Texas No.842

ข่าวสั้นและข่าวสังคมเท็กซัส -สัปดาห์ที่-…20-26 เมษาฯ 2017…วัดพุทธดัลลัส,เมืองดาลลัส,มลรัฐเท็กซัส จัดงานวันสงกรานต์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560 ด้วยการทำบุญตักบาตร,สรงน้ำพระพุทธรูป และ พระสงฆ์  โดยพระเทพสารสุธี –เจ้าอาวาสวัดพุทธดัลลัส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประกอบพิธี  นอกจากนั้นยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย นานาชนิด พร้อมกันนี้มีพี่น้องชาวไทยมาออกร้านขายอาหารหวานคาวมากมาย  ผู้ไปทำบุญอิ่มท้องอิ่มบุญไปตาม ๆ กัน ทีเดียว….เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 สุนิสา+เรืองเดชา  ชาภูมี ประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมให้ คุณพ่อสงค์  สุปัญบุตร ซึ่งมรณะภาพ ด้วยสิริอายุ 91 ปี ที่ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ และ ได้ฌาปนกิจ ไปแล้วที่วัดบ้านหนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ โดยมีหลานสาว เจนจิรา  ชาภูมี ร่วมในพิธีสวดพรอภิธรรม ที่วัดพุทธดัลลัส ด้วย

พระเทพสารสุธี –เจ้าอาวาสวัดพุทธดัลลัส และพระสงฆ์ ขณะทำพิธีทางศาสนาในงานทำบุญวันสงกรานต์ ที่วัดพุทธดัลลัส เมืองดาลลัส ,มลรัฐเท็กซัส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560

พุทธศาสนิกชนที่ไปร่วมทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ ที่วัดพุทธดัลลัส เมืองดาลลัส ,มลรัฐเท็กซัส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน นี้ กำลังสรงน้ำพระเพื่อเป็นศิริมงคล ตามประเพณี

อาสาสมัครกำลังเข็นรถพระพุทธรูปเพื่อนำไปประดิษฐานให้พุทธมามกะได้สรงน้ำพระตามประเพณี เนื่องในวันสงกรานต์ ที่วัดพุทธดัลลัส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 เมษาฯ นี้

ดร.เคน เทพโภชน์ พร้อมภรรยา สุรีย์ เทพโภชน์,กัญญา เรืองอร่าม และ พุทธศาสนิกชนขณะสรงน้ำพระพุทธรูปในวันสงกรานต์ที่วัดพุทธดัลลัส เมืองดาลลัส,มลรัฐเท็กซัส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน นี้

นักเรียนโรงเรียนวัดพุทธดาลลัส กำลังบรรเลงเพลงไทยเสริมบรรยายไทยๆ ในงานทำบุญฉลองสงกรานต์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน นี้ ที่วัดพุทธดัลลัส,เมืองดาลลัส,มลรัฐเท็กซัส

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ลูกและหลาน สุนิสา+เรืองเดชา ชาภูมี และ หลาน เจนจิรา ชาภูมี และ ญาติ-มิตร จัดพิธีสวดพระอภิธรรม ให้แก่คุณพ่อสงค์ สุปัญบุตร ผู้ถึงแก่กรรมด้วยสิริอายุ 91 ปี ที่ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

สุนิสา- เรืองเดชา ชาภูมี และ หลานสาว เจนจิรา. (นั่งตรงกลาง) ชาภูมี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในงานสวดพระอภิธรรม ให้แก่คุณพ่อและคุณตา สงค์ สุปัญบุตร เมื่อวันที่ 12 เมษายน นี้ ที่วัดพุทธดัสลัส

ลูก,หลาน พร้อม ญาติ-มิตร ที่ไปร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรม ให้แก่คุณพ่อสงค์ สุปัญบุตร ที่วัดพุทธดัสลัส เมื่อวันที่ 12 เมษายน นี้ ถ่ายภาพด้วยกันในงานหลังเสร็จพิธี

468x60 ad on post page

Leave a Reply