ร่วมอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

กับพระอาจารย์หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
สวัสดีครับทุกท่านหลวงพ่อสุรศักดิ์1

วัดไทยลอสแอนเจลิสจะเปิดคอร์สอบรมวิปัสสนากรรมฐานโดยพระภาวนาเขมคุณ(หลวงพ่อสุรศักดิ์

เขมรังสี)จากสำนักปฏิบัติกรรมฐานวัดมเหยงคณ์ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจะอบรมวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา 8 วัน โดยจะเริ่มวันที่ 17 – 24

พฤศจิกายน 2559 ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดไทยลอสแอนเจลิส

ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยที่นี่ได้มีโอกาสเข้าร่วมการปฏิบัติธรรมเพื่อแสวงหาความสงบสุขของชีวิต

พระอาจารย์หลวงพ่อสุรศักดิ์ฯ กล่าวว่า “การจัดคอร์สการอบรมวิปัสสนากรรมฐานจะอยู่ในช่วงระยะเวลา

7 – 9 วัน เพราะการปฏิบัติในช่วงแรกๆ คนที่เพิ่งเข้ากรรมฐานยังมีนิวรณ์ ยังผจญกับความฟุ้ง ความง่วง ราคะ

สงสัย พยาบาท วุ่นวายจิตใจ ถ้าเราไม่กำหนดไว้อย่างนี้เขาจะกลับก่อน

คิดนั่นคิดนี่คิดว่าอยู่เสียเวลาอะไรอย่างนี้ ถ้าเราให้คนกลับไปขณะที่จิตยังไม่สงบจิตยังไม่อิ่มเอิบ

มันจะเกิดความท้อถอยไม่มีกำลังใจที่จะเพียรปฏิบัติกรรมฐาน เมินหน้าหนีไปอย่างอื่น

เข็ดขยาดแต่ถ้าหากอดทนไว้อยู่ต่อ 3

วันไปแล้วจะเริ่มรู้สึกดีมีสงบใจเกิดขึ้นเกิดกำลังใจพออยู่ต่อไปเป็นโอกาสที่จะรู้สภาวธรรม

พอจิตเริ่มคลายจากนิวรณ์ก็จะเป็นโอกาสพัฒนาจิตและหลักการปฏิบัติเป็นไปอย่างเรียบง่าย

ไม่เน้นรูปแบบที่ทุกคนต้องปฎิบัติอย่างเดียวกันแต่เริ่มต้นที่ฐานของแต่ละคน”

พระอาจารย์หลวงพ่อสุรศักดิ์ฯ กล่าวต่อไปว่า “วันแรกเราอบรมวิธีการปฏิบัติ มีการสอบอารมณ์เป็นช่วงๆ

อบรมไปปฏิบัติไป ฟังไปก็จะเริ่มเข้าใจขึ้นในวิธีปฏิบัติแล้วตามอัธยาศัยของแต่ละคนที่สะสมมาไม่เหมือนกัน

ไม่ใช่ต้องทำเบื่องต้นอะไรให้เหมือนกันหมด บางคนทำวิปัสสนาทันทีไม่ได้

จะให้มาระลึกรู้สภาวะปรมัตถ์(ความจริงอันเป็นที่สุด) รูปนามมันทำไม่ได้

เพราะรู้สึกว่าจิตส่งออกนอกไปเรื่องอื่นหมด ตั้งสติไม่อยู่แต่ถ้าให้เขาฝึกสมาธิก่อนเขาทำได้ ”

การฝึกสมาธิทำให้จิตสงบพระอาจารย์หลวงพ่อสุรศักดิ์ฯอธิบายว่า

“เริ่มจากการกำหนดลมหายใจมีหลายนัยด้วยกัน บางคนอาจจะใช้วิธีตามลมหายใจเข้า หายใจออก

บางคนถนัดนับลมหายใจนับเป็นคู่ๆ เช่น หนึ่ง หนึ่ง ถึง ห้า ห้า เป็นต้น แล้วก็วนมาใหม่ บางคนฟุ้งมากๆ

นับไปก็จะสงบเองหรือการเดินจงกรมก็บริกรรมกำกับไปด้วย เช่น ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ หรือ ยก ย่าง

เหยียบหรือกำหนดพองยุบ เป็นต้น อันนี้ยังไม่ใช่วิปัสสนา

แต่เป็นอุบายให้จิตสงบก่อนที่จะพิจารณาสภาวธรรมตามความเป็นจริง”

