รู้สิทธิ์ของคุณ ด้านการอพยพ

Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)

  • ยังไม่ได้รับการยกเลิกโดยฝ่ายบริหารใหม่ แต่อนาคตของโปรแกรมยังคงไม่แน่นอน
  • เนื่องจากความไม่แน่นอนในอนาคตของโปรแกรม DACA ก็ไม่ควรที่จะยื่นใบสมัครโปรแกรม DACA ในเวลานี้
  • ผู้ใดที่ได้รับ DACA ที่มีประวัติอาชญากรรมเราขอให้ให้พูดคุยกับทนายความหรือตัวแทน BIA ก่อนทำการสมัครต่ออายุการอนุมัติการจ้างงานเนื่องจากจัดลำดับความสำคัญของการบังคับใช้กฎหมายต.ม.ที่เพิ่งประกาศบังคับใช้
  • สำหรับการยื่นใบสมัคร DACA ในตอนนี้จะไม่ได้รับประกันว่าจะได้รับใบอนุญาตทำงาน
  • ค่าธรรมเนียมการยื่นอาจจะไม่สามารถได้รับการคืนเงินได้ถ้าโปรแกรม DACA ถูกยกเลิก
  • นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นผู้ที่มีสิทธิ์ได้การต่ออายุ DACA สามารถดำเนินการยื่นในขณะนี้

 

 

Advance Parole (การขออนุญาตเดินทางล่วงหน้า)

  • เราไม่แนะนำให้คุณยื่นขออนุญาตเดินทางล่วงหน้าในขณะนี้ (รับการอนุมัติการเดินทางระหว่างประเทศ)
  • คนที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาในเวลานี้ที่ทำขออนุญาตเดินทางเราขอให้กลับไปที่สหรัฐอเมริกาโดยเร็วที่สุด

 

ความเสี่ยงสำหรับการเนรเทศ

  • ตามที่ประกาศจากฝ่ายบริหารใหม่ รายลำดับดังกล่าวข้างล่างจะเป็นผู้ที่ต.ม.ถือว่าต้องเนรเทศก่อน

o   ผู้ที่ถูกตัดสินความผิดทางอาญา

o   ผู้ที่โดนตั้งข้อหาคดีอาญา ซึ่งข้อหานั้นยังไม่สิ้นสุด

o   ผู้ที่กระทำสิ่งใดที่ต้องโทษอาญา

o   ผู้ที่กระทำการหลอกลวงหรือบิดเบือนความจริงอย่างตั้งใจ

o   ผู้ที่ละเมิดกฎโครงการที่เกี่ยวกับรับสังคมสงเคราะห์

o   ผู้ที่ได้รับคำตัดสินสิ้นสุดให้เนรเทศแต่ไม่ได้ทำตามข้อผูกพันทางกฎหมายในการออกนอกสหรัฐ

o   ในการตัดสินของเจ้าหน้าที่ต.ม.ว่าเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยสาธารณะหรือความมั่นคงของชาติ

  • ไม่ควรที่จะพยายามข้ามชายแดนสหรัฐอเมริกากับเม็กซิโก เนื่องจากกรมศุลกากรและตระเวนชายแดน (CBP) ได้รับคำสั่งที่จะนำทุกคนจับข้ามชายแดนผิดกฏหมายในการดำเนินการเนรเทศ

เตรียมตัว

หลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับหน่วยงานบังคับกฎหมาย

คำตัดสินคดีอาญาเช่นการขับรถเมาและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลกระทบเชิงลบที่แก้ไขไม่ได้

 

รู้สิทธิ์ของคุณ (Know Your Rights)

พกบัตร Know Your Rights กับคุณตลอดเวลา คุณมีสิทธิที่จะอยู่เงียบ ๆ จนกว่าคุณจะพูดคุยกับทนายความ อย่าเปิดประตูให้ตำรวจต.ม.(ICE) เว้นแต่จะมีใบหมายค้นที่ลงนามโดยผู้พิพากษา ให้เขาวางไว้กับหน้าต่างหรือสอดใต้ประตู

 

วางแผน

จำหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญรวมทั้งหมายเลขของสมาชิกในครอบครัว เพื่อนและทนายความที่คุณสามารถโทรหาถ้าคุณถูกจับ กำหนดว่าใครจะดูแลเด็กหรือผู้สูงอายุ เก็บต้นฉบับและสำเนาของเอกสารสำคัญในสถานที่ที่ปลอดภัยและแจ้งสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน  Bookmark ตำแน่งของผู้ที่ถูกICEขังบนเบราว์เซอร์ของคุณที่: https://locator.ice.gov/odls/homePage.do

 

ควรหาความช่วยเหลือจากทนายด้านกฎหมายเข้าเมืองหรือตัวแทนกฎหมายที่ได้รับอนุญาต

 

ตรวจว่าคุณมีสิทธิด้านคนเข้าเมืองหรือไม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายได้ที่ศูนย์ Advancing Justice-Los Angeles ติดต่อเราได้ที่: immrelief@advancingjustice-la.org

 

จีน: (800) 520-2356

เวียตนาม: (800) 267-7395

เขมร: (800) 867-3126

อังกฤษ / อื่น ๆ: (888) 349-9695

เกาหลี: (800) 867-3640

ตากาล็อก: (855) 300-2552

ไทย: (800) 914-9583

468x60 ad on post page

Leave a Reply