พระสงฆ์มหานิกายในสหรัฐ 3 รูปเป็นเจ้าคุณชั้นสามัญอีก 3 รูปเป็นพระครูสัญญาบัตร

เผยพระสงฆ์มหานิกายในสหรัฐ 3 รูปเลื่อนชั้นเป็นเจ้าคุณนำทีมโดยพระครูศรีฯวัดสุทธาวาสริเวอร์ไซด์  ด้านพระครูเศรษฐกิจวัดนาคปรกก็ขึ้นเป็นเจ้าคุณใหม่ เผยอีก 3 รายเป็นพระครูสัญญาบัตร ปีนี้ไม่มีการเลื่อนชั้นพระรูปใด

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมว่า เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 100 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 ซึ่งถือเป็นวาระพิเศษ ทาง พศ. ได้รายงานให้ที่ประชุม มส. รับทราบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ พระราชทานตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นสามัญ เป็นกรณีพิเศษจำนวน  2 รูป ได้แก่ พระ ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น พระศากยวิสุทธิวงศ์ และ พระครูอนุกูลกาญจนกิจ (บุญเพิ่ม อานนฺโท) เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระสุวัฒนมงคล

นอกจากนี้ที่ประชุม มส. ยังได้มีการพิจารณาการตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ ประจำปี 2556 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ระดับพระครู จนถึงพระราชาคณะทุกระดับชั้น ในปีนี้สมณศักดิ์สูงสุดคือรองสมเด็จพระราชาคณะ 2 รูป แบ่งเป็นธรรมยุต 1 รูปและมหานิกาย 1 รูป การที่มส. มีการพิจารณาสมณศักดิ์เร็วขึ้น เพื่อให้การนำขึ้นทูลเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่กระชั้นชิดเหมือนทุกปีที่ผ่านมา

ส่วนตำแหน่งสมเด็จพระราชาคณะที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง หลังจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร มรณภาพลงนั้น นายนพรัตน์กล่าวว่ายังไม่มีการพิจารณารูปใหม่ในปีนี้ เพราะตามธรรมเนียมปฏิบัติต้องรอให้เสร็จสิ้นพิธีพระราชทานเพลิงศพไปก่อน  จึงคาดว่าจะมีการพิจารณาในปีหน้า

“ขั้นตอนหลังจากนี้ พศ.  จะนำรายชื่อสมณศักดิ์ทุกระดับชั้น นำขึ้นทูลเกล้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โดยพระสงฆ์ที่ได้รับการตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ จะเข้ารับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ พระบรมมหาราชวัง” ผอ.พศ.กล่าว

ทางด้านเว็บไซต์ของอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะดอทคอม จากลาส เวกัส รัฐเนวาด้ารายงานเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2556 ว่า หลังจากสำนักงานพศ.ออกมาอธิบายว่าขณะนี้โผพระราชาคณะประจำปี พ.ศ.2556 นิ่งแล้ว ไม่มีการพิจารณาปรับลดหรือเพิ่มเติมอีกต่อไป

ทั้งนี้ ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชาชนคนไทยไปอยู่อาศัยนอกประเทศมากที่สุด และมีพระสงฆ์ไทยไปปฏิบัติศาสนกิจมากที่สุดถึง 700 รูป มีวัดทั้งฝ่ายธรรมยุตและมหานิกายถึง 200 กว่าวัด ก็มีการคาดเดาด้วยว่า จะมีพระธรรมทูตรูปใดได้เป็นเจ้าคุณ

พระครูศรีวิเทศธรรมคุณ

มีกระแสข่าวว่าปีนี้จะมีพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกาฝ่ายมหานิกาย จำนวน 6 รูปด้วยกัน ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูและเจ้าคุณใหม่ ดังนี้ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะ จำนวน 3 รูป ได้แก่

1. พระครูศรีวิเทศธรรมคุณ หรือ พระมหาศักดิ์ชัย ฐิตเมโธ ป.ธ.6 ,Ph.D. เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย

2.พระมหาพยอม กิตฺติโสภโณ ป.ธ.7 Ph.D. หัวหน้าสงฆ์วัดธัมมาราม นครชิคาโก้ รัฐอิลลินอยส์

3.พระมหาพิมล ญาณวิมโล ป.ธ.9 เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน รัฐมิชิแกน

พระมหาพยอม กิตฺติโสภโณ

ส่วนพระที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร จำนวน 3 รูป ได้แก่

1.พระมหาสุขุม สุขุโม ป.ธ.4 M.A. เจ้าอาวาสวัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมืองเบเคอร์ฟิลด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย และเป็นกรรมการสมัชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

2.พระมหาทองจันทร์ สุวํโส ป.ธ.5 Ph.D. เจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติ เมืองลาสเวกัส รัฐเนวาด้า

3. พระครูวินัยธร ถนอม เนกฺขมฺมรโต หรือพระอาจารย์กุ๊กไก่ น.ธ.เอก ประโยค 1-2 M.A. เจ้าอาวาสวัดรัตนปัญญา เมืองวิลโดมาร์ รัฐแคลิฟอร์เนีย

นอกจากนั้นทราบว่า ยังมีอดีตพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกาอีก 1 รูป ได้รับแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะในปีนี้ด้วย ได้แก่พระครูวรกิตติโสภณ หรือหลวงพ่อพระครูเศรษฐกิจ สมาหิโต อดีตท่านเป็นพระธรรมทูตรุ่นอาวุโส สังกัดวัดไทยแอลเอมานานหลายปี ก่อนจะเดินทางกลับไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนาคปรก แขวงปาก

คลองภาษีเจริญ กทม. ปัจจุบันยังเป็นรองประธานอำนวยการวัดไทยแอล.เอ.ฝ่ายสงฆ์อีกด้วย

หลวงพ่อเศรษฐกิ เป็นพระนักเทศน์นักปาฐกถาระดับแนวหน้าและยังเป็นนักพัฒนา สร้างวัดไทยในอินเดียร่วมกับพระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล และสร้างวัดไทยในประเทศนิวซีแลนด์และอาเจนติน่า นับว่ามีสาขาอยู่ถึง 3 ทวีปด้วยกันได้เป็นเจ้าคุณในปีนี้

ส่วนอีกรูปหนึ่งนั้น ทราบว่า พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสว โชติโก น.ธ.เอก Ph.D.) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร. ก็จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคุณในปีนี้ด้วย โดยรุ่นเดียวกันใน มจร. ได้ครองพัดเจ้าคุณไปหมดแล้ว

อย่างไรก็ตามปีนี้ไม่มีพระครูหรือพระราชาคณะรูปใดในสหรัฐอเมริกาได้รับการ “เลื่อน”  สมณศักดิ์ มีแต่แต่งตั้งใหม่เท่านั้น

พระมหาพิมล ญาณวิมโล

พระมหาสุขุม สุขุโม

พระมหาทองจันทร์ สุวํโส

พระครูวินัยธร ถนอม เนกฺขมฺมรโต

พระครูวรกิตติโสภณ

468x60 ad on post page

Leave a Reply