Home » 2017 » April » 08

เตือนไทยเสี่ยงโดนขึ้นบัญชีเฝ้าระวังปั่นค่าเงิน

เตือนไทยเสี่ยงโดนขึ้นบัญชีเฝ้าระวังปั่นค่าเงิน

เอเอ็นแซดเตือนไทยยังเสี่ยงโดนสหรัฐขึ้นบัญชีเฝ้าระวังปั่นค่าเงิน ด้านเอดีบีคงคาดการณ์ไทยขยายตัว