Home » 2018 » May » 04

Texas No.895

Texas No.895

ข่าวสั้นและข่าวสังคมเท็กซัส –สัปดาห์ที่.. 03-09 พฤษภาฯ 2018…..เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 วัดพุทธดัลลัส เมืองดาลลัส เท็กซัส ได้จัดให้มีการสอบนักธรรมสนามหลวง

East Coast No.895

East Coast No.895

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…03-09 พฤษภาฯ 2018…กลุ่มผู้อ้างตัวอนุรักษ์ผืนป่า,รักธรรมชาติและมรดกของประทศ  เดินหน้าต่อต้านการใช้สถานที่ปลูกสร้างอาคารข้าราชการตุลาการ ที่”ป่าแหว่ง”  บนดอยสุเทพ