Home » 2018 » June » 01

East Coast No.898

East Coast No.898

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…31พ.ค.-06 มิถุนาฯ 2018…..ข่าวนี้ไม่ค่อยดังสื่อทั่ว ๆ ไปไม่ค่อยประโคมข่าว  เพราะไม่ส่งผลกระทบถึงตัวเองโดยตรง แต่ระยะยาว “ฆ่าคนทั้งประเทศอย่างช้า ๆ ” นั่นคือการนำ “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” เข้ามาทิ้งในประเทศไทย