EastCoast No.635

 APN ข่าวสั้นและข่าวสังคมประจำสัปดาห์ที่ –04-10 เมษาฯ 2556…..@เคยจำวลี้นี้ได้ไหม? “กูอยู่ไม่ได้ ก็อย่าหวังว่าใครในประเทศนี้จะอยู่กันเป็นสุขได้”…ใครพูดก็คงไม่ต้องเอ่ยชื่อให้เปลืองกระดาษ… แล้วบัดนี้เขาก็กำลังเดินหน้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเขา  เพราะในช่วงนี้ถ้าใครเกาะติดข่าวการเมืองประเทศไทย ก็จะมีแต่ข่าวสมาชิกพรรคเพื่อ (ใคร) ไทย หมายมั่นปั้นใจจะแก้รัฐธรรมนูญมาตรา ในมาตรา 190, 237 และ 68 ซึ่งมาตรา 68 ที่เขาจะแก้ในญัตติที่ว่า ราษฎร มีสิทธิ์ที่จะยื่นคัดค้านการกระทำของรัฐบาลที่ประชาชนเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อศาลโดยตรงออกไป โดยให้อัยการยื่นตรงต่อศาลแทนประชาชน( เพราะเขารู้ว่าอัยการอยู่ภายใต้การดูแลของพวกเขา )……@ดูความไม่โสภาของ นิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานรัฐสภาขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ได้ลงชื่อในญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในมาตรา 190, 237 และ 68 แต่ยังนั่งบัลลังก์หน้าตาเฉย  ทั้งที่ถูกคัดค้านจากฝ่ายตรงกันข้าม  ด้วยเหตุผลที่ว่าตนเป็นผู้เสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะมานั่งเป็นประธานในการแปรญิตติด้วยได้อย่างไร  แล้วจะตั้งตัวเป็นกลางให้ความยุติธรรมได้อย่างไร ในสภามีการซักถามท่าน  ถามม้าตอบควาย เพื่อเอาตัวรอดที่จะนั่งบัลลังก์ต่อ คนเราถ้าจะดันทุรังเอาข้างไถก็ทำได้ แต่การกระทำนั้นจะเสริมสง่าราศรีให้ตนหรือว่าทำตนหม่นมอง หัวท่านก็ขึ้นงอกแล้วจะไปสอนกันอย่างไร ก็คงต้องให้กรรมที่กระทำไว้ตอบแทนในอนาคตอันใกล้ก็แล้วกัน…..@คนพาลสันดานชั่ว อดีตเคยคดเคยโกง เงินราษฎร์,เงินบุญ จะทำตัวเป็นนักบุญ นั่นก็ชอบกลอยู่ เผลอเมื่อไหร่ลายเดิมก็ออก เพราะสันดานสุนัขจิ้งจอกนั่น อย่าเผลอใจโอกาศเปิดเมื่อใดย่อมงาบเมื่อนั่น…..@วัดไทย ดี.ซี.จะมีการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 37 พร้อมทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 88 ปี พระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี ) วันที่ 6-9 มิถุนายน 2013 โดยจะมีพระสงฆ์เดินทางมาร่วมงานประมาณ 280 รูป…..@วันที่ 9 มิถุนายน เป็นวันทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 88 ปี หลวงตาชี  เริ่มพิธีเวลา 9.30 น บ่าย ๆ ฟังพระธรรมเทศนาโดยพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.พระมหาประยูร) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย…..@รายงานข่าวคืบหน้าการสร้าง “ ศาลา 80 ปีหลวงตาชี” ใกล้จะสำเร็จในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า มีผู้อยูเบื้องหลังดูแลประสานการทำงานหลายคนอาทิ สถาปนิก สนั่น เมฆมงคล,วิโรจน์ บาลี,สมชัย ภาอาภรณ์,มาลี เกาลวณิชย์,พระครูศิริอรรถวิเทศ( พระมหาถนัด  อตฺถจารี) และ พระมหาเรืองฤทธิ์ สมิทฺธิญาโณ เป็นต้น…..@เพิ่งถึงสหรัฐฯ ไม่นานมานี้ .ญ. ทิพวรรณ  นาคจินดา ทราบข่าวได้เดินทางไปอบรมและบรรยายวิชาการให้เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณะสุขไทย ระหว่างการแจกรางวัล “เจ้าฟ้ามหิดล” ที่ประเทศไทย ต้นเดือนกุมภาฯ ศกนี้ ในเรื่อง  “A world United Against Infectious Diseases: Cross-Sectoral Solutions” จากนั้นได้เดินทางไปบรรยายต่อที่ ฟิลิปปินส์และอินโดเนเซีย…..