Home » 2018 » April

Texas  No.894

Texas No.894

ข่าวสั้นและข่าวสังคมเท็กซัส –สัปดาห์ที่.. ที่่-26 เมษาฯ -02 พฤษภาฯ 2018….เมื่อวันอาทิย์ที่ 15 เมษายน 2018 วัดพุทธาวาส,นครฮิวส์ตัน มลรัฐเท็กซัส จัดฉลองเทศกาลสงกรานต์ 

East Coast No.894

East Coast No.894

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…ที่่-26 เมษาฯ -02 พฤษภาฯ 2018….ข่าวดังในเมืองไทยอีกข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาคือการที่ตำรวจขยายผลเข้าตรวจค้นโรงงานย่านคลองหลวง จ.ปทุมธานี

East Coast No.893

East Coast No.893

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…19-25 เมษายน 2018…..ข่าวโด่งข่าวดังในเมืองไทยยุคนี้มีมากมาย  แต่ข่าวที่ชาวไทยพุทธ และ บรรดาคณะพระสงฆ์ควรจะสดับรับฟัง

Texas No.892

Texas No.892

ข่าวสั้นและข่าวสังคมเท็กซัส –สัปดาห์ที่….12-18 เมษาฯ 2018…. เมื่อต้นเดินเมษายน 2018 คุณพ่อคุณแม่ยังหนุ่มยังสาว วิชัย + กฤษติยา + วงษ์มหามงคล เดินทางจากนครฮิวส์ตัน,มลรัฐเท็กซัส 

East Coast No.892

East Coast No.892

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…12-18 เมษาฯ 201….ชาวประมงเรียกร้องให้รัฐบาลผ่อนผันกฏเหล็กในการทำประมง  มิฉะนั้นจะรวมตัวกันงดออกหาปลา  และจะเดินทางเข้าพบนายกฯ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ที่ทำเนียบรัฐบาล

Texas  No.891

Texas No.891

ข่าวสั้นและข่าวสังคมเท็กซัส –สัปดาห์ที่.. 05-11 เมษาฯ 2018…..วัดบุศย์ธรรมวนาราม,ฟอร์ต เวิร์ธ มลรัฐเท็กซัส จัดฉลองเทศกาลสงกรานต์ วันอาทิตย์ที่ 08  เมษายน นี้ เริ่มพิธีเวลา 10.00 น.

East Coast No.891

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…05-11 เมษาฯ 2018…..การโกงกินในวงรัฐบาล  โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง ในโครงการต่าง ๆของทางราชการซึ่งการจัดซื้อจัดหาโดยงบประมาณการใช้จ่ายมาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน มีเสมอ ( เกือบทุกราย)