ธารน้ำใจสูภัยหนาวครั้งที่ 4 ประเทศไทย

สวัสดีครับทุกท่าน มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นหมู่เหล่าย่อมพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือกัน หาความสุขใส่ตน ทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจตามอัตภาพ การบริโภควัตถุเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์จึงขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะหามาได้ เกิดความแตกต่างในความเป็นอยู่ที่ไม่ทัดเทียมกัน ผู้ที่ด้อยโอกาสหรือด้อยความสามารถจึงควรได้รับการดูแลจากภาครัฐ เมื่อรัฐดูแลไม่ทั่วถึงองค์กรอิสระจึงเกิดขึ้นมากมายเพื่อช่วยเหลือทำหน้าที่นี้อีกแรงหนึ่ง ในจุดมุ่งหมายเพื่อให้เพื่อนมนุษย์เกิดความสุข

มูลนิธิธารน้ำใจสหรัฐอเมริกาเป็นองค์กรอิสระ เป็น Non Profit Organization จดทะเบียนตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสยากจน และสามารถให้ความช่วยเหลือต่อผู้ยากไร้ในต่างประเทศได้

ในปีนี้มูลนิธิธารน้ำใจฯ เตรียมจัดทำโครงการธารน้ำใจสู้ภัยหนาวครั้งที่ 4 เพื่อแจกผ้าห่ม เสื้อกันหนาว ยาสามัญประจำบ้านและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนประมาณ 800 คน และมอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนในท้องถิ่น ที่อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 (วัน Thanksgiving)

โครงการธารน้ำใจสู้ภัยหนาวถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี 2547 ตั้งแต่ยังมิได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิธารน้ำใจฯ จากกลุ่มเพื่อนสนิทมิตรสหายที่มีน้ำใจ มีความสงสารมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ที่อาศัยอยู่ชายแดนของประเทศ และบนดอยที่ต้องประสบปัญหาความหนาวเย็นประจำปี ครั้งแรกเมื่อปี 2004 เรานำผ้าห่มเสื้อกันหนาวและอาหารแห้งจำนวน 1,000 ชุดไปแจกแก่เด็กนักเรียน และตัดชุมวอร์มแจกให้ครูผู้ดูแลเด็กนักเรียน จำนวน 6 ตำบล ณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภาพของเด็กๆ ที่ด้รับของแจกแล้วยืนกอดไว้แน่นที่หน้าอกสะท้อนใจยิ่งนัก ในขณะที่คนมีเงินใช้ทิ้งใช้ขว้าง สร้างความปลื้มปิติให้แก่ผู้แจกจนน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวครับ

การเดินทางไปแจกของแต่ละตำบลครั้งนี้ค่อนข้างลำบาก ต้องใช้รถกระบะโฟร์วีลล์ไดรว์ถึง 5 คันเพื่อบรรทุกของขึ้นไป เนื่องจากเป็นถนนลูกรังขึ้นเขาลงห้วยและเส้นทางคับแคบ ต้องหยุดหลบเพื่อรอรถสวนกัน บางช่วงเป็นโคลนตมเพราะฝนตกหนักก่อนหน้านั้น ต้องช่วยกันลงเข็ญรถเป็นไปอย่างทุลักทุเล และเห็นใจเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวณชายแดนทั้ง 3 ท่านที่ร่วมเดินทางไปด้วยที่คอยให้ความคุ้มกันเพื่อความปลอดภัยตลอดทาง

ต่อจากนั้นในปี 2550 ได้จัดทำโครงการธารน้ำใจสู้ภัยหนาวเป็นครั้งที่ 2 โดยการนำผ้าห่ม เสื้อกันหนาวและเครื่องเขียนแบบเรียนจำนวน 1,100 ชุดไปแจกที่อำเภอนครไทย จ.พิษณุโลกและที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดน่าน ให้แก่เด็กยากจนทั้งสองจังหวัดใช้เวลา 2 วัน ครั้งนี้ใช้วิธีการนำเด็กมารวมในสถานที่เดียวกันในแต่ละแห่ง คณะของเรารับเป็นเจ้าภาพสั่งให้จัดเตรียมอาหารกลางวันสำหรับเด็กและครูเพื่อรับประทานร่วมกันก่อนที่จะแจกของให้แก่เด็กๆ บรรยากาศการแจกของเป็นไปอย่างชื่นมื่น เด็กๆ ออกมาแสดงศิลปนาฎศิลป์ให้คณะของเราได้ชมกันอย่างมีความสนุกสนานด้วยกันหลายชุด