“พอจิตเริ่มสงบก็ขยับไปดูปรมัตถ์ พูดง่ายๆ ก็คือดูความรู้สึกแรกๆ ก็ค่อยๆ ดูเป็นบางส่วนของร่างกาย เช่น

เวลาดูลมหายใจเข้าออกก็สังเกตว่าหายใจเข้ามันตึงไหม หายใจออกมันผ่อนคลายไหม

สบายไหมหรือไม่สบาย อันนี้เป็นการดูปรมัตถ์หรือบางคนก็ดูจากหน้าท้องดูพองหนอ ยุบหนอ

ต่อมาก็ดูความรู้สึก มีตึงมีหย่อนพอดูตรงนี้แล้วเราจะได้ปัญญาคือรู้แจ้งตามความเป็นจริง

พระอาจารย์หลวงพ่อสุรศักดิ์ฯ กล่าวสรุปว่า “ปกติเราจะคิดว่าสภาพจิตใจคือตัวเรา

ความคิดก็เป็นของเรา ชอบไม่ชอบก็เป็นเรา เพราะเราไม่มีสติมากำหนดดูจิตดูใจ

ถ้าเราหัดดูจิตใจตัวเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงไป จิตใจมันก็ไม่ใช่เรา

ถ้าเรามาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 7 – 9 วัน เราจะค่อยๆ เห็นสิ่งต่างๆ เหล่านี้”

พระอาจารย์หลวงพ่อสุรศักดิ์ฯ อายุ 66 ปี ท่านเป็นชาวจังหวัดอยุธยา เดิมชื่อสุรศักดิ์ เพ็งอาทิตย์

เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวน 5 คนของคุณพ่อบัวขาวและคุณแม่มณี เพ็งอาทิตย์

เดิมอาศัยอยู่ในแพริมแม่น้ำป่าสัก ต.นครหลวง อ.นครหลวง มีสวนอยู่ริมตลิ่ง

ต่อมาพ่อกับอาทำเรือยนต์โดยสาร ระยะหลังทำเรือพ่วงบรรทุกปูนซีเมนต์ ใช้ชีวิตอยู่ในเรือ 7

ปีช่วยพ่อแม่ค้าขาย มาบวชตามประเพณีเมื่ออายุ 24 ปี ตั้งใจจะบวชเพียงพรรษาเดียว

พอท่านไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ที่สำนักวิปัสสนานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มาเห็นคนแก่เขาเดินจงกรมนั่งสมาธิ จึงลองฝึกอยู่ 3 วัน เกิดความสงบจึงอยู่ต่อไม่สึก

ในปี 2519 ท่านไปอบรมวิปัสสนา 3 เดือนที่วัดเพลงวิปัสสนา

อาจารย์ใหญ่วัดมหาธาตุไปสอนเรื่องวิปัสสนาภูมิ ท่านสอนเรื่องพระอภิธรรมให้เข้าใจง่าย

พระอาจารย์สุรศักดิ์ฯ เกิดความศรัทธาเลยตั้งใจว่าจะเรียนให้แจ่มแจ้ง ท่านจึงธุดงค์มาอยู่วัดเพลงฯ

ฝึกวิปัสสนากรรมฐานมาโดยตลอด ปัจจุบันท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และเปิดคอร์ส สอนวิปัสสนากรรมฐาน ที่สำนักปฏิบัติกรรมฐานวัดมเหยงคณ์เป็นประจำทุกเดือน

มีประชาชนผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก

พระอาจารย์หลวงพ่อสุรศักดิ์ฯ จะเดินทางมาประเทศสหรัฐอเมริกาและเปิดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ณ

ศาลาเอนกประสงค์ วัดไทยแอลเอ ระหว่างวันที่ 17 – 24 พฤศจิกายน 2559 เริ่มเวลา 8.30 น.

สาธุชนทั้งหลายที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมตามวันเวลาดังกล่าวกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร

คุณนุชนารถ 818 635- 6460 คุณพจมาลย์ 818 768-8867 คุณอลิส 818 285- 9486 หรือติดต่อที่ FB “Los

Angeles Meditation Society” และขอเชิญมาเข้าอบรมกันมากๆ

พบกันใหม่ฉบับหน้า… สวัสดีครับ

หลวงพ่อสุรศักดิ์3

หลวงพ่อสุรศักดิ์2

468x60 ad on post page

Leave a Reply