นักศึกษาขอเงิน FAFSA ทำอย่างไร

ฮาร์เลย์ แอนเดอร์สัน อายุ 19 ปี ถูกพ่อไล่ออกจากบ้านเมื่ออายุ 18 ปีจึงกลายเป็นคนต้องพึ่งพิงตัวเอง ตอนนี้เธอกำลังต้องการเงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาทำให้เธอยุ่งยากมากจนเกือบเป็นไปไม่ได้ ปัจจุบันแอนเดอร์สันอาศัยอยู่ที่เมืองAnkenyรัฐไอโอว่า เธอจะต้องยื่นขอ Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) ทำอย่างไรเมื่อเธอไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพ่อ

             บุคคลที่ถือว่าเป็นคนต้องพึ่งตัวเอง(Dependency) หากต้องการความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อการศึกษาก็ยังพอมีหวัง แต่ไม่ใช่การยื่นขอ FAFSA สิ่งที่ต้องการทราบและรวบรวมมีดังนี้

1.การตอบคำถาม เริ่มจากคำถามว่าบุคคลผู้นั้นต้องพึ่งพิงตัวเองด้วยการขอความช่วยเหลือจากทางการจะต้องดูว่าตัวเองมีรายได้เท่าใด โดยไม่ต้องพึ่งพ่อแม่  หากตอบคำถามว่า yes คำถามต่อไปก็จะตามมาว่าท่านได้รับการเลี้ยงดูในระยะเวลาเท่าใด

2.การพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน หากนักศึกษาผู้นั้นไม่สามารถตอบ yes ในแต่ละคำถาม ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ขอพบกับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือฝ่ายการเงินของสถานศึกษา (chosen schools)ที่จะเข้าเรียนได้  ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะอนุมัติให้เกิด dependency override ได้ กล่าวคือไม่จำเป็นต้องใส่สถานะทางการเงินของพ่อแม่

เรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเป็นไปได้ยากมาก มาร์ค แคนโทรวิตซ์ รองประธานอาวุโสของ

Edvisors ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์และเกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับสูงกล่าวว่าโดยทั่วไปแล้วการที่จะ override ก็อาจเป็นไปได้เมื่อพ่อแม่ไม่ได้ดูแลลูก หรือครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวที่มีการทำร้ายกันเอง

นักศึกษาผู้นั้นอาจจะขอจดหมายรับรองจาก”บุคคลที่สาม”เช่นบาทหลวงในโบสถ์หรือที่ปรึกษาไฮสคูลซึ่งตนเรียนจบ เพื่อให้รับรองถึงสถานภาพของนักศึกษาผู้นั้นและจะต้องยื่นแอพพลายขอความช่วยเหลือทางการเงินทุกปี

เรื่องนี้ยังมีโอกาสเพราะฝ่ายบริหารการพิจารณาเงินช่วยเหลือ(Financial aid administrators)มีความต้องการพิจารณาถึงสถานภาพของนักศึกษา โดยยึดกฎเกณฑ์ที่รัฐบาลกลางวางไว้อย่างเคร่งครัด โดยไม่สามารถให้ความช่วยเหลือตามใจปรารถนาได้ (carte blanche)

3.การขอกู้เงิน (unsubsidized loans) จะมีพ่อแม่หลายคนที่เป็นเหมือนพ่อแม่ของแอนเดอร์สันที่ไม่ต้องการให้ความช่วยเหลือลูกผ่านโครงการเงิน FAFSA หลายคนบอกว่าไม่ต้องการให้ลูกเข้าเรียนคอลเลจ อยากเรียนก็หาเงินเรียนเอง อะไรทำนองนี้  แต่บางครอบครัวก็มีปัญหาเช่นเกิดการหย่าร้าง  และขณะยื่นรายงานการเสียภาษีประจำปีก็ไม่ได้ใส่ลูกเข้าไปว่าตัวเองมีคนพึ่งพิง (dependent) นี่ก็ทำให้ลูกตกอยู่ในความยากลำบากเรื่องการยื่นขอเงินทุนการศึกษานี้

ในกรณีนี้นักศึกษาที่ยื่นขอกู้เงินเรียนไม่มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ ดังนั้นจะต้องกรอกในช่องที่ว่าไม่มีใครช่วยเหลือเลย  ประเด็นนี้สถาบันการศึกษาอาจให้นักศึกษาผู้นั้นได้กู้เงินที่เรียกว่า federal unsubsidized loans หรือ  Pell Grants ได้เช่นกัน

สิ่งสำคัญคือนักศึกษาผู้นั้นจะต้องเข้าเรียนต่อใน community college โอกาสที่จะได้รับเงินช่วยแบบ unsubsidized loans  ง่ายกว่าการไปเรียนสถาบันที่เสียเงินแพงๆ

ปัจจุบันแอนเดอร์สันทำงานเสิร์ฟอยู่ภัตตาคารแห่งหนึ่งของสนามแข่งม้าและบ่อนการพนัน ของเมือง เธอมีความหวังว่าจะเข้าเรียนวิชาช่างซ่อมรถยนต์(auto mechanic)ที่มีหลักสูตรสอนอยู่ใน community college ในเมืองนั้น

 

 

 

 

 

 

 

468x60 ad on post page

Leave a Reply