ในปี 2552 มูลนิธิธารน้ำใจสหรัฐอเมริกาได้จัดทำโครงการสู้ภัยหนาวครั้งที่ 3 โดยการนำผ้าห่ม เสื้อกันหนาว เครื่องเขียนแบบเรียน ไปแจกแก่เด็กนักเรียนในอำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน รวม 8 ตำบล จำนวน 980 ชุด พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน แต่ไม่สามารถนำเด็กมารวมในที่แห่งเดียวได้เนื่องจากการคมนาคมเดินทางไปมาลำบากกลัวเด็กจะเกิดอันตราย คณะของเราจึงต้องออกเดินทางไปแต่ละโรงเรียนใน 8 ตำบลจนเสร็จสิ้นภายใน 1 วัน ได้รับการประสานงานจากศึกษาธิการอำเภอและการนำทางเป็นอย่างดี บางโรงเรียนขอแบ่งเงินงบประมาณค่าอาหารที่เราให้ไปเก็บไว้เพื่อทำอาหารเลี้ยงเด็กในวันข้างหน้า ทางคณะของเราก็ยินดีและให้เพิ่มเติมไปอีก เนื่องจากเป็นเด็กชาวเขาพ่อแม่ยากจน ครูต้องคอยดูแลรับผิดชอบอาหารเกือบทุกวัน การไปแจกในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิรังสรรค์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงบริจาคผ้าห่มและเสื้อกันหนาวบางส่วนด้วย

ในปี 2556 มูลนิธิธารน้ำใจสหรัฐอเมริกาได้จัดทำโครงการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารห้องน้ำของโรงเรียนและให้ทุนการศึกษาและแจกเครื่องเขียนแบบเรียน แทนการแจกผ้าห่มและเสื้อกันหนาว และมอบอุปกรณ์กีฬา เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านมาบแฟบ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร จำนวน 900 คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท ครั้งนี้เราได้รับการสนับสนุนทางด้านทุนการศึกษาจากคุณเดชบดี ดิเรกวัฒนะ เจ้าของห้องอาหาร Zenna หลายสาขาจากเมืองดัลลัส เท็กซัส

มูลนิธิธารน้ำใจสหรัฐอเมริการ่วมกับชมรมรักสุขภาพแอลเอ และชมรมรักสุนทราภรณ์ จะจัดงาน “ธารน้ำใจเพื่อแม่” ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 ในงานจัดให้มีการร้องเพลงการกุศล ลีลาศ ร่วมรับประทานอาหาร Buffet Dinner ประกวดคุณแม่หวานใจ ออกรางวัล Raffle ณ Rosemead Center 3936 N. Muscatel Ave. เมือง Rosemead (ใกล้ Rosemead Ave. ตัดกับ Valley Blvd.) บัตรราคา 25 เหรียญ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 250 คนรายได้สุทธิส่วนหนึ่งจะนำไปมอบให้ โรงเรียนบ้านคูลาเปอร์ เลขที่ 30 หมู่ 9 ต.ห้วยหอม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นทุนในการซ่อมแซมอาคารเรียน ส่วนที่เหลือจะนำไปจัดซื้อผ้าห่มเสื้อกันหนาวแจกเด็กนักเรียนตามโครงการธารน้ำใจสู้ภัยหนาวครั้งที่ 4 ณ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้

       พบกันใหม่ฉบับหน้า… สวัสดีครับ

13694966_133981707033116_77909651_n

13705050_133959173702036_1002580081_n

13706088_134469250317695_2102235482_n

13734759_134467846984502_77514148_n

468x60 ad on post page

Leave a Reply