Home » 2019 » July » 05

East Coast No.954

East Coast No.954

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคมประจำสัปดาห์ที่… -04-10 กรกฏาฯ 2019……ในที่สุดเราก็รู้ธาตุแท้ของนักการเมืองบางคน,บางกลุ่ม ที่มักจะอ้างทำเพื่อประชาชน   แท้จริงเขาเหล่านั้นทำเพื่อ “ตัวเขาเอง”  แต่มักจะเอา

Texas No.954

Texas No.954

ข่าวสั้นและข่าวสังคมเท็กซัสสัปดาห์ที่…04-10 กรกฏาฯ 2019….ขณะพาครอบครับ ภรรยา สุนันทา  แย้มแฟง ลูกสาว และ สามี พ.ญ.วันวิสาข์ + จังโก้  ทรอมบลี้ พร้อม หลานสาว โซฟี่  ทรอมบลี้ เดินทางเยี่ยม