Home » 2019 » January » 08

East Coast No.929

East Coast No.929

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคมประจำสัปดาห์ที่…03-09 มกราฯ 2019…..คนเราบ้างครั้งบางคราวก็ “หลงระเริงและหลงลืมตนว่าเคยไปใคร”  หลงไหลไปกับคำยกยอปอปั้นโดยมองไม่เห็นว่านั้นคือ “มายาชิวิต” ที่ทำให้ตนลืมตัวเองไป