Home » 2017 » April » 14

Texas No. 841

Texas No. 841

ข่าวสั้นและข่าวสังคมเท็กซัส -สัปดาห์ที่-…13-19 เมษาฯ 2017…. วัดพุทธดัลลัส จัดพิธีทำบุญพร้อมฉลองวันสงกานต์ ในวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2017  

East Coast No 841

East Coast No 841

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…13-19 เมษาฯ 2017….ผลการประชุมที่ทำเนียบ โดยมีสมเด็จพระเทพฯ เป็นประธาน มติที่ประชุมที่สำคัญคือ วันถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร. 9