Home » 2018 » May » 10

‘มหาธีร์’ ประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งมาเลเซียครั้งประวัติศาสตร์

‘มหาธีร์’ ประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งมาเลเซียครั้งประวัติศาสตร์

มหาธีร์ โมฮาหมัด ผู้นำพรรคฝ่ายค้านมาเลเซียประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไป โดยระบุว่าพรรคของตนสามารถคว้าที่นั่งเกินกึ่งหนึ่งของสภาได้ แม้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่สามารถยืนยันผลได้