Home » 2019 » April » 05

East Coast No.941

East Coast No.941

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคมประจำสัปดาห์ที่… 04-10 เมษาฯ 2019…..เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2019 ทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ( สอท) ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้มีพิธีจัดส่งร่างอันไร้วิญาณของ เอกอัครราชทูต วีรชัย   พลาศรัย ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2019