Home » 2018 » April » 13

Texas No.892

Texas No.892

ข่าวสั้นและข่าวสังคมเท็กซัส –สัปดาห์ที่….12-18 เมษาฯ 2018…. เมื่อต้นเดินเมษายน 2018 คุณพ่อคุณแม่ยังหนุ่มยังสาว วิชัย + กฤษติยา + วงษ์มหามงคล เดินทางจากนครฮิวส์ตัน,มลรัฐเท็กซัส 

East Coast No.892

East Coast No.892

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…12-18 เมษาฯ 201….ชาวประมงเรียกร้องให้รัฐบาลผ่อนผันกฏเหล็กในการทำประมง  มิฉะนั้นจะรวมตัวกันงดออกหาปลา  และจะเดินทางเข้าพบนายกฯ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ที่ทำเนียบรัฐบาล