Home » 2019 » March » 09

East Coast No.938

East Coast No.938

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคมประจำสัปดาห์ที่… 07-13  มีนาฯ  2019….มีคนบอกว่าเดินบนถนนกรุงเทพฯ  ไม่ว่าจะไปมุมไหนซอกไหน  เห็นแต่แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โฆษณาหาเสียงของนักการเมืองที่ลงสนามหาเสียงเพื่อให้ประชาชน