@ทราบว่าแพทย์ไทยและเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพ ได้เดินทางมาเสนอผลงานต่าง ๆที่ตนทำการวิจัยและศึกษากับผู้เชี่ยวชาญในสาขางานต่าง ๆ ดังนี้ .ญ.ธนาวดี ตันติทวีวัฒน์ และ สัตวแพทย์หญิง อรพรรณ  อาจคำภา  ลงที่ จอห์น ฮอปกิ้นส์, เภสัชกร สรียา เวชวิฐาน ลงที่ประเทศ แคนาดา ฝ่าย .ญ.พัชรินทร์  ตันวรวิทย์,น.พ.รุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา, น.พ.ไผท  สิงห์คำ และ.พ.สุขุม  ปิริยะพรพิพัฒน์ลงที่นครแอ๊ตแลนต้ารัฐจอร์เจีย ที่นี้ได้รับการดูแลอย่างดีจาก.ญ. ทิพวรรณ  นาคจินดา…..@หลังเกษียณราชการอดีตเสธฯ ทร. พล.ร.อ.เถกิงศักดิ์ วังแก้ว พร้อม ภรรยา จะมาท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกาสัปดาห์หน้า…..@น.พ.ประมุข + วรรณวิมล  กอนุประพันธ์ นัดลูกชายจากเมือง เออไวน์,รัฐแคลิฟอเนีย ไปสมทบลูกชายอีกคนซึ่งกำลังทำปริญญาเอกที่อังกฤษ เป็นการท่องเที่ยวและรวมญาติไปด้วยคราวเดียวกัน…..@งาน “ The 16th Annual Asian American Celebration จะจัดในวันเสาร์ 4 พ.ค. 2556 ที่ Richmond  Convention Center  ดร.สุวัฒนา  สุริยะคำ  สักก์ วิ่งเต้นหาสมาชิกไทยไปร่วมทำงานออกคูหาวัฒนธรรมได้ มาริสา พิมพ์สุวรรณ  ลินน์ รับหน้าที่ตกแต่งคูหาแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ฝ่าย สิริพร  ศรีเทวฤทธิ์ จะแสดงนาฎศิลป์ไทยชุด “รำอวยพร” ผู้สนใจเตรียมชมได้เปิดฟรีแก่สาธารณะชนทั่วไป…ห้องอาหารช้างไทย ( Elephant Thai ) ต้องการ พ่อครัว,พนักงานเสริฟ และ เด็กล้างถ้วยล้างจาน สนใจติดต่อ วิมลณัฐ (804) 484-5153 หรือ msirawit@hotmail.com …..@Asian Pacific American Legal Resource Center  ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อต่อสู้ให้ความยุติธรรมแก่ชาวเอเซียนและชาวเกาะย่านแปซิฟิคจะฉลอง 15 ปี ของการจัดตั้งที่ The China Garden Restaurant – 1100 Wilson Blvd., Rosslyn ,VA 22209  โดย Seema Nanda ,Deputy Special Counsel Office of Special Counsel for immigration Related Unfair Employment of Justice Civil Right Division จะบรรยายเรื่องน่าสนใจให้ฟัง…..@เมื่ออาทิตย์ที่ 31 มีนาคม ศกนี้ วัดพุทธดัลลัส จัดดนตรีในสวน ผ่านพ้นไปด้วยดี มีผู้สนใจไปร่วมมากมายแม้อากาศจะไม่ค่อยอำนวย…วันที่ 1เมษายน ศกนี้ญาติมิตรฉลองวันเกิดให้  ประพันธ์  โชติพร ขอให้อายุยืนหมื่นปี เพี้ยง!…..@วัดนิเทศศาสนคุณ-ฟลอริดา จัดงานวันสงกรานต์ อาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2556 มีการทำบุญใส่บาตร/ถวายผ้าป่าสามัคคี/สรงน้ำพระ/รดน้ำผู้สูงอายุ/บังสุกุลอัฐิเพื่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเริ่มงาน10.30 am. – 03.30 pm. …..@วัดมหาธาตุจติยาราม เมืองเวสต์ปาล์ม บีช-4691 Royal Palm  Beach Blvd., West Palm  Beach ,FL. 33411 tel. 561-790-9218 ก็มีงาน สงกรานต์ เช่นกันในวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน โดยมีวงดนตรีเฉลิมชัย มิวสิก  เสริมบรรยายกาศให้สนุกสนาน…..@เกริ่นล่วงหน้า “คุยทุกเรื่องกับสนธิ สัญจร” ที่นครดัลลัส ในวันที่ 25 พ.ค. 2556….@พระมหาอุดม  ปภงฺกโร ประธานกรรมการอำนวยการบริหารวัดป่าสันติธรรม  เรียนเชิญสมาชิกประชุมประจำเดือนวันอาทิตย์ที่ 7 เมายน ศกนี้ เริ่มเวลา 1.30 PM ปรึกษาหารือเรื่องทำบุญวันสงกรานต์ ซึ่งจะจัดในวันที่ 21 เมษายน  ศกนี้…..@สวัสดี พบกันใหม่สัปดาห์หน้า “อินทรี เหินฟ้า”

