Home » 2018 » June » 15

Texas No.900

Texas No.900

ข่าวสั้นและข่าวสังคมเท็กซัส –สัปดาห์ที่.. 14-20 มิถุนาฯ 2018….ก่อนสองครูสาวประจำปีการศึกษา 2018 น.ส.พิมลพรรณ สังข์ทอง และน.ส.นิภาพร น้อยภักดี 

East Coast No.900

East Coast No.900

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…14-20 มิถุนาฯ 2018 …..คนชั่วและพวกหน้าด้าน  แสดงบทคนทำดีทุกอย่างในที่สาธารณะ  เพื่อให้เห็นว่าตนเป็นคนดี  หลังม่านระยำไม่น่าคบค้าสมาคม