Home » Archives by category » Special Article - คอลัมน์ในฉบับ » เพรชพลอยในรอยยิ้ม

เพรชพลอยในรอยยิ้ม ฉบับที่ 838

เพรชพลอยในรอยยิ้ม ฉบับที่ 838

มองเขียวบ้าง ไม่หมางหมอง เหมือนมองขาว แดดอบอ้าว ตาร้อน ต้องผ่อนผัน เห็นสิ่งสวย ใจก็สวย ไปด้วยกัน เห็นตีฟัน ใจก็เครียด ซีเรียสตาม ..

เพรชพลอยในรอยยิ้ม ฉบับที่  837

เพรชพลอยในรอยยิ้ม ฉบับที่ 837

อันบุปผา นานาพันธุ์ ตระกาลป่า กล้วยไม้ช้า กว่าดอกอื่น หลายหมื่นแสน ออกเมื่อใด อยู่ได้นาน หวานทั่วแดน ความงามแล่น สู่หัวใจ และนัยนา ….

เพรชพลอยในรอยยิ้ม ฉบับที่  836

เพรชพลอยในรอยยิ้ม ฉบับที่ 836

ยามรักชอบ อยู่ขอบฟ้า ก็ว่าใกล้ เสียงฟังใส ชุดที่ใส่ วิไลสวย ตาก็คม ผมก็งาม ตามงงงวย สามสิบด้วย ยังว่าแจ๋ว เพริดแพรวตา …

เพรชพลอยในรอยยิ้ม ฉบับที่ 835

เพรชพลอยในรอยยิ้ม ฉบับที่ 835

พ่อพาลูก  จูงลา มาหมู่บ้าน พวกปากพาล นินทา ว่าไม่ขี่ พ่อบอกอ้าว เจ้าขี่ลา ตามวาที คนอีกที่ ว่าลูกแย่ เห็นแก่ตัว

เพรชพลอยในรอยยิ้ม ฉบับที่  834

เพรชพลอยในรอยยิ้ม ฉบับที่ 834

  ทุกหน้าที่ นี้สำคัญ ทั้งนั้นหนอ ตานั้นก็ ใช้ดู หูฟังแน่ ลิ้นลิ้มรส ยศตำแหน่ง แต่งตั้งแล สำคัญแท้ เล็กใหญ่ ไม่ประมาณ