 

 

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม มีงานทำบุญเทศน์มหาชาติ ที่วัดป่าสันติธรรม รัฐเวอร์จิเนีย โดยมีการเทศน์ 3 ธรรมาสน์เรียกว่าเทศน์ 6 กษัตริย์ จากซ้ายพระมหาอุดม ปภงฺกโร,พระมหาสิทธิผล สิทธิผโล และพระครูปริยัติธรรมาภิราม(พระมหาทวีพงษ์) ในการเทศน์สร้างความสนุกและให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาแก่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วหน้า

พระครูปริยัติธรรมาภิราม(พระมหาทวีพงษ์) ซึ่งเดินทางจากวัดไทย ดี.ซี. ได้นำคณะสงฆ์ออกบิณฑบาต โดยพุทธศาสนิกชนไม่ย่อท้อต่ออากาศหนาวในวันนั้น

ญาติโยมในศาลาขณะทำหน้าที่เป็นผู้นำไหว้พระ อาราธนาธรรม เป็นทำนองสรภัญญะ ไพเราะๆเพราะพริ้ง อาทิ ชม ครัชฟิล์ด,ประทิน ทรูจิลโล,ทองมี เช็คเล่อร์,มะลิ สเนล,ราตรี คชาธาร เป็นต้น

สุพัฒน์ อินทร์สามรัตน์ ที่ปรึกษาวัดป่าสันติธรรม ขณะนำชาวพุทธสวดมนต์ โดยมีลูกสาว- น้องไอดาร์ –อินธิรา ทำปากจุ๊บ ๆ สวดตามอย่างน่ารักทีเดียว

ส่วนหนึ่งของสมาชิกวัดป่าสันติธรรมที่ไปช่วยกิจกรรมของวัด จากซ้าย ทองมี เช็คเล่อร์,อำไพ ศรีโสภณ,มะลิ สเนล และ บุญเรือน แฮมลิน

แม้ว่าอากาศจะหนาวเหน็บสาว ๆ ชุดนี้ไม่ยอมแพ้แก่ความหนาว ไปร่วมทำบุญเทศน์มหาชาติที่วัดป่าสันติธรรม อาทิน้องเดือน-ชมนาถ,น้องไก่-กัญญา,น้องวาสนา,น้องจูน-ชนิดาและน้องแอน โดยมี ประกอบ สายแสงจันทร์ ขอร่วมแจมด้วยคน

สมหมาย ทองเจริญ ในชุด ชูชก เตรียมตัวออกงานแสดงตามแบบฉบับกัณฑ์ชูชก อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นกัณฑ์ที่ 5แต่ก็ต้องผิดหวังเพราะฝนตกหนักการแสดงกลางแจ้งต้องยกเลิกไป

ก่อนแยกย้ายกลับบ้าน ส่วนหนึ่งของพุทธศาสนิกที่ไปร่วมทำบุญเทศน์มหาชาติ ที่วัดป่าสันติธรรม ถ่ายภาพด้วยกันเป็นที่ระลึกกับพระสงฆ์ในพิธี

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม บิลลี่ มันที,นพพร อารีรักษ์ และสุริยา ซาใจ เจ้าของร้าน มะละกอคาเฟ่ เมืองเวสต์ ปาล์ม บิช ทำบุญฉลองร้านซึ่งเปิดมาครบรอบ 1 ปี โดยนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ร้านขอให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

น้องแอริก้า-กิตติยาภรณ์ บุญเปี่ยม (ที่ 4 จากซ้าย) เกรด 5 จาก Dutrow Elementary School,Newport News เวอร์จิเนีย เป็นกัปตันทีมคว้ารางวัลที่ 1 ในรายการ Odyssey Of the Mind จาก ร.ร.ต่าง ๆ 45 แห่งทางฝั่งตะวันออกรัฐเวอร์จิเนีย ถ่ายภาพด้วยกัน ก่อนจะยกทีมแข่งระดับรัฐที่เมืองอัลดี้วันที่ 13 เมษายน นี้

เพื่อน ๆที่เดินทางมาร่วมอวยพรวันเกิดให้กับ ลัดดา เลอเน่อร์ ที่ไฮท์ป้อย,เมืองสจ๊วต รัฐฟลอริด้า ถ่ายภาพด้วยกันพร้อมอาหารหวานคาวมากมาย ทำเอาผู้ร่วมงานกลับบ้านคับท้องไปตาม ๆ กันทีเดียว

ภาพซ้าย มะลิวรรณ ธีรภาพธนารักษ์ ถ่ายภาพกับลูกเขย Hyunjin Lerner ภาพขวา สองพี่น้อง รุ่งอรุณ รี่คุปฤทธิ์(ซ้าย) และ ลัดดา เลอเน่อร์ (ขวา ) ถ่ายภพากับคุณแม่ มลิวรรณ ธีรภาพธนารักษ์ (กลาง)

หลังจากโชว์ภาพต่าง ๆ ระหว่างเพื่อน ๆ ที่ไปร่วมงานวันเกิดแล้ว ทุกคนถ่ายภาพด้วยกันเป็นที่ระลึก

เพื่อน ๆ พร้อมใจกันจัดปาร์ตี้เลี้ยงส่ง รุ่งอรุณ รี่คุปฤทธิ์ ก่อนเดินทางกลับเมืองไทยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

สามแม่ลูกรุ่งอรุณ รี่คุปฤทธิ์, มะลิวรรณ ธีรภาพธนารักษ์ และลัดดา เลอเน่อร์ พร้อมหลานสาว เชอร์รี่ ถ่ายภาพด้วยกันก่อนเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่ JFK เพื่อส่ง อรุณ รี่คุปฤทธิ์ กลับเมืองไทย

 

 

 

 

 

 

468x60 ad on post page

Leave a Reply