อิมมิเกรชั่นกับ Priorities

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนได้มีจดหมายจาก เจห์ ชาร์ลส์ จอห์นสัน(Jeh Charles Johnson) รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงภายในหรือ DHS ที่มีคำสั่งไปยังคอมมิชชั่นเนอร์ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆของกระทรวงอาทิเช่นคอมมิชชั่นเนอร์ U.S. Immigration and Customs Enforcement,Commissioner U.S. Customs and Border Protection,Director U.S. Citizenship and Immigration Services และActing Assistant Secretary for Policy  เพื่อสั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลดหลั่นกันไปในกรณีการจับกุม,การกักขัง,การเนรเทศ ฯลฯ แก่บรรดาโรบิฮู้ด โดยให้ถือเรื่องการเนรเทศเป็นสิ่งแรก (priority) ด้วยการแยกเป็นขั้นตอนดังนี้

Civil Immigration Enforcement Priorities  โดยระบุว่า Priority 1 กลุ่มบุคคลหรือบุคคลผู้นั้นข่มขู่และละเมิดความมั่นคงของประเทศ,ของชายแดนและเป็นภัยต่อสาธารณะ

1.เป็นผู้ต้องสงสัยกลุ่มก่อการร้าย,กลุ่มทรยศต่อประเทศหรือบุคคลที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศ

2.บุคคลผู้พยายามจะเล็ดรอดเข้ามาทางชายแดนของสหรัฐ

3.บุคคลที่ต้องคำพิพากษาในคดีการประกอบอาชญากรรมในสหรัฐ(criminal street gang)หรือบุคคลผู้มีอายุไม่น้อยกว่า 16 ปีผู้จงใจเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มประกอบอาชญากรรมและประกอบอาชญากรมในเวลาต่อมา

4.บุคคลผู้ต้องคำพิพากษาว่าทำความผิดอาญา (felony)

5.บุคคลผู้ทำความผิดอาญาแบบกำเริบเสิบสาน (aggravated felony) หรือประกอบอาชญากรรมแบบต่อเนื่องตามกฎหมายอิมมิเกรชั่นมาตรา 101(a)(43)

บุคคลเหล่านี้จะต้องถือเป็น priority ในการเนรเทศและผลักดันออกไป

Priority 2 กลุ่มผู้ประกอบอาชญากรรมแบบลหุโทษ(misdemeanants)และผู้ทำผิดใหม่

1.ผู้ทำผิดลหุโทษ 3 ครั้ง  (ลหุโทษคือความผิดที่จำคุกไม่เกิน 6 เดือน)

2.บุคคลผู้ทำความผิดลหุโทษที่มีนัยสำคัญ (significant misdemeanor) เช่นการละเมิดทางเพศ,การแสวงหาผลประโยชน์มิชอบ,การลักขโมยการใช้อาวุธปืน,การจำหน่ายหรือนำเข้ายาเสพติด,การขับรถด้วยความมึนเมา

3.บุคคลผู้เดินทางเข้าสหรัฐแบบผิดหรือกลับเข้ามาอีก (re-entering) แบบผิดกฎหมาย รวมทั้งบุคคลที่ละเมิดวีซ่าและ visawaiver programs

บุคคลที่กล่าวข้างต้นนั้นจะต้องได้รับการเนรเทศตามขั้นตอน ยกเว้นจะเป็นผู้มีคุณสมบัติขอลี้ภัยหรือได้รับการลดหย่อนภายใต้กฎหมายสหรัฐ

Priority 3 (การละเมิดกฎหมายอื่นๆ)   บุคคลผู้ได้รับการตัดสินอันเป็นการสิ้นสุดว่าต้องถูกเนรเทศภายหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2014 ยกเว้นแต่จะเข้าข่ายขอลี้ภัยหรือมีคุณสมบัติตามกฎหมายสหรัฐ  สำหรับประเด็นนี้ถือว่าเป็น Priority น้อยสุดที่จะถูกเนรเทศ

การทำความเข้าใจจากรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงภายในเกิดขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีบารัค โอบามา จะออกประกาศวันที่ 22 พฤศจิกายน 2014 เกี่ยวกับการสั่งระงับเนรเทศโรบินฮู้ดประมาณ 5 ล้านคน

 

 

 

 

 

 

468x60 ad on post page

Leave a Reply