Home » 2018 » October » 31

“ถั่งเช่า” สุดยอดยาอายุวัฒนะ

“ถั่งเช่า” สุดยอดยาอายุวัฒนะ

ถั่งเช่าเป็นเชื้อราที่จัดอยู่ในไฟลัม แอสโคไมซีเทส (Ascomycetes) มีความใกล้เคียงกับเห็ดซึ่งเป็นเชื้อราที่จัดอยู่ในไฟลัม เบสิดิโอไมซีเทส (Basidiomycetes) ถั่งเช่าได้รับการกล่าวขานว่าเป็น “เห็ดทางการแพทย์” มาเป็นเวลานาน