 ที่วัดญาณรังษี วอชิงตัน ดี.ซี.-เวอร์จิเนีย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ศกนี้ ถ่ายภาพด้วยกันในวิหารหน้าพระพุทธรูปประธาน

โฉมหน้าทีมสำนักงานอัครราชทูตฝ่ายการเกษตร และเจ้าหน้าที่ประจำสถานเอกอัคราชทูต(สอท) ที่ไปเปิดคูหาในงานเทศกาลอาหารและผลไม้ไทยประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ศกนี้ ที่วัดญาณรังษี วอชิงตัน ดี.ซี.-เวอร์จิเนีย จากซ้าย รัชดา สุเทพากุล-ที่ปรึกษา เบญจรัตน์ แพร่หลาย-เลขานุการเอก, ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร-อัครราชทูต, บัณฑิตา ทองสาริ-อัครราชทูตที่ปรึกษา, และ ภัทรมน กนิษฐานนท์- ที่ปรึกษา

พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง(ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ขณะมอบของที่ระลึกให้แก่ ออท.พิศาล มาณวพัฒน์ ระหว่างงานเลี้ยงรับรองคณะของผู้ว่าฯ กทม. เมื่อคืนวันที่ 12 มิถุนายน นี้.ที่ทำเนียบ ซึ่ง ออท.พิศาล+วัญจนา มาณวพัฒน์ จัดเลี้ยงรับรอง โดยมี ดร. เกรียงพล พัฒนรัฐ รองปลัดกทม.(ซ้าย) เป็นสักขีพยาน

คณะของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทั้ง 14 คนถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ เจ้าภาพ ออท.พิศาล+วัญจนา มาณวพัฒน์ ในงานเลี้ยงรับรองซึ่งจัดที่ทำเนียบเมื่อคืนวันที่ 12 มิถุนายน 2560 โดยมีผู้แทนชุมชนไทยในกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.อาทิ สมศักดิ์+จุฑามาศ อรรถเศรษฐ์ และสุกิจ คณาปราชญ์ เจ้าของกิจการส่งออกกล้วยไม้ไทย Orchid Lei Company จากมลรัฐฮาวาย พร้อมข้าราชการประจำ สอท.เข้าร่วมด้วย

ควันหลงในงาน“ 20th Annual Asian American Celebrationที่ the Greater Richmond Convention Center เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ศกนี้ ซึ่งคูหาวัฒนธรรมไทย เป็นจุดสนใจแก่เข้าชมงานเป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่งของทีมงานจากชุมชนไทยที่รวมพลังในความสำเสร็จครั้งนี้ อาทิ ดร.จรรยาณี บุญมี กริ๊ฟฟิ่น,นิภาพร จิตรประทักษ์,ศิริพร ศรีเทวฤทธิ์ และ อมรรัตน์ ชมรักษ์( จากซ้าย 1,3,4&7 ) และนักแสดง

สุพัฒน์+พรชุดา อินฟ้าแสง( ที่ 2&3 จากซ้าย) เจ้าของธุรกิจเพชรนิลจินดา เชิญเพื่อน ๆ ทานอาหารเที่ยงด้วยกันเมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิ.ย.2017 พร้อมมอบแหวนเพชรหนึ่งวงให้กองทุนการศึกษา Thai Heritage Scholarship Fund ของคุณวัชเรศร วิวัชรวงศ์ เพื่อนำไปขายจับฉลากรางวัล (Raffle) หาเงินเข้ากองทุน ถ่ายภาพกับผู้แทนเบียร์ช้าง เดชา เลาหศักดิ์ถาวร ( คนแรกจากซ้าย) และ เจสัน พูนผล

คุณวัชเรศร วิวัชรวงศ์ (นั่งที่ 7 จากซ้าย) ผู้ก่อตั้งกองทุนการศึกษา Thai Heritage Scholarship Fund ถ่ายภาพด้วยกันกับเพื่อน ๆที่ไปร่วมทานอาหารเที่ยงด้วยกันเมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิ.ย.2017

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน ศกนี้ ที่ศูนย์วัฒนธรรมเเห่งรัฐนิวยอร์ก มีการจัดงาน The 15th Annual Thai Cultural Day,ซึ่งเป็นวันปิดภาคเรียนของศูนย์ฯ ได้มีการมอบประกาศนียบัตรการศีกษาประจำปี 2559 เเก่เด็กนักเรียน ตอนบ่ายมีการจัดงานการเเสดงของเด็กๆ เด็กนักเรียนถ่ายภาพด้วยกันบนเวทีแสดง ก่อนแยกย้ายกลับบ้าน

468x60 ad on post page

Leave a Reply