Home » 2018 » October » 05

วิจัยเตือน “กรุงเทพฯ” ติดหนึ่งใน 8 เมืองใหญ่ทั่วโลก เสี่ยงจมทะเล

วิจัยเตือน “กรุงเทพฯ” ติดหนึ่งใน 8 เมืองใหญ่ทั่วโลก เสี่ยงจมทะเล

เอ็นจีโออังกฤษเตือน 8 เมืองใหญ่ใกล้ชายฝั่งทั่วโลก รวมถึงกรุงเทพฯ เสี่ยงจมใต้บาดาลในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า จากปัญหาโลกร้อน