Home » 2017 » February » 16

East Coast No.833

East Coast No.833

 APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…16-22 กุมภาฯ 2017… “ไทยเป็นไท  เพราะพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งคอยปกป้องแผ่นดิน,ปวงประชาให้อยู่เย็นเป็นสุขและปลอดภัยจากการเป็นทาษของต่างชาติ  เมืองไทยเจริญมาครบ 200  ปี วันที่ 6 เมษายน 2525” เป็นข้อเขียนที่บรรพบุรุษท่านหนึ่งบันทึกไว้ให้เราจดจำและรำลึกถึงพระคุณของพระมหากษัตริย์