Home » Archives by category » Special Article - คอลัมน์ในฉบับ » Special Article >>> » เรื่องเล่าจาก”ล่าม”

ล่ามในศาล

ล่ามในศาล

ช่วงปีที่ผ่านมานี้ได้เป็นล่ ามในศาลหลายเคาน์ตี้ในคดีเกี่ ยวกับการทำผิดกฎจราจร จึงอยากนำเอาความรู้บางส่วนมาแบ่งปันให้กับผู้อ่านค่ะ ศาลจราจร (traffic court) หลายแห่ง ตั้งอยู่ที่เดียวกับศาลอาญา

ทำไมคุณถึงเก่งภาษาจัง Why Are You So Good at Languages?

ทำไมคุณถึงเก่งภาษาจัง Why Are You So Good at Languages?

คำถามที่ฉันถูกถามอยู่เสมอคือ “ทำไมคุณถึงเก่งภาษาจัง” “ทำยังไงถึงจะเก่งภาษา” “ช่วยบอกวิธีให้หน่อย” “มีเคล็ดลับอะไรบ้าง”

ประวัติความเป็นมาของงานล่าม

ประวัติความเป็นมาของงานล่าม

    น้อยคนนักที่จะรู้ถึงประวัติความเป็นมาของงานล่าม ในบทความนี้ ผู้อ่านจะได้ทราบว่างานล่ามนั้นมีความเป็นมาอย่างไรบ้าง ยังไม่รู้แน่ชัดว่ามนุษย์เราเริ่มใช้ภาษาพูดเป็นครั้งแรก

รู้ภาษาหรือภาษาไม่ดีนั้นอาจทำให้เราเป็นฝ่ายเสียเปรียบได้

รู้ภาษาหรือภาษาไม่ดีนั้นอาจทำให้เราเป็นฝ่ายเสียเปรียบได้

           ไม่ต้องถึงกับทำงานเป็นล่ามหรืออยู่ในสายงานด้านภาษา ก็เป็นที่รู้กันดีว่าการที่ไม่ รู้ภาษาหรือภาษาไม่ดีนั้นอาจทำให้เราเป็นฝ่ายเสียเปรียบได้ยิ่งถ้าอยู่ต่างประเทศ

มาอยู่เมืองนอกตั้งนาน ทำไมถึงไม่รวย “Why Aren’t You Rich Having Lived Abroad for a Long Time?”

มาอยู่เมืองนอกตั้งนาน ทำไมถึงไม่รวย “Why Aren’t You Rich Having Lived Abroad for a Long Time?”

มาอยู่เมืองนอกตั้งนาน ทำไมถึงไม่รวย “Why Aren’t You Rich Having Lived Abroad for a Long Time?” นักเรียนล่ามรุ่นน้องคนหนึ่ง

ฉันจัดการกับเวลาของตัวเองอย่างไร How I Manage My Time

ฉันจัดการกับเวลาของตัวเองอย่างไร How I Manage My Time

นอกจากงานล่ามที่ฉันทำอย่างที่เรียกได้ว่าเกือบจะแบบฟูลไทม์แล้วนั้น ฉันยังรับงานแปลเอกสารทางกฎหมาย เป็นผู้ออกแบบและเขียนคอร์สเกี่ยวกับวิชาการล่ามและเป็นคอลัมนิสต์ประจำหนังสือพิมพ์และประจำกลุ่มเฟซบุ๊คของล่าม

ว่าด้วยเรื่องสุขภาพ Health Matters!

ว่าด้วยเรื่องสุขภาพ Health Matters!

เพื่อนๆ ในกลุ่มล่ามและในสื่อสังคมอื่นๆ ได้ส่งข้อความมาหาฉันด้วยความเป็นห่วงและด้วยความหวังดีเมื่อเห็นฉันเดินทาง เขียนหนังสือ เขียนบทความและเดินสายเป็นล่ามตลอด

บริษัทไฮเทคยักษ์ใหญ่

My Experience Working as an Interpreter for Hi-Tech Companies in Silicon Valley

ถ้าถูกเรียกให้ไปเป็นพยานในคดีอาญาในอเมริกา

ถ้าถูกเรียกให้ไปเป็นพยานในคดีอาญาในอเมริกา

  What to Do If You Are Subpoenaed as a Witness in a Criminal Court in the US