Home » 2018 » April » 06

East Coast No.891

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…05-11 เมษาฯ 2018…..การโกงกินในวงรัฐบาล  โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง ในโครงการต่าง ๆของทางราชการซึ่งการจัดซื้อจัดหาโดยงบประมาณการใช้จ่ายมาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน มีเสมอ ( เกือบทุกราย)