ผลกระทบจากคำสั่งประธานาธิบดี

สัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวใหญ่เกี่ยวกับคนเข้าเมืองกรณีที่ประธานาธิบดีบารัคโอบมา ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเปิดทางให้กับโรบินฮู้ดประมาณ 4.9 ล้านคนได้รับสิทธิประโยชน์อยู่ในสหรัฐโดยไม่ต้องถูกเนรเทศ ได้รับใบอนุญาตทำงาน( work permits) ผลที่จะเกิดทางเศรษฐกิจมีดังนี้

โรบินฮู้ดจะได้รับค่าจ้างมากขึ้นอย่างน้อยก็ค่าแรงขั้นต่ำ นักวิชาการคาดว่าภาคแรงงานจะมีรายได้เพิ่ม 6.8 พันล้านดอลลาร์ ,สร้างงาน 160,000 รายและทำให้รัฐจัดเก็บภาษีได้ 2.5 พันล้านดอลลาร์

เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวประเมินว่าในรอบ 10 ปีข้างหน้าการเติบโตทางเศรษฐกิจสหรัฐ(Gross domestic product)จะน้อยกว่า 0.1 % ขณะที่สำนักงบประมาณคองเกรส( Congressional Budget Office)ประเมินว่าGDPน่าจะขยายตัว 0.33 % ,

Joel Prakken จาก Macroeconomic Advisers ประเมินว่าหากมีการปฏิรูประบบอิมมิเกรชั่นเต็มรูปแบบจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวปีละ 0.24 % หรือประมาณ 41 พันล้านดอลลาร์ ใน 20 ปีข้างหน้า และยังจะช่วยลดขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางได้ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ (Trillion)ในช่วงเดียวกัน ทั้งนี้สามเหตุมาจากการก่อสร้างที่พักอาศัยจะเพิ่มขึ้น,ค่าจ้างเพิ่มและจะเพิ่มแรงงานเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอีก 8.3 ล้านราย

แต่ที่สิ่งน่าสังเกตก็คือการใช้คำสั่งของโอบามาครั้งนี้ไม่ได้มองไปยังการเพิ่มวีซ่านักวิชาชีพ (H-1B visas)ซึ่งยังคงกำหนดปีละ 65,000 ใบเหมือนเดิม  นักวิชาการเหล่านี้ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์,วิศวกรและนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งจะได้รับค่าจ้างสูงกว่าบรรดากลุ่มที่โอบามาต้องการช่วยเหลือ

ความจริงแล้วสหรัฐยังต้องแรงงานในทุกภาคส่วน Mike Galarza ผู้ลงทุนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จากซิลิคอน แวลเลย์ ด้วยการตั้งบริษัท Entryless แต่ปัจจุบันเขามีปัญหาที่ไม่อาจหานักวิทยาลัยคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยได้เพราะวีซ่า H-1B ไม่พอเพียง รัฐบาลจำเป็นต้องหาแรงงานระดับสูงทั้ง  Tech workers และผู้ลงทุนจากต่างชาติเข้ามาด้วย

การที่โอบามาประกาศช่วยคนประมาณ 5 ล้านคนครั้งนี้ทำให้บริษัทห้างร้านทั่วไปยินดีอาทิเช่น

Buffalo Wings & Rings ซึ่งมีฐานอยู่เมืองซินซินเนติ ปัจจุบันมีอยู่ 45 ร้าน นาย Philip Schram รองประธานบริษัทหวังว่าเขาอาจจะเพิ่มภัตตาคารได้อีก 5 แห่งเมื่อมีแรงงานที่ถูกต้องและไม่ต้องกังวลว่าจะขาดแคลนแรงงาน

จากการสำรวจในปี 2013 ของ Small Business Majority พบว่า 84 % ของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กต้องการให้ปฎิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองเพราะจะได้แรงงานเข้ามาทำในภาคเกษตรกรรม,โรงแรมและภัตตาคาร

 

 

 

 

 

 

468x60 ad on post page

Leave a Reply