Home » Archives by category » สังคมคนไทย in USA (Page 78)

San Francisco  No.636

San Francisco No.636

               

Boston  No.636

Boston No.636

ข่าวสังคมบอสตันสืบเนื่องมาจากการประชุมใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการโครงการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 ได้ให้แนวทางการบริหารวัดนวมินทรราชูทิศ หลังจากการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ จะเปิดให้เป็นศูนย์การศึกษาและปฏิบัติธรรม การเผยแผ่ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโชยน์ที่สำคัญ ดังนี้……@ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ , ศูนย์ศึกษาปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำสหรัฐอเมริกา เฉลิมพระเกียรติ,สำนักงานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และศูนย์ประสานงานพระธรรมทูตทั่วโลก…..@การดำเนินและผู้รับผิดชอบ ประสานงานโดย วัดนวมินทรราชูทิศ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก…..@30 มีนาคม-3เมษายน 2556 พระมหาธีรวงษ์ ญาณสุธีโรพระอาจารย์ประมวล ฐิรญาโณ นำคณะครูอาสาภาคประจำการ ปี พ.ศ 2555 ทัศนศึกษา เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ณ กรุงวอชิงตันดี.ซี…..@ 3 เมษายนครอบครัว “หาญภักดีปฏิมา” นิมนต์พระสงฆ์จากวัดนวมินทรราชูทิศ ทำพิธีสวดมาติกาบังสุกุลศพ คุณแม่ยุพดี หาญภักดีปฏิมา แม่ของคุณวิชัย หาญภักดีปฏิมา ที่ได้เสียชีวิตลงวันที่ 29 มีนาคม ณ James H. Deleny & Son Funeral […]

Los Angeles  No.636

Los Angeles No.636

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2556 ที่ไทยทาวน์ ฮอลลีวู้ดมีการจัดงาน”ไทยนิวเยียร์-สงกรานต์ เฟสติวัล” ปีที่ 10 ขึ้นมาโดยจัดทำบุญตักบาตร,สรงน้ำพระ,ขบวนพาเหรด,พิธีเปิดงาน,มีการแข่งขันชกมวย, จัดขายอาหารและสินค้า,ตรวจสุขภาพ,จัดประกวดนางสงกรานต์และการแสดงทางด้านวัฒนธรรมอื่นๆ                

San Francisco  No.635

San Francisco No.635

 

EastCoast  No.635

EastCoast No.635

 APN ข่าวสั้นและข่าวสังคมประจำสัปดาห์ที่ –04-10 เมษาฯ 2556…..@เคยจำวลี้นี้ได้ไหม? “กูอยู่ไม่ได้ ก็อย่าหวังว่าใครในประเทศนี้จะอยู่กันเป็นสุขได้”…ใครพูดก็คงไม่ต้องเอ่ยชื่อให้เปลืองกระดาษ… แล้วบัดนี้เขาก็กำลังเดินหน้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเขา  เพราะในช่วงนี้ถ้าใครเกาะติดข่าวการเมืองประเทศไทย ก็จะมีแต่ข่าวสมาชิกพรรคเพื่อ (ใคร) ไทย หมายมั่นปั้นใจจะแก้รัฐธรรมนูญมาตรา ในมาตรา 190, 237 และ 68 ซึ่งมาตรา 68 ที่เขาจะแก้ในญัตติที่ว่า ราษฎร มีสิทธิ์ที่จะยื่นคัดค้านการกระทำของรัฐบาลที่ประชาชนเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อศาลโดยตรงออกไป โดยให้อัยการยื่นตรงต่อศาลแทนประชาชน( เพราะเขารู้ว่าอัยการอยู่ภายใต้การดูแลของพวกเขา )……@

San Francisco  No.634

San Francisco No.634

         

Los Angeles  No.634

Los Angeles No.634

                   

EastCoast  No.634

EastCoast No.634

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคมประจำสัปดาห์ที่ –28 มีนาฯ-03 เมษาฯ 2556…..@หากว่าสังคมไทยส่วนใหญ่ยังคงหลับหูหลับตาใครพูดอะไรว่าอะไรก็คล้อยตามเพราะเห็นว่าเป็นพรรคพวกเดียวกัน

San Francisco  No.633

San Francisco No.633

           

Boston  No.633

Boston No.633

พุทธศาสนิกชนต้องมี “อัตตะทีปัง อัตตะสะระณัง ธัมมะทีปัง ธัมมะสะระณัง” คือต้องพึ่งทั้งตนเองด้วย และมีธรรมะเป็นที่พึ่งด้วย…อย่าให้ผีเข้า ต้องเอาผีออกจากตัวและเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าตัวชีวิตจึงจะมีควาวมสุข